יס פלאנט - ראשון לציון

סוג: קולנוע
 

המתחם מכיל 26 בתי קולנוע, מתוכם ארבע אולמות VIP, אולם IMAX ושני אולמות אירועים.

מועדי ההופעות וההקרנות התקבלו מהמפיצים. אתר מפה אינו אחראי לשינויים.
מה ומתי
26/05/2016 יום ה11:45, 14:00, 16:20, 20:15, 22:30
27/05/2016 יום ו00:45, 14:00, 16:20, 20:15, 22:30
28/05/2016 יום ש00:45, 11:45, 14:00, 16:20, 20:15, 22:30
29/05/2016 יום א00:45, 14:00, 16:20, 20:15, 22:30
26/05/2016 יום ה11:45, 14:00, 16:20, 20:15, 22:30
27/05/2016 יום ו00:45, 14:00, 16:20, 20:15, 22:30
28/05/2016 יום ש00:45, 11:45, 14:00, 16:20, 20:15, 22:30
29/05/2016 יום א00:45, 14:00, 16:20, 20:15, 22:30
30/05/2016 יום ב14:00, 16:20, 20:15, 22:30
31/05/2016 יום ג14:00, 16:20, 20:15, 22:30
01/06/2016 יום ד14:00, 16:20, 20:15, 22:30
26/05/2016 יום ה19:20
27/05/2016 יום ו19:20
28/05/2016 יום ש19:20
29/05/2016 יום א19:20
30/05/2016 יום ב19:20
31/05/2016 יום ג19:20
01/06/2016 יום ד19:20
26/05/2016 יום ה14:00
27/05/2016 יום ו14:00
28/05/2016 יום ש14:00
29/05/2016 יום א14:00
30/05/2016 יום ב14:00
31/05/2016 יום ג14:00
26/05/2016 יום ה11:30, 13:45, 15:50, 18:00
27/05/2016 יום ו15:50, 18:00
28/05/2016 יום ש11:30, 13:45, 15:50, 18:00
29/05/2016 יום א14:00, 16:20
30/05/2016 יום ב15:50, 18:00
31/05/2016 יום ג15:50, 18:00
01/06/2016 יום ד15:50, 18:00
26/05/2016 יום ה11:00, 14:00, 18:30, 21:00
27/05/2016 יום ו14:00, 18:30, 21:00, 24:00
28/05/2016 יום ש11:00, 14:00, 18:30, 21:00, 24:00
29/05/2016 יום א14:00, 18:30, 21:00, 24:00
30/05/2016 יום ב14:00, 18:30, 21:00
31/05/2016 יום ג14:00, 18:30, 21:00
01/06/2016 יום ד14:00, 18:30, 21:00
26/05/2016 יום ה17:00, 20:00, 23:00
27/05/2016 יום ו17:00, 20:00, 23:00
28/05/2016 יום ש17:00, 20:00, 23:00
29/05/2016 יום א17:00, 20:00
30/05/2016 יום ב17:00, 20:00
31/05/2016 יום ג17:00, 20:00
01/06/2016 יום ד17:00, 20:00
26/05/2016 יום ה11:10, 14:10
27/05/2016 יום ו14:10
28/05/2016 יום ש11:10, 14:10
29/05/2016 יום א14:10
30/05/2016 יום ב14:10
31/05/2016 יום ג14:10
01/06/2016 יום ד14:10
26/05/2016 יום ה13:30, 16:00, 19:50, 21:30
27/05/2016 יום ו16:00, 19:50, 21:30, 24:00
28/05/2016 יום ש13:30, 16:00, 19:50, 21:30, 24:00
29/05/2016 יום א19:50, 21:30, 24:00
30/05/2016 יום ב16:00, 19:50, 21:30
31/05/2016 יום ג16:00, 19:50, 21:30
01/06/2016 יום ד16:00, 19:50, 21:30
26/05/2016 יום ה11:15
28/05/2016 יום ש11:15
26/05/2016 יום ה11:20
28/05/2016 יום ש11:20
26/05/2016 יום ה13:00, 15:20, 17:40, 20:00, 22:15
27/05/2016 יום ו00:35, 14:10, 18:20, 20:50, 23:15
28/05/2016 יום ש13:00, 15:20, 17:40, 20:00, 22:15
29/05/2016 יום א00:35, 14:15, 19:00, 21:30
30/05/2016 יום ב15:20, 17:40, 20:00, 22:15
31/05/2016 יום ג15:20, 17:40, 20:00, 22:15
01/06/2016 יום ד15:20, 20:00, 22:15
26/05/2016 יום ה14:50
27/05/2016 יום ו14:50
28/05/2016 יום ש14:50
29/05/2016 יום א14:50
30/05/2016 יום ב14:50
31/05/2016 יום ג14:50
01/06/2016 יום ד14:50
26/05/2016 יום ה21:00
29/05/2016 יום א21:00
30/05/2016 יום ב21:00
31/05/2016 יום ג21:00
01/06/2016 יום ד21:00
26/05/2016 יום ה11:15, 13:30, 15:50, 18:10
27/05/2016 יום ו15:50, 18:10
28/05/2016 יום ש11:15, 13:30, 15:50, 18:10
29/05/2016 יום א15:50, 18:10
30/05/2016 יום ב15:50, 18:10
31/05/2016 יום ג15:50, 18:10
01/06/2016 יום ד15:50, 18:10
26/05/2016 יום ה16:10, 18:15, 20:20, 22:30
27/05/2016 יום ו00:35, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30
28/05/2016 יום ש00:35, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30
29/05/2016 יום א00:35, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30
30/05/2016 יום ב16:10, 18:15, 20:20, 22:30
31/05/2016 יום ג16:10, 18:15, 20:20, 22:30
01/06/2016 יום ד16:10, 18:15, 20:20, 22:30
26/05/2016 יום ה23:15
27/05/2016 יום ו23:30
28/05/2016 יום ש23:30
26/05/2016 יום ה17:10, 19:30, 22:05
27/05/2016 יום ו00:30, 17:10, 19:30, 22:05
28/05/2016 יום ש00:30, 17:10, 19:30, 22:05
29/05/2016 יום א00:30, 17:10, 19:30, 22:05
30/05/2016 יום ב17:10, 19:30, 22:05
31/05/2016 יום ג17:10, 19:30, 22:05
01/06/2016 יום ד17:10, 19:30, 22:05
26/05/2016 יום ה17:00
27/05/2016 יום ו17:00
28/05/2016 יום ש17:00
29/05/2016 יום א17:00
30/05/2016 יום ב17:00
31/05/2016 יום ג17:00
01/06/2016 יום ד17:00
26/05/2016 יום ה11:30, 13:40, 15:50, 17:45, 18:45, 19:10, 20:15, 21:20, 22:20, 23:30
27/05/2016 יום ו00:30, 15:50, 17:45, 18:45, 19:10, 20:15, 21:20, 22:20, 23:30
28/05/2016 יום ש00:30, 11:30, 13:40, 15:50, 17:45, 18:45, 19:10, 20:15, 21:20, 22:20, 23:30
29/05/2016 יום א00:30, 15:50, 17:45, 18:45, 19:10, 20:15, 21:20, 22:20
30/05/2016 יום ב15:50, 17:45, 18:45, 19:10, 20:15, 21:20, 22:20
31/05/2016 יום ג15:50, 17:45, 18:45, 19:10, 20:15, 21:20, 22:20
01/06/2016 יום ד15:50, 17:45, 18:45, 19:10, 20:15, 21:20, 22:20
26/05/2016 יום ה12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:45
27/05/2016 יום ו14:15, 16:30, 18:45, 21:45, 24:00
28/05/2016 יום ש12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:45, 24:00
29/05/2016 יום א14:15, 16:30, 18:45, 21:45, 24:00
30/05/2016 יום ב14:15, 16:30, 18:45, 21:45
31/05/2016 יום ג14:15, 16:30, 18:45, 21:45
01/06/2016 יום ד14:15, 16:30, 18:45, 21:45
26/05/2016 יום ה11:00, 12:20, 14:45, 17:00
27/05/2016 יום ו14:45, 17:00
28/05/2016 יום ש11:00, 12:20, 14:45, 17:00
29/05/2016 יום א14:45, 17:00
30/05/2016 יום ב14:45, 17:00
31/05/2016 יום ג14:45, 17:00
01/06/2016 יום ד14:45, 17:00
26/05/2016 יום ה16:45, 19:15, 21:30, 23:50
27/05/2016 יום ו16:45, 19:15, 21:30, 23:50
28/05/2016 יום ש16:45, 19:15, 21:30, 23:50
29/05/2016 יום א16:45, 19:15, 21:30
30/05/2016 יום ב16:45, 19:15, 21:30
31/05/2016 יום ג16:45, 19:15, 21:30
01/06/2016 יום ד16:45, 19:15, 21:30
26/05/2016 יום ה11:45
28/05/2016 יום ש11:45
26/05/2016 יום ה12:30, 15:30, 20:30, 22:30, 23:20
27/05/2016 יום ו15:30, 20:30, 22:30, 23:20
28/05/2016 יום ש12:30, 15:30, 20:30, 22:30, 23:20
29/05/2016 יום א15:30, 20:30, 22:15
30/05/2016 יום ב15:30, 20:30, 22:15
31/05/2016 יום ג15:30, 20:30, 22:15
01/06/2016 יום ד15:30, 20:30, 22:15
26/05/2016 יום ה18:30, 21:30
27/05/2016 יום ו00:30, 18:30, 21:30
28/05/2016 יום ש00:30, 18:30, 21:30
29/05/2016 יום א00:30, 18:30, 21:30
30/05/2016 יום ב18:30, 21:30
31/05/2016 יום ג18:30, 21:30
01/06/2016 יום ד18:30, 21:30
26/05/2016 יום ה11:00
28/05/2016 יום ש11:00
26/05/2016 יום ה11:45, 13:45, 15:45
27/05/2016 יום ו15:45
28/05/2016 יום ש11:45, 13:45, 15:45
29/05/2016 יום א15:45
30/05/2016 יום ב15:45
31/05/2016 יום ג15:45
01/06/2016 יום ד15:45
26/05/2016 יום ה12:15, 13:00, 14:30, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:10
27/05/2016 יום ו00:10, 14:30, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:10
28/05/2016 יום ש00:10, 12:15, 13:00, 14:30, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:10
29/05/2016 יום א00:10, 14:30, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
30/05/2016 יום ב14:30, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
31/05/2016 יום ג14:30, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
01/06/2016 יום ד14:30, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
26/05/2016 יום ה13:00
28/05/2016 יום ש13:00
( 6 )

גולשים היו ודירגו

דרגו עכשיו
 • danam_20

  danam_20
  יס בהחלט|4 26.07.14
  המתחם החדש גדול ומרשים. למעלה מ20 אולמות הקרנה מרווחים. מסביב יש כמה מסעדות ובתי קפה, כך שלמי שמחפש לעשות על הדרך גם שופינג - מוזמן לנסוע כמה דקות משם לסינמה סיטי. סהכ חוויה נעימה וחניה בשפע.
 • hwerner

  hwerner
  לבוא לראות סרטים|4 06.02.14
  בשונה מהסינמה סיטי שנמצא ממש קרוב, היס פלאנט הוא לא ממש מתחם בילויים אלא יותר מתמקד בקטע של קולנוע - ואת זה הוא עושה מצויין. כשנכנסתי ללובי של המקום הרגשתי כמו ילד שמגיע לשגיע לחנות צעצועים - אורות, צבעים, באמת שהתרשמתי.
 • ocp

  ocp
  קולנוע נטו|4 26.01.14
  הקומפלקס עצמו עצום בגודלו (לפחות נראה כך מבחוץ) אבל כולל בעיקר אולמות ומגוון מצומצם של מסעדות. הקומפלקס חדש, מבהיק מניקיון, מרווח ונעים לעין. עם זאת, באמצע השבוע המרחב הגדול נראה שומם למרות החנייה העמוסה למדי. האולמות עצמם מרווחים, עם מסכים גדולים, כורסאות נוחות ומרווח רגליים גדול- חוויית צפייה טובה למעט הבידוד האקוסטי הלא מספק. קשה שלא להשוות לסינמה סיטי- השכן שממול, שבו האווירה המונית יותר והניקיון לא בראש סדרי העדיפויות. פה יש קולנוע נטו (אין שטחי מסחר) אבל לטעמי האישי- החוויה מוקפדת יותר. שימו לב שלא ניתן להכניס אוכל לאולמות (בשונה אפילו מיס פלאנט איילון).
 • zeevfl

  zeevfl
  נחמד|3 01.04.13
  הזדמן לבקר באיזור בערב. היתה בעיית חניה. בחוץ יש מתחם מסעדות נחמד צופה לאגם. יתכן וביום יותר מרשים
 • פסולינה

  פסולינה
  שיניתי דעתי!|5 16.03.13
  אחרי מחשבה משפחתית הגענו למסקנה שאם אנחנו קונים כרטיסים לקולנוע אנחנו לא רוצים לעבור תחת מכבש שיווק של חנויות, מסעדות ודוכנים אלא לראות סרט, מקסימום פופקורן. תמיד יש חניה סבירה, האפליקציה בסמרטפון במרבית הזמן מצויינת ולנו אין טענות.
 • dalitdo

  dalitdo
  חדש ויפה|5 03.03.13
  מתחם של בתי קולנוע, מרווח, נעים ונח. בחרנו בסרט תלת מימד שהיה חוויה נחמדה. באמצע השבוע היינו שם כמעט לבד. חנייה גדולה, כמה בתי קפה ומסעדות. התלונה היחידה- חסר שילוט שמכוון לבתי הקולנוע, בכביש שמגיע לסופרלנד. כמובן שטעיתי בדרך אבל למזלי הגעתי בזמן לסרט...
- 1