עיר במישור חוף עכו, ממערב לקריית מוצקין ומצפון לקריית חיים. שוכנת לחוף הים ומכאן שמה.

ראשיתה ב-1940 כשכונה שהקימה חברת "גב ים". בגלל ריחוקה מחיפה ומחסור במקורות תעסוקה התפתחה באיטיות רבה וערב קום המדינה גרו בה כ-130 משפחות. בתום מלחמת העצמאות הוקמו בקריית ים שיכונים לעולים מאסיה ומצפון אפריקה והיא התפתחה כעיירת עולים אופיינית. בשנת 1955 סופחה לקריית ים מעברת כורדאני ב (שכונת סביוני ים של היום) והיא קיבלה מעמד של מועצה מקומית. בשנים 1961-1972 הוכפלה אוכלוסיית קריית ים כתוצאה מהזרמת אלפי עולים חדשים אליה. ב-1976 היו בקריית ים כ-26,000 תושבים והיא קיבלה מעמד של עיר. במחצית הראשונה של שנות ה-1990 נקלטו בקריית ים כ-14,000 עולים חדשים, רובם מחבר המדינות. בגרעין היישוב (בסביבות הרחובות ביאליק והמייסדים) נותרו בתים אחדים שתוכננו בידי אלכסנדר קליין, מתכנן היישוב ומאבות האדריכלות המודרנית באירופה. בקריית ים נותרו גם מיבנים אחדים מאמצע שנות ה-1940, עת נעשה ניסיון להפוך את השכונה ליישוב קיט, ובהם בניין מלון מיאמי ברחוב ש"י עגנון (היום בית-חולים סיעודי) וקזינו גליה בצפון חוף גליה (היום מסעדה).

מומלצים באזור