אתר זיכרון בבקעת כינרות, כחצי קילומטר ממערב לקיבוץ דגניה א'. כאן מקומו של כפר האריסים הערבי אום ג'וני, ולאחר מכן מקומו הראשון של קיבוץ דגניה א'. במקום מצבת זיכרון לייסוד דגניה.

מומלצים באזור