סינמה סיטי - גלילות

סוג: קולנוע
 

פרטים נוספים

מועדי ההופעות וההקרנות התקבלו מהמפיצים. אתר מפה אינו אחראי לשינויים.
מה ומתי
20/11/2014 יום ה11:15, 13:45, 16:10, 18:35, 21:50, 23:30
21/11/2014 יום ו11:50, 14:15, 19:40, 22:05
22/11/2014 יום ש10:00, 12:25, 14:50, 17:15, 19:40, 22:05
23/11/2014 יום א14:50, 17:15, 19:40, 22:05
20/11/2014 יום ה11:15, 13:45, 16:10, 18:35, 21:50, 23:30
21/11/2014 יום ו11:50, 14:15, 19:40, 22:05
22/11/2014 יום ש10:00, 12:25, 14:50, 17:15, 19:40, 22:05
23/11/2014 יום א14:50, 17:15, 19:40, 22:05
24/11/2014 יום ב14:50, 17:15, 19:40, 22:05
25/11/2014 יום ג14:30, 17:15, 19:40, 22:05
26/11/2014 יום ד12:25, 14:50, 17:15, 19:40, 22:05
20/11/2014 יום ה12:15, 14:50, 17:10, 19:30
21/11/2014 יום ו14:50, 17:10, 19:30, 21:50
22/11/2014 יום ש14:50, 17:10, 19:30, 21:50
23/11/2014 יום א14:50, 17:10, 19:30, 21:50
24/11/2014 יום ב14:50, 17:10, 19:30, 21:50
25/11/2014 יום ג17:10, 19:30, 21:50
26/11/2014 יום ד12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
20/11/2014 יום ה11:05, 14:20, 18:00, 21:40
21/11/2014 יום ו14:20, 18:00, 21:40
22/11/2014 יום ש01:20, 10:40, 14:20, 18:00, 21:40
23/11/2014 יום א14:20, 18:00, 21:40
24/11/2014 יום ב14:20, 18:00, 21:40
25/11/2014 יום ג18:00, 21:40
26/11/2014 יום ד14:20, 18:00, 21:40
20/11/2014 יום ה16:30
21/11/2014 יום ו14:45, 17:00
22/11/2014 יום ש14:45, 17:00
23/11/2014 יום א17:00
24/11/2014 יום ב17:00
25/11/2014 יום ג17:00
26/11/2014 יום ד17:00
20/11/2014 יום ה11:25, 14:00
22/11/2014 יום ש10:00
20/11/2014 יום ה22:45
21/11/2014 יום ו00:10, 23:20
22/11/2014 יום ש01:50, 23:00
23/11/2014 יום א00:30, 22:45
24/11/2014 יום ב00:05, 23:20
25/11/2014 יום ג00:05, 23:25
26/11/2014 יום ד00:05, 23:15
20/11/2014 יום ה18:45, 21:45
21/11/2014 יום ו17:20, 19:40, 22:00
22/11/2014 יום ש17:20, 19:40, 22:00
23/11/2014 יום א14:10, 16:30, 18:50, 21:10
24/11/2014 יום ב14:10, 16:30, 18:50, 21:10
25/11/2014 יום ג16:30, 18:50, 21:10
26/11/2014 יום ד11:45, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10
20/11/2014 יום ה16:00
21/11/2014 יום ו13:50, 16:00
22/11/2014 יום ש10:00, 12:15, 13:50, 16:00
23/11/2014 יום א16:00
20/11/2014 יום ה11:30, 14:00, 16:30
21/11/2014 יום ו10:05, 12:30, 14:55
22/11/2014 יום ש10:05, 12:30, 20:30
23/11/2014 יום א14:35, 19:15, 21:40
24/11/2014 יום ב14:35, 19:15, 21:40
25/11/2014 יום ג19:15, 21:40
26/11/2014 יום ד12:10, 14:35, 19:15, 21:40
20/11/2014 יום ה18:10, 20:30
21/11/2014 יום ו18:10
22/11/2014 יום ש18:10
23/11/2014 יום א18:10, 20:30
24/11/2014 יום ב21:05
25/11/2014 יום ג21:10
26/11/2014 יום ד21:00
20/11/2014 יום ה18:00, 20:50
21/11/2014 יום ו20:30
22/11/2014 יום ש18:00, 20:50
23/11/2014 יום א18:00, 20:50
24/11/2014 יום ב21:05
25/11/2014 יום ג18:00, 20:50
26/11/2014 יום ד21:00
20/11/2014 יום ה13:30, 16:10, 18:50, 21:05, 23:40
21/11/2014 יום ו00:15, 11:40, 14:20, 17:00, 19:40, 22:20
22/11/2014 יום ש00:30, 01:00, 11:40, 14:20, 17:00, 19:40, 22:20
23/11/2014 יום א00:30, 14:20, 17:00, 19:40, 22:20
24/11/2014 יום ב00:05, 00:30, 17:00, 19:40, 22:20
25/11/2014 יום ג00:05, 00:30, 17:00, 19:35, 22:15, 23:50
26/11/2014 יום ד00:05, 00:30, 11:35, 14:20, 17:00, 19:40, 22:20
20/11/2014 יום ה16:30, 18:00, 19:15, 20:30, 21:45, 22:30, 23:00, 23:45
21/11/2014 יום ו00:15, 10:40, 12:30, 13:00, 13:45, 14:45, 15:30, 16:15, 17:15, 18:00, 18:45, 19:45, 20:30, 21:15, 22:15, 23:00, 23:30, 23:45
22/11/2014 יום ש00:45, 01:10, 01:30, 01:50, 02:15, 11:15, 12:30, 13:00, 13:45, 14:45, 15:30, 16:15, 17:15, 18:00, 18:45, 19:45, 20:30, 21:15, 22:15, 23:00, 23:30, 23:45
23/11/2014 יום א00:45, 14:45, 16:00, 17:15, 18:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:15, 23:00, 23:30, 23:45
24/11/2014 יום ב00:45, 14:45, 17:15, 18:00, 19:45, 20:30, 22:15, 23:00, 23:30
25/11/2014 יום ג00:45, 17:15, 18:45, 19:45, 21:15, 22:15, 23:30, 23:45
26/11/2014 יום ד00:45, 14:45, 17:15, 19:30, 21:35, 22:05, 23:30
20/11/2014 יום ה11:50, 14:10, 16:40, 19:00, 21:40
21/11/2014 יום ו13:45, 20:05, 22:35
22/11/2014 יום ש14:30, 17:00, 19:30, 22:00
23/11/2014 יום א14:15, 16:40, 19:10, 21:35
24/11/2014 יום ב14:15, 16:40, 19:10, 21:35
25/11/2014 יום ג16:40, 19:10, 21:35
26/11/2014 יום ד11:45, 14:15, 16:40, 19:10, 21:35
20/11/2014 יום ה11:35, 14:30, 16:45, 21:30
21/11/2014 יום ו14:45, 17:00, 19:10, 21:20
22/11/2014 יום ש14:45, 17:00, 19:10, 21:20
23/11/2014 יום א17:00, 19:10, 21:20
24/11/2014 יום ב14:15, 16:30, 18:45
25/11/2014 יום ג16:45, 19:10, 21:20
26/11/2014 יום ד11:40, 17:00, 19:10, 21:20
20/11/2014 יום ה14:00, 16:35, 19:10
21/11/2014 יום ו14:35, 17:10, 19:45
22/11/2014 יום ש14:35, 17:10, 19:45
23/11/2014 יום א14:35, 17:10, 19:45
24/11/2014 יום ב17:15, 19:45
25/11/2014 יום ג17:10, 19:45
26/11/2014 יום ד14:35, 17:10, 19:45
20/11/2014 יום ה13:00, 13:45, 14:45, 15:45, 16:30, 17:30, 18:30, 19:20, 21:15, 22:10, 23:30
21/11/2014 יום ו10:00, 10:50, 11:00, 12:10, 12:45, 13:45, 14:55, 15:35, 16:30, 17:40, 18:20, 19:20, 20:20, 21:00, 22:10, 23:05, 23:40, 24:00
22/11/2014 יום ש01:00, 01:10, 01:50, 02:20, 10:00, 10:50, 12:10, 12:45, 13:45, 14:55, 15:35, 16:30, 17:40, 18:20, 19:20, 20:20, 21:00, 22:10, 23:05, 23:40
23/11/2014 יום א00:15, 14:55, 15:35, 17:40, 18:20, 20:20, 21:00, 23:05, 23:40
24/11/2014 יום ב15:00, 15:35, 17:45, 18:20, 21:00, 22:10, 23:25, 23:40
25/11/2014 יום ג16:30, 17:40, 18:20, 19:20, 20:20, 21:00, 22:10, 23:05, 23:40
26/11/2014 יום ד14:55, 15:35, 16:30, 17:40, 18:20, 19:20, 20:20, 21:00, 22:10, 23:05, 23:40
20/11/2014 יום ה15:00, 18:15, 23:20
21/11/2014 יום ו20:35, 23:50
22/11/2014 יום ש17:10, 20:30
23/11/2014 יום א14:00, 17:15, 20:30, 23:45
24/11/2014 יום ב17:15, 20:30, 23:45
25/11/2014 יום ג17:15, 20:30, 23:45
26/11/2014 יום ד12:40, 16:05, 19:40, 23:00
20/11/2014 יום ה16:00
21/11/2014 יום ו11:30, 13:30, 15:25
22/11/2014 יום ש10:00, 12:00, 14:00, 16:05
24/11/2014 יום ב16:00
26/11/2014 יום ד16:00
20/11/2014 יום ה11:40, 13:50, 16:45, 19:00, 21:50
21/11/2014 יום ו00:05, 10:30, 13:20, 16:10, 19:00, 21:50
22/11/2014 יום ש00:45, 10:30, 13:20, 16:10, 19:00, 21:50
23/11/2014 יום א14:00, 16:10, 18:20, 21:40
24/11/2014 יום ב14:00, 16:10, 17:30, 19:00, 21:50, 23:30
25/11/2014 יום ג14:00, 17:30, 19:00, 21:50
26/11/2014 יום ד12:40, 14:00, 16:10, 19:00, 21:50
20/11/2014 יום ה23:40
21/11/2014 יום ו23:10
22/11/2014 יום ש01:45, 23:40
23/11/2014 יום א23:40
24/11/2014 יום ב23:55
25/11/2014 יום ג23:40
26/11/2014 יום ד23:50
21/11/2014 יום ו11:50, 18:00
21/11/2014 יום ו00:15
22/11/2014 יום ש00:10, 02:30
23/11/2014 יום א00:10
24/11/2014 יום ב00:10
25/11/2014 יום ג00:10
26/11/2014 יום ד00:10
21/11/2014 יום ו12:25
22/11/2014 יום ש10:10, 12:25
21/11/2014 יום ו12:30
22/11/2014 יום ש10:25, 12:30
21/11/2014 יום ו19:15, 22:10
22/11/2014 יום ש19:15, 22:10
21/11/2014 יום ו10:00
22/11/2014 יום ש10:00
21/11/2014 יום ו00:40
22/11/2014 יום ש00:20, 02:45
23/11/2014 יום א00:20, 23:35
24/11/2014 יום ב23:35
25/11/2014 יום ג23:35
26/11/2014 יום ד23:35
21/11/2014 יום ו12:30
22/11/2014 יום ש10:00, 12:30, 15:00
21/11/2014 יום ו12:00
22/11/2014 יום ש10:00, 12:00
21/11/2014 יום ו12:35
22/11/2014 יום ש10:30, 12:35, 15:00
21/11/2014 יום ו00:05, 22:20
22/11/2014 יום ש00:40, 22:20
23/11/2014 יום א00:40, 22:20
24/11/2014 יום ב00:40, 22:20
25/11/2014 יום ג00:40, 22:20
26/11/2014 יום ד00:40, 22:20
( 35 )

גולשים היו ודירגו

דרגו עכשיו
 • פסולינה

  פסולינה
  חלק מהמקום זקוק לשיפוץ דחוף|3 19.04.14
  חלק מריפוד הכיסאות קרוע, הגבהות הילדים מטונפות בחלקן.
 • avron

  avron
  מבחר סרטים אדיר|5 04.07.10
  חובב סרטים מרגיש בסינמה סיטי כמו עליסה בארץ הפלאות. מקום מהמם, פונקציונלי, באמת ניחוח של חו"ל או שמא אנחנו זה חו"ל. הערה לסיום: לא הבחנו בבעיות סאונד, אבל אם יש , זה לא ברומו של עולם והציון הוא על המכלול. ובעיקר - כמה טוב שהמיזוג פועל כהלכה ובחוץ מהביל. תענוג אמיתי. לא לנגוע!!!!!!
 • yaronyogev

  yaronyogev
  יכול להיות מעולה לולא הקיפאון|4 04.07.10
  בסה"כ טוב כפי שתואר בדירוגים קודמים, אולם יש נקודה אחת שלא מפסיקה להפריע בביקורים חוזרים ונשנים: הטמפרטורה באולמות נמוכה עד כדי קיפאון!! אתמול כבר באנו, באמצע הקיץ, עם בגדים ארוכים ועדיין היה לנו קר מדי. נסיונות חוזרים ונשנים לבקש העלאת התרמוסטט לא הועילו. בקיצור: קחו חרמונית...
 • ירקרקה

  ירקרקה
  לפעמים נח מפצה על ישן|5 17.04.10
  כייף ללכת לראות סרט בבית קולנוע ישן של פעם... אך יש מחיר של אושר, נוחות (חיים בסרט) ויתרון לרווח בין השורות כשיש יותר מקום לרגליים (שמתי לב, שככה נחמדים יותר למאחרים)שאפו.
 • sasmic

  sasmic
  חוויה|4 14.03.09
  ביתי בת ה - 4 התלהבה כמובן מכל הבובות שהיו במתחם, מעבר לזה כסאות נוחים, מרווח נחמד בין השורות. לא רע בכלל.
 • nachsht

  nachsht
  סה"כ נחמד|4 11.10.08
  היתי עם הילד שמאד נהנה מהמפגש עם כל הבובות בגודל טבעי בכניסה, פרק הפרסומות קצת ארוך ומתיש, איכות ההקרנה סטנדרטית- לא חווינו איכויות קול או תמונה יוצאי דופן כפי שבית הקולנע מתיימר, ברכישת כרטיסים דרך האתר, מוצעת אפשרות של עסקת הנחה דרך ויזה כאל, אך האתר לא מאפשר לממש אותה
 • oeoai

  oeoai
  קולנוע איכותי|4 29.08.08
  יופי של מגה פלקס עם חניה נוחה ובחינם. שירות מהיר בקופות למרות אוגוסט הצפוף. המבצע של 1+1 מאוד משתלם (גם לאמריקן אקספרס וגם לויזה כאל ביזנס). מאחר והאולם שלנו היה פנימי מאוד עברנו במסלול מעוטר בפסלים ובבובות וזה מוסיף משהו לאווירת הקולנוע. מבחינת הסאונד, לא הרגשנו כלל שלידנו מוקרנים סרטים נוספים... הייתה הפסקה וזה חשוב, בייחוד בסרטי ילדים (אבא, יש לי פיפי..). השירותים מאוד נקיים. נקודה שלילית אחת: רצף הפרסומות הארוך בתחילת הסרט די מוגזם ומתיש. בסך הכל, מתחם מושקע ושווה בהחלט. גם אתר האינטרנט שלהם ראוי לציון חיובי.
 • kiriati

  kiriati
  קולנוע לא מוצלח|1 08.12.07
  כל משך הסרט רעד האולם מהבאסים של האולם הסמוך. מאוד לא מוצלח. חוץ מבעיות תנועה קשות ומעצבנות מסביב, דוחק ורעש בתוך המתחם. לא כיף.
 • niro0070

  niro0070
  המקום נחמד מאוד|4 07.03.07
  הרבה דוכנים, הרבה חניה ואולמות נוחים. רק חבל שאין הפסקה בסרטים דבר שמעיק מאוד על כל החוויה
 • meirame

  meirame
  יש יתרונות ויש חסרונות|3 09.11.06
  אולמות גדולים מרווחים ונוחים כבר נאמר כאן. חנייה נוחה, או קיי. אבל הרעש רבותי, מה עם הרעש? כל כך לא נעים ללכת בשדרה המרכזית, כל דוכני השטויות וחנויות של כלום. ועל הכל מנצח רעש בווליום לא נעים ובאאז תמידי. בטוח שאפשר לעשות משהו עם האקוסטיקה בחללים אלה.
- 1
אתר מפה מעדכן בקביעות שעות פתיחה וטווחי מחירים, אך תמיד מומלץ לבדוק מראש עם המקום.