סינמה סיטי - גלילות

סוג: קולנוע
 

פרטים נוספים

מועדי ההופעות וההקרנות התקבלו מהמפיצים. אתר מפה אינו אחראי לשינויים.
מה ומתי
01/12/2016 יום ה12:00, 14:50, 17:30, 18:30, 22:20, 23:30
02/12/2016 יום ו00:50, 11:30, 14:00, 16:45, 19:20, 22:00, 24:00
03/12/2016 יום ש00:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:30, 22:10, 23:30, 24:00
04/12/2016 יום א00:45, 14:30, 17:20, 18:30, 19:10, 21:40, 23:30
01/12/2016 יום ה12:00, 14:50, 17:30, 18:30, 22:20, 23:30
02/12/2016 יום ו00:50, 11:30, 14:00, 16:45, 19:20, 22:00, 24:00
03/12/2016 יום ש00:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:30, 22:10, 23:30, 24:00
04/12/2016 יום א00:45, 14:30, 17:20, 18:30, 19:10, 21:40, 23:30
05/12/2016 יום ב00:10, 14:30, 17:20, 19:00, 21:40, 23:10
06/12/2016 יום ג00:10, 14:40, 17:20, 19:00, 21:40, 23:30
07/12/2016 יום ד00:10, 12:00, 14:30, 17:20, 19:30, 22:00, 22:50
01/12/2016 יום ה18:00, 21:00
02/12/2016 יום ו17:00, 19:45
03/12/2016 יום ש17:00, 19:45
04/12/2016 יום א16:30, 19:20
05/12/2016 יום ב16:50, 19:40
06/12/2016 יום ג11:30, 15:00, 22:10
07/12/2016 יום ד16:30, 19:20
01/12/2016 יום ה16:30, 18:50, 21:00, 23:30
02/12/2016 יום ו13:15, 17:50, 20:10, 22:20
03/12/2016 יום ש00:45, 17:30, 19:45, 22:20
04/12/2016 יום א00:45, 17:40, 20:00, 22:20
05/12/2016 יום ב00:45, 17:00, 19:30, 22:20
06/12/2016 יום ג00:45, 17:00, 19:30, 22:20
07/12/2016 יום ד00:45, 17:00, 19:30, 22:20
01/12/2016 יום ה12:30, 16:30, 21:00, 23:30
02/12/2016 יום ו14:40, 19:45, 22:00
03/12/2016 יום ש00:20, 15:15, 17:30, 19:45, 22:00
04/12/2016 יום א00:20, 17:00, 19:45, 22:00
05/12/2016 יום ב00:20, 22:00
06/12/2016 יום ג00:20, 17:00, 19:45, 22:00
07/12/2016 יום ד00:20, 17:00, 19:45, 22:00
01/12/2016 יום ה19:00, 22:00, 23:30
02/12/2016 יום ו11:00, 13:45, 17:00, 18:45, 21:30
03/12/2016 יום ש00:30, 10:30, 12:50, 15:40, 18:30, 21:20
04/12/2016 יום א00:10, 19:20, 22:10, 23:30
05/12/2016 יום ב18:50, 21:40
06/12/2016 יום ג11:00, 13:40, 16:25, 19:10, 22:00
07/12/2016 יום ד00:45, 18:30, 21:20
01/12/2016 יום ה19:00, 23:30
02/12/2016 יום ו12:30, 15:00, 20:00, 22:25
03/12/2016 יום ש00:50, 10:00, 12:30, 15:00, 18:30, 21:00, 23:30
04/12/2016 יום א18:30, 21:00, 23:30
05/12/2016 יום ב18:30, 21:00, 23:30
06/12/2016 יום ג18:30, 21:00, 23:30
07/12/2016 יום ד18:30, 21:00, 23:30
01/12/2016 יום ה11:00, 12:00, 14:50, 17:30, 18:50, 19:40, 21:00, 22:00, 23:40
02/12/2016 יום ו00:45, 11:00, 12:30, 13:50, 15:30, 16:30, 18:20, 19:10, 21:00, 21:50, 23:40
03/12/2016 יום ש00:30, 10:20, 11:00, 13:00, 13:50, 15:50, 16:30, 18:20, 19:10, 21:00, 22:00, 23:40
04/12/2016 יום א00:40, 14:30, 16:30, 18:20, 19:10, 21:50, 23:40
05/12/2016 יום ב00:30, 14:30, 16:30, 18:20, 19:10, 21:00, 21:50, 23:40
06/12/2016 יום ג00:30, 11:30, 12:45, 14:30, 15:30, 16:30, 18:20, 19:10, 21:00, 21:50, 23:40
07/12/2016 יום ד00:30, 11:00, 13:30, 16:00, 16:30, 18:35, 19:10, 21:10, 21:50, 22:40, 23:50
01/12/2016 יום ה12:30, 15:00, 17:30, 19:45, 22:30
02/12/2016 יום ו00:50, 12:30, 15:00, 17:40, 20:00, 21:50, 22:40
03/12/2016 יום ש00:10, 01:00, 14:50, 17:00, 19:10, 20:00, 21:30, 22:30
04/12/2016 יום א14:00, 17:30, 20:00, 22:20, 23:10, 24:00
05/12/2016 יום ב00:40, 14:00, 17:20, 20:00, 22:20
06/12/2016 יום ג00:40, 17:05, 20:00, 22:20
07/12/2016 יום ד00:40, 12:00, 14:30, 16:50, 20:00, 22:20
01/12/2016 יום ה18:30, 23:30
02/12/2016 יום ו22:15
03/12/2016 יום ש21:40
04/12/2016 יום א19:50
05/12/2016 יום ב19:40, 22:10
06/12/2016 יום ג22:10
07/12/2016 יום ד22:15
01/12/2016 יום ה12:00, 15:00, 18:00, 21:00
02/12/2016 יום ו11:00, 13:50, 19:30, 22:20, 24:00
03/12/2016 יום ש12:00, 15:00, 18:00, 21:00
04/12/2016 יום א15:00, 18:00, 21:00, 24:00
05/12/2016 יום ב15:00, 18:00, 21:00, 24:00
06/12/2016 יום ג12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 24:00
07/12/2016 יום ד12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 24:00
01/12/2016 יום ה13:00, 16:00, 18:30, 22:40, 23:30
02/12/2016 יום ו13:20, 15:00, 16:40, 19:00, 22:10
03/12/2016 יום ש00:30, 10:00, 12:50, 15:45, 18:40, 21:40
04/12/2016 יום א00:30, 15:45, 18:40, 21:40
05/12/2016 יום ב00:30, 15:45, 18:40, 21:40
06/12/2016 יום ג00:30, 18:50, 21:45
07/12/2016 יום ד13:00, 16:00, 19:10, 22:00
01/12/2016 יום ה13:00, 15:45
03/12/2016 יום ש11:00, 13:45, 16:30
04/12/2016 יום א16:30
05/12/2016 יום ב16:20
01/12/2016 יום ה12:00
02/12/2016 יום ו12:00
03/12/2016 יום ש13:30, 16:00
01/12/2016 יום ה14:50, 17:00
02/12/2016 יום ו17:00
03/12/2016 יום ש10:00, 12:10, 14:15, 16:20
04/12/2016 יום א14:00, 16:20
05/12/2016 יום ב14:00, 16:20
06/12/2016 יום ג15:45
07/12/2016 יום ד14:00, 16:20
01/12/2016 יום ה14:10, 16:15
02/12/2016 יום ו14:50, 16:50
03/12/2016 יום ש10:00, 12:05, 13:00, 14:10, 16:15
04/12/2016 יום א14:10, 16:15
05/12/2016 יום ב14:10, 16:15
06/12/2016 יום ג15:00, 17:30
07/12/2016 יום ד15:20, 17:30
01/12/2016 יום ה18:30, 21:00
02/12/2016 יום ו11:00, 14:00, 16:45, 19:20, 22:00
03/12/2016 יום ש10:20, 13:00, 15:50, 18:30, 19:15, 21:00
04/12/2016 יום א18:30, 21:00
05/12/2016 יום ב18:50, 21:40
06/12/2016 יום ג11:00, 13:30, 16:45, 18:50, 21:45
07/12/2016 יום ד19:30, 22:00
01/12/2016 יום ה14:50, 17:00
03/12/2016 יום ש10:00, 11:30, 12:10, 14:20, 16:30
04/12/2016 יום א14:20, 16:30
05/12/2016 יום ב14:20, 16:30
06/12/2016 יום ג16:30
07/12/2016 יום ד14:20, 16:30
01/12/2016 יום ה11:00, 13:15, 15:30, 17:40, 19:50
02/12/2016 יום ו11:00, 12:00, 14:30, 16:50, 19:00, 22:15
03/12/2016 יום ש10:30, 12:50, 15:15, 17:40, 20:00
04/12/2016 יום א15:15, 17:40, 20:00
05/12/2016 יום ב15:15, 17:40, 20:00
06/12/2016 יום ג11:00, 13:10, 15:20, 17:40, 20:00
07/12/2016 יום ד11:00, 13:10, 15:20, 17:40, 20:00
01/12/2016 יום ה12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00
02/12/2016 יום ו11:20, 14:00
03/12/2016 יום ש17:30, 19:15, 21:40
04/12/2016 יום א14:00, 16:30, 19:10, 21:40
05/12/2016 יום ב14:00, 16:30, 19:00, 21:40
06/12/2016 יום ג11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:40
07/12/2016 יום ד11:00, 13:30, 16:00, 18:35, 21:10
01/12/2016 יום ה12:00, 15:00, 18:00, 19:00, 21:00
02/12/2016 יום ו11:45, 13:30, 14:50, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:00
03/12/2016 יום ש10:00, 11:45, 13:10, 14:50, 16:15, 18:00, 19:20, 21:00
04/12/2016 יום א14:00, 14:50, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00
05/12/2016 יום ב14:00, 14:50, 17:00, 18:00, 21:00
06/12/2016 יום ג11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 21:00
07/12/2016 יום ד11:00, 11:50, 14:00, 14:50, 17:00, 18:00, 21:00
01/12/2016 יום ה11:30, 14:00, 16:10, 22:10
02/12/2016 יום ו00:15, 11:30, 14:30, 19:45, 22:30
03/12/2016 יום ש00:50, 14:20, 17:00, 19:45, 22:30
04/12/2016 יום א00:40, 14:30, 16:40, 19:30, 22:20
05/12/2016 יום ב00:30, 14:20, 16:30, 19:20, 22:10
06/12/2016 יום ג00:15, 20:00, 22:10
07/12/2016 יום ד00:15, 12:00, 14:20, 16:30, 19:20, 22:10
01/12/2016 יום ה16:30, 18:45
02/12/2016 יום ו11:00, 13:15, 15:30, 17:50, 20:10
03/12/2016 יום ש11:30, 14:00, 15:10, 17:30
05/12/2016 יום ב14:20
06/12/2016 יום ג12:00, 17:00, 19:30
01/12/2016 יום ה12:50, 15:40, 18:30, 22:00
02/12/2016 יום ו00:10, 00:45, 11:00, 13:45, 16:30, 19:20, 21:15, 22:10
03/12/2016 יום ש01:00, 10:40, 13:30, 16:20, 19:10, 21:15, 22:00
04/12/2016 יום א00:50, 14:00, 16:50, 18:30, 21:20, 23:30
05/12/2016 יום ב15:50, 18:40, 21:30
06/12/2016 יום ג00:20, 11:00, 13:45, 16:30, 19:15, 22:00
07/12/2016 יום ד00:50, 13:00, 15:50, 18:40, 21:30
01/12/2016 יום ה12:00, 15:00, 22:00
02/12/2016 יום ו00:40, 11:30, 19:20, 21:30
03/12/2016 יום ש00:10, 00:45, 11:30, 14:20, 19:45, 22:20
04/12/2016 יום א00:10, 22:20
05/12/2016 יום ב00:10, 18:30, 21:10, 23:50
06/12/2016 יום ג17:50, 20:30, 23:10
07/12/2016 יום ד18:30, 21:10, 23:50
02/12/2016 יום ו24:00
03/12/2016 יום ש01:00, 22:30
04/12/2016 יום א22:10
05/12/2016 יום ב22:30
07/12/2016 יום ד22:10
02/12/2016 יום ו00:30
03/12/2016 יום ש00:45
04/12/2016 יום א00:15
05/12/2016 יום ב00:10
06/12/2016 יום ג00:10
07/12/2016 יום ד00:10, 23:50
02/12/2016 יום ו22:20
03/12/2016 יום ש22:20
04/12/2016 יום א00:45, 22:20
05/12/2016 יום ב00:45, 22:20
06/12/2016 יום ג00:45, 22:20
07/12/2016 יום ד00:45, 22:20
02/12/2016 יום ו22:30
03/12/2016 יום ש13:30, 16:00, 22:15
04/12/2016 יום א00:50, 22:15
05/12/2016 יום ב00:50, 22:15
06/12/2016 יום ג00:50, 22:15
07/12/2016 יום ד00:50
02/12/2016 יום ו15:30
03/12/2016 יום ש15:10
02/12/2016 יום ו24:00
03/12/2016 יום ש00:10
04/12/2016 יום א00:10
05/12/2016 יום ב00:10
06/12/2016 יום ג00:10
07/12/2016 יום ד00:10
03/12/2016 יום ש11:30, 14:00
03/12/2016 יום ש10:00, 10:30, 13:10
03/12/2016 יום ש13:10
03/12/2016 יום ש18:30
06/12/2016 יום ג14:00, 19:20
03/12/2016 יום ש10:00, 12:25
06/12/2016 יום ג12:00, 14:10
06/12/2016 יום ג12:30
08/12/2016 יום ה20:001700-702255
09/12/2016 יום ו14:301700-702255
26/12/2016 יום ב11:301700-702255
27/12/2016 יום ג10:30, 14:001700-702255
28/12/2016 יום ד12:00, 20:301700-702255
03/12/2016 יום ש17:001700-702255
08/12/2016 יום ה20:301700-702255
22/12/2016 יום ה20:001700-702255
22/12/2016 יום ה20:001700-702255
29/12/2016 יום ה20:001700-702255
19/01/2017 יום ה21:001700-702255
( 36 )

גולשים היו ודירגו

דרגו עכשיו
 • ocp

  ocp
  אולם VIP מפנק אך די מיושן|3 04.05.15
  קיבלנו כרטיסים לאולם הVIP במחיר סמלי, אז בהחלט היה נחמד. לא בטוח שהייתי משלמת על החוויה את מחירה המלא. האולם די קטן וגם המסך לא מאוד גדול, אז אין חווית צפייה מרשימה במיוחד. הטמפרטורה ברמת קיפאון, אבל חלק מהכיף הן השמיכות (הארוזות והריחניות) שמחולקות במקום
 • פסולינה

  פסולינה
  חלק מהמקום זקוק לשיפוץ דחוף|3 19.04.14
  חלק מריפוד הכיסאות קרוע, הגבהות הילדים מטונפות בחלקן.
 • avron

  avron
  מבחר סרטים אדיר|5 04.07.10
  חובב סרטים מרגיש בסינמה סיטי כמו עליסה בארץ הפלאות. מקום מהמם, פונקציונלי, באמת ניחוח של חו"ל או שמא אנחנו זה חו"ל. הערה לסיום: לא הבחנו בבעיות סאונד, אבל אם יש , זה לא ברומו של עולם והציון הוא על המכלול. ובעיקר - כמה טוב שהמיזוג פועל כהלכה ובחוץ מהביל. תענוג אמיתי. לא לנגוע!!!!!!
 • yaronyogev

  yaronyogev
  יכול להיות מעולה לולא הקיפאון|4 04.07.10
  בסה"כ טוב כפי שתואר בדירוגים קודמים, אולם יש נקודה אחת שלא מפסיקה להפריע בביקורים חוזרים ונשנים: הטמפרטורה באולמות נמוכה עד כדי קיפאון!! אתמול כבר באנו, באמצע הקיץ, עם בגדים ארוכים ועדיין היה לנו קר מדי. נסיונות חוזרים ונשנים לבקש העלאת התרמוסטט לא הועילו. בקיצור: קחו חרמונית...
 • ירקרקה

  ירקרקה
  לפעמים נח מפצה על ישן|5 17.04.10
  כייף ללכת לראות סרט בבית קולנוע ישן של פעם... אך יש מחיר של אושר, נוחות (חיים בסרט) ויתרון לרווח בין השורות כשיש יותר מקום לרגליים (שמתי לב, שככה נחמדים יותר למאחרים)שאפו.
 • sasmic

  sasmic
  חוויה|4 14.03.09
  ביתי בת ה - 4 התלהבה כמובן מכל הבובות שהיו במתחם, מעבר לזה כסאות נוחים, מרווח נחמד בין השורות. לא רע בכלל.
 • nachsht

  nachsht
  סה"כ נחמד|4 11.10.08
  היתי עם הילד שמאד נהנה מהמפגש עם כל הבובות בגודל טבעי בכניסה, פרק הפרסומות קצת ארוך ומתיש, איכות ההקרנה סטנדרטית- לא חווינו איכויות קול או תמונה יוצאי דופן כפי שבית הקולנע מתיימר, ברכישת כרטיסים דרך האתר, מוצעת אפשרות של עסקת הנחה דרך ויזה כאל, אך האתר לא מאפשר לממש אותה
 • oeoai

  oeoai
  קולנוע איכותי|4 29.08.08
  יופי של מגה פלקס עם חניה נוחה ובחינם. שירות מהיר בקופות למרות אוגוסט הצפוף. המבצע של 1+1 מאוד משתלם (גם לאמריקן אקספרס וגם לויזה כאל ביזנס). מאחר והאולם שלנו היה פנימי מאוד עברנו במסלול מעוטר בפסלים ובבובות וזה מוסיף משהו לאווירת הקולנוע. מבחינת הסאונד, לא הרגשנו כלל שלידנו מוקרנים סרטים נוספים... הייתה הפסקה וזה חשוב, בייחוד בסרטי ילדים (אבא, יש לי פיפי..). השירותים מאוד נקיים. נקודה שלילית אחת: רצף הפרסומות הארוך בתחילת הסרט די מוגזם ומתיש. בסך הכל, מתחם מושקע ושווה בהחלט. גם אתר האינטרנט שלהם ראוי לציון חיובי.
 • kiriati

  kiriati
  קולנוע לא מוצלח|1 08.12.07
  כל משך הסרט רעד האולם מהבאסים של האולם הסמוך. מאוד לא מוצלח. חוץ מבעיות תנועה קשות ומעצבנות מסביב, דוחק ורעש בתוך המתחם. לא כיף.
 • niro0070

  niro0070
  המקום נחמד מאוד|4 07.03.07
  הרבה דוכנים, הרבה חניה ואולמות נוחים. רק חבל שאין הפסקה בסרטים דבר שמעיק מאוד על כל החוויה
- 1