סינמה סיטי - גלילות

סוג: קולנוע
 

פרטים נוספים

מועדי ההופעות וההקרנות התקבלו מהמפיצים. אתר מפה אינו אחראי לשינויים.
מה ומתי
23/03/2017 יום ה16:30
24/03/2017 יום ו16:30
25/03/2017 יום ש10:00, 12:15, 14:30, 16:30
26/03/2017 יום א16:30
23/03/2017 יום ה16:30
24/03/2017 יום ו16:30
25/03/2017 יום ש10:00, 12:15, 14:30, 16:30
26/03/2017 יום א16:30
27/03/2017 יום ב14:30
23/03/2017 יום ה22:20
24/03/2017 יום ו00:40, 22:10
25/03/2017 יום ש00:30, 21:50
26/03/2017 יום א00:10
23/03/2017 יום ה21:40
24/03/2017 יום ו11:30, 14:00, 16:40, 19:10, 21:40
25/03/2017 יום ש16:40, 19:10
26/03/2017 יום א19:30, 22:00
27/03/2017 יום ב16:40, 19:10, 21:40
28/03/2017 יום ג11:30, 14:00, 16:40, 19:10, 21:40
29/03/2017 יום ד11:30, 14:00, 16:40, 19:10, 21:40
23/03/2017 יום ה12:30, 14:20, 16:10, 18:00, 19:50
24/03/2017 יום ו11:00, 13:00, 17:45, 19:40
25/03/2017 יום ש10:00, 12:00, 14:00, 15:50, 17:45, 19:40
26/03/2017 יום א16:00, 17:50, 19:40
27/03/2017 יום ב16:00, 17:50, 19:40
28/03/2017 יום ג12:40, 14:00, 14:30, 16:20, 18:10, 20:00
29/03/2017 יום ד12:00, 14:00, 16:00
23/03/2017 יום ה19:10
24/03/2017 יום ו16:50, 19:10
25/03/2017 יום ש10:00, 12:20, 14:40, 16:50, 19:10
26/03/2017 יום א19:00
27/03/2017 יום ב14:35, 19:30
28/03/2017 יום ג11:00, 13:10, 15:20, 20:00
29/03/2017 יום ד11:00, 13:10, 15:20, 20:00
23/03/2017 יום ה21:30
24/03/2017 יום ו22:25
25/03/2017 יום ש21:30
26/03/2017 יום א21:30
27/03/2017 יום ב21:30
29/03/2017 יום ד00:30, 21:50
23/03/2017 יום ה18:40
24/03/2017 יום ו11:00
25/03/2017 יום ש18:40
23/03/2017 יום ה11:30, 14:00
24/03/2017 יום ו16:10
25/03/2017 יום ש16:10
26/03/2017 יום א16:00
27/03/2017 יום ב16:00
23/03/2017 יום ה11:20, 13:45
24/03/2017 יום ו11:20, 14:00
25/03/2017 יום ש11:20, 14:00
23/03/2017 יום ה23:40
25/03/2017 יום ש00:45
26/03/2017 יום א00:30
27/03/2017 יום ב00:45
28/03/2017 יום ג00:20
29/03/2017 יום ד00:20
23/03/2017 יום ה13:00, 18:50, 21:40
24/03/2017 יום ו18:50, 21:40
25/03/2017 יום ש18:30, 21:20
26/03/2017 יום א18:30, 21:20
27/03/2017 יום ב18:30, 21:20
28/03/2017 יום ג13:30, 19:10, 22:00
29/03/2017 יום ד19:10, 22:00
23/03/2017 יום ה16:00, 17:00
24/03/2017 יום ו13:00, 16:00
25/03/2017 יום ש10:00, 12:50, 15:40
26/03/2017 יום א15:40
27/03/2017 יום ב15:40
28/03/2017 יום ג16:20
29/03/2017 יום ד16:20
23/03/2017 יום ה11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 21:30, 22:15
24/03/2017 יום ו00:30, 11:00, 13:45, 16:30, 19:00, 21:50, 24:00
25/03/2017 יום ש00:30, 10:00, 12:30, 13:00, 14:00, 15:20, 16:45, 19:30, 21:40, 22:20, 23:40
26/03/2017 יום א00:10, 14:00, 16:45, 19:00, 22:00
27/03/2017 יום ב00:10, 14:50, 17:40, 19:00, 22:00
28/03/2017 יום ג00:10, 12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 21:00, 22:10
29/03/2017 יום ד10:55, 13:00, 13:40, 14:30, 16:30, 18:30, 19:20, 22:10, 24:00
23/03/2017 יום ה13:50, 16:40
24/03/2017 יום ו14:00, 16:30, 17:00
25/03/2017 יום ש10:40, 11:00, 11:20, 13:40, 14:15, 16:30, 17:00, 18:10
26/03/2017 יום א14:15, 17:10
27/03/2017 יום ב14:15, 17:00
28/03/2017 יום ג14:00, 16:50
29/03/2017 יום ד13:45, 16:30
23/03/2017 יום ה21:30
24/03/2017 יום ו21:30
25/03/2017 יום ש00:30, 21:30
26/03/2017 יום א00:30, 21:30
27/03/2017 יום ב22:00
28/03/2017 יום ג22:10
29/03/2017 יום ד22:10
23/03/2017 יום ה11:00, 13:50, 16:40, 19:30, 22:15
24/03/2017 יום ו11:00, 13:50, 19:15, 21:40
25/03/2017 יום ש10:00, 12:55, 15:50, 18:45, 21:40
26/03/2017 יום א15:40, 18:30, 21:20
27/03/2017 יום ב15:30, 18:20, 21:10
28/03/2017 יום ג11:00, 13:50, 16:40, 19:30, 21:20
29/03/2017 יום ד13:00, 15:50, 18:45, 21:40
23/03/2017 יום ה19:00, 21:15, 23:40
24/03/2017 יום ו19:50, 22:15, 24:00
25/03/2017 יום ש00:40, 19:50, 22:15
26/03/2017 יום א00:40, 19:50, 22:15
27/03/2017 יום ב00:40, 19:00, 21:30
28/03/2017 יום ג00:15, 19:00, 21:30
29/03/2017 יום ד22:15
23/03/2017 יום ה11:00, 12:00, 14:20, 16:40, 18:00, 19:00, 21:20
24/03/2017 יום ו11:00, 12:50, 15:10, 17:30, 19:50, 22:15
25/03/2017 יום ש00:40, 10:30, 12:50, 15:10, 17:30, 19:50, 22:15
26/03/2017 יום א15:00, 17:30, 19:30, 21:50
27/03/2017 יום ב14:30, 17:00, 19:30, 21:50
28/03/2017 יום ג14:30, 17:00, 19:30, 21:50
29/03/2017 יום ד12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 21:50
23/03/2017 יום ה21:20
24/03/2017 יום ו21:20
25/03/2017 יום ש21:20
26/03/2017 יום א21:20
27/03/2017 יום ב21:20
28/03/2017 יום ג22:20
23/03/2017 יום ה12:30, 15:30, 18:30
24/03/2017 יום ו18:30
25/03/2017 יום ש13:20, 18:30
26/03/2017 יום א18:30
27/03/2017 יום ב18:30
28/03/2017 יום ג11:00, 12:30, 15:30, 18:30
29/03/2017 יום ד12:40, 15:40, 19:00
23/03/2017 יום ה11:40, 15:00, 20:20, 23:20
24/03/2017 יום ו19:30, 22:30, 23:20
25/03/2017 יום ש16:00, 19:00, 22:00, 23:10
26/03/2017 יום א00:40, 14:15, 21:30, 22:30
27/03/2017 יום ב00:10, 19:50, 22:50
28/03/2017 יום ג22:10
29/03/2017 יום ד22:10
23/03/2017 יום ה16:40
24/03/2017 יום ו14:30
25/03/2017 יום ש10:00, 16:00
26/03/2017 יום א16:30
27/03/2017 יום ב16:50
28/03/2017 יום ג16:50
29/03/2017 יום ד16:50
23/03/2017 יום ה11:00, 13:50
25/03/2017 יום ש10:00, 12:45, 15:30
28/03/2017 יום ג11:00, 14:00
29/03/2017 יום ד11:00, 14:00
23/03/2017 יום ה22:20
24/03/2017 יום ו00:30, 22:20
25/03/2017 יום ש00:45, 21:50
26/03/2017 יום א00:10, 22:20
27/03/2017 יום ב00:30, 23:40
28/03/2017 יום ג22:50
29/03/2017 יום ד22:50
23/03/2017 יום ה11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 21:00
24/03/2017 יום ו11:00, 13:50, 16:40, 19:20, 22:00
25/03/2017 יום ש11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 21:00
26/03/2017 יום א14:00, 16:40, 19:20, 22:00
27/03/2017 יום ב14:00, 16:35, 19:10, 21:45
28/03/2017 יום ג11:00, 13:40, 16:00, 18:45, 21:40
29/03/2017 יום ד11:30, 14:15, 17:00, 19:00, 21:40
23/03/2017 יום ה12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
24/03/2017 יום ו12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
25/03/2017 יום ש14:50, 17:10, 19:30, 21:50
26/03/2017 יום א14:50, 17:10, 19:30, 21:50
27/03/2017 יום ב14:50, 17:10, 19:30, 21:50
28/03/2017 יום ג12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
29/03/2017 יום ד12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
23/03/2017 יום ה12:30, 15:00, 17:30, 19:10, 20:00, 21:30
24/03/2017 יום ו11:00, 13:30, 17:30, 18:50, 19:50, 21:40
25/03/2017 יום ש13:00, 15:20, 17:40, 18:30, 19:30, 20:50
26/03/2017 יום א14:30, 17:00, 19:30, 21:50
27/03/2017 יום ב14:30, 17:00, 19:30, 21:50
28/03/2017 יום ג11:00, 13:20, 15:40, 18:00, 20:30
29/03/2017 יום ד11:00, 13:20, 15:40, 18:00, 19:40, 20:30
23/03/2017 יום ה11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 21:40
24/03/2017 יום ו11:00, 13:40, 16:20, 19:00
25/03/2017 יום ש10:30, 13:15, 16:00, 18:50, 21:30
26/03/2017 יום א19:00, 21:30
27/03/2017 יום ב19:20, 21:30
28/03/2017 יום ג16:20, 19:00, 21:50
29/03/2017 יום ד11:00, 14:00, 16:45, 19:30, 21:50
23/03/2017 יום ה11:00, 13:50, 16:30, 19:10, 21:45
24/03/2017 יום ו00:40, 11:30, 14:00, 16:30, 19:20, 22:00
25/03/2017 יום ש00:40, 11:30, 14:00, 16:30, 19:20, 22:00
26/03/2017 יום א00:40, 14:00, 16:30, 19:20, 22:00
27/03/2017 יום ב00:40, 14:00, 16:30, 19:20, 22:00
28/03/2017 יום ג00:40, 12:30, 15:00, 17:30, 19:40, 22:15
29/03/2017 יום ד00:45, 14:20, 16:50, 19:20, 21:50, 23:00
23/03/2017 יום ה11:00, 13:40, 16:20, 19:10, 21:50
24/03/2017 יום ו00:40, 14:00, 16:45, 17:30, 19:30, 20:30, 22:10
25/03/2017 יום ש11:00, 13:40, 16:20, 17:30, 19:10, 20:20, 21:50
26/03/2017 יום א00:40, 14:00, 16:45, 18:30, 19:30, 21:30
27/03/2017 יום ב00:10, 14:00, 16:50, 19:00, 21:50
28/03/2017 יום ג00:40, 14:00, 16:45, 18:30, 19:20, 21:30, 24:00
29/03/2017 יום ד00:20, 14:00, 16:45, 19:30, 22:15, 23:30
23/03/2017 יום ה23:50
25/03/2017 יום ש00:45, 23:50
26/03/2017 יום א23:50
27/03/2017 יום ב23:50
23/03/2017 יום ה11:00, 13:50, 19:50, 21:40
24/03/2017 יום ו11:30, 14:20, 19:50, 22:10
25/03/2017 יום ש00:45, 21:30
26/03/2017 יום א00:30, 21:40
27/03/2017 יום ב00:15, 22:00
28/03/2017 יום ג00:40, 21:30
29/03/2017 יום ד22:10
23/03/2017 יום ה12:00, 14:30, 17:00, 19:50, 22:20
24/03/2017 יום ו00:50, 12:00, 14:30, 17:00, 19:50, 22:20
25/03/2017 יום ש00:50, 12:05, 14:30, 17:00, 20:00, 22:20
26/03/2017 יום א00:50, 16:30, 19:00, 22:20
27/03/2017 יום ב00:50, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30, 23:30
28/03/2017 יום ג12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00
29/03/2017 יום ד00:30, 16:30, 21:30, 22:45
24/03/2017 יום ו24:00
25/03/2017 יום ש24:00
26/03/2017 יום א24:00
27/03/2017 יום ב24:00
28/03/2017 יום ג24:00
29/03/2017 יום ד00:15
24/03/2017 יום ו00:30, 22:00
25/03/2017 יום ש00:45
26/03/2017 יום א00:10
27/03/2017 יום ב00:10
28/03/2017 יום ג00:10
29/03/2017 יום ד00:30
24/03/2017 יום ו24:00
25/03/2017 יום ש23:10, 24:00
27/03/2017 יום ב00:15
28/03/2017 יום ג00:15
29/03/2017 יום ד00:15
24/03/2017 יום ו00:30
25/03/2017 יום ש00:30
26/03/2017 יום א00:15
24/03/2017 יום ו14:00
25/03/2017 יום ש10:00, 12:10, 14:20
24/03/2017 יום ו19:00, 21:20, 23:40
25/03/2017 יום ש19:00, 21:20, 23:40
26/03/2017 יום א23:40
27/03/2017 יום ב20:30, 22:50
28/03/2017 יום ג20:00, 22:20
29/03/2017 יום ד00:40, 11:30, 14:00, 16:30
24/03/2017 יום ו15:00
25/03/2017 יום ש10:00, 12:30, 15:00
24/03/2017 יום ו00:05, 00:15
25/03/2017 יום ש00:05, 00:15
26/03/2017 יום א00:15
27/03/2017 יום ב00:15
28/03/2017 יום ג00:05
29/03/2017 יום ד00:10
25/03/2017 יום ש15:30
25/03/2017 יום ש10:00, 12:40, 15:20
27/03/2017 יום ב16:50
28/03/2017 יום ג17:30
29/03/2017 יום ד17:30
25/03/2017 יום ש10:00, 11:30, 13:50
26/03/2017 יום א14:00
25/03/2017 יום ש10:30, 12:40
25/03/2017 יום ש10:00, 12:45
18/05/2017 יום ה22:001700-702255
25/05/2017 יום ה17:001700-702255
12/07/2017 יום ד20:001700-702255
10/08/2017 יום ה20:001700-702255
( 36 )

גולשים היו ודירגו

דרגו עכשיו
 • ocp

  ocp
  אולם VIP מפנק אך די מיושן|3 04.05.15
  קיבלנו כרטיסים לאולם הVIP במחיר סמלי, אז בהחלט היה נחמד. לא בטוח שהייתי משלמת על החוויה את מחירה המלא. האולם די קטן וגם המסך לא מאוד גדול, אז אין חווית צפייה מרשימה במיוחד. הטמפרטורה ברמת קיפאון, אבל חלק מהכיף הן השמיכות (הארוזות והריחניות) שמחולקות במקום
 • פסולינה

  פסולינה
  חלק מהמקום זקוק לשיפוץ דחוף|3 19.04.14
  חלק מריפוד הכיסאות קרוע, הגבהות הילדים מטונפות בחלקן.
 • avron

  avron
  מבחר סרטים אדיר|5 04.07.10
  חובב סרטים מרגיש בסינמה סיטי כמו עליסה בארץ הפלאות. מקום מהמם, פונקציונלי, באמת ניחוח של חו"ל או שמא אנחנו זה חו"ל. הערה לסיום: לא הבחנו בבעיות סאונד, אבל אם יש , זה לא ברומו של עולם והציון הוא על המכלול. ובעיקר - כמה טוב שהמיזוג פועל כהלכה ובחוץ מהביל. תענוג אמיתי. לא לנגוע!!!!!!
 • yaronyogev

  yaronyogev
  יכול להיות מעולה לולא הקיפאון|4 04.07.10
  בסה"כ טוב כפי שתואר בדירוגים קודמים, אולם יש נקודה אחת שלא מפסיקה להפריע בביקורים חוזרים ונשנים: הטמפרטורה באולמות נמוכה עד כדי קיפאון!! אתמול כבר באנו, באמצע הקיץ, עם בגדים ארוכים ועדיין היה לנו קר מדי. נסיונות חוזרים ונשנים לבקש העלאת התרמוסטט לא הועילו. בקיצור: קחו חרמונית...
 • ירקרקה

  ירקרקה
  לפעמים נח מפצה על ישן|5 17.04.10
  כייף ללכת לראות סרט בבית קולנוע ישן של פעם... אך יש מחיר של אושר, נוחות (חיים בסרט) ויתרון לרווח בין השורות כשיש יותר מקום לרגליים (שמתי לב, שככה נחמדים יותר למאחרים)שאפו.
 • sasmic

  sasmic
  חוויה|4 14.03.09
  ביתי בת ה - 4 התלהבה כמובן מכל הבובות שהיו במתחם, מעבר לזה כסאות נוחים, מרווח נחמד בין השורות. לא רע בכלל.
 • nachsht

  nachsht
  סה"כ נחמד|4 11.10.08
  היתי עם הילד שמאד נהנה מהמפגש עם כל הבובות בגודל טבעי בכניסה, פרק הפרסומות קצת ארוך ומתיש, איכות ההקרנה סטנדרטית- לא חווינו איכויות קול או תמונה יוצאי דופן כפי שבית הקולנע מתיימר, ברכישת כרטיסים דרך האתר, מוצעת אפשרות של עסקת הנחה דרך ויזה כאל, אך האתר לא מאפשר לממש אותה
 • oeoai

  oeoai
  קולנוע איכותי|4 29.08.08
  יופי של מגה פלקס עם חניה נוחה ובחינם. שירות מהיר בקופות למרות אוגוסט הצפוף. המבצע של 1+1 מאוד משתלם (גם לאמריקן אקספרס וגם לויזה כאל ביזנס). מאחר והאולם שלנו היה פנימי מאוד עברנו במסלול מעוטר בפסלים ובבובות וזה מוסיף משהו לאווירת הקולנוע. מבחינת הסאונד, לא הרגשנו כלל שלידנו מוקרנים סרטים נוספים... הייתה הפסקה וזה חשוב, בייחוד בסרטי ילדים (אבא, יש לי פיפי..). השירותים מאוד נקיים. נקודה שלילית אחת: רצף הפרסומות הארוך בתחילת הסרט די מוגזם ומתיש. בסך הכל, מתחם מושקע ושווה בהחלט. גם אתר האינטרנט שלהם ראוי לציון חיובי.
 • kiriati

  kiriati
  קולנוע לא מוצלח|1 08.12.07
  כל משך הסרט רעד האולם מהבאסים של האולם הסמוך. מאוד לא מוצלח. חוץ מבעיות תנועה קשות ומעצבנות מסביב, דוחק ורעש בתוך המתחם. לא כיף.
 • niro0070

  niro0070
  המקום נחמד מאוד|4 07.03.07
  הרבה דוכנים, הרבה חניה ואולמות נוחים. רק חבל שאין הפסקה בסרטים דבר שמעיק מאוד על כל החוויה
- 1