קיבוץ (התנועה הקיבוצית/תק"ם) במישור חוף עכו, כחצי קילומטר ממזרח לקריית אתא. נקרא על שם אושא הקדומה, המזוהה בחורבת אושה הסמוכה. הוקם ב-1937 במסגרת יישובי חומה ומגדל בידי חברי הנוער הציוני מפולין, והוא היישוב הראשון של תנועת העובד הציוני. במלחמת העצמאות הותקף בידי הגדוד הדרוזי של "צבא ההצלה" של קאוקג'י (אפריל 1948).

מומלצים באזור