ביתניה עילית

 

אתר זיכרון ומצפה נוף במזרח הגליל התחתון, כ-350 מ' מצפון לקיבוץ אלומות. בשנים 1920-1921 היה כאן מחנה עבודה של חברי תנועת השומר הצעיר, שעסקו בסלילת כבישים באזור. ההווי החברתי והאידיאולוגי המיוחד בביתניה עילית בא לידי ביטוי בקובץ 'קהילתנו', שכתבו חברי הקבוצה ונודעה לו השפעה רבה על קיבוצי השומר הצעיר. במקום אנדרטה ורחבת תצפית.

מומלצים באזור