עזריאל

סוג: מושב
 

מושב (הפועל המזרחי) בשרון, 3 ק"מ ממערב לטייבה. נקרא על שם הרב עזריאל הילדסהיימר (1820-1899), מנהיג היהדות האורתודוקסית בגרמניה ותומך פעיל ביישוב היהודי בארץ ישראל. הוקם ב-1951 בידי עולים מתימן.

מומלצים באזור