אוהלים
ממוזגים
ונוחים
בכפר האוהלים
בחמת גדר


לינה בצפון
sigsag:
"כחובבת בצק
אני יכולה
לאכול שם
כל יום"


דדה
מרכז מבקרים
ובו סיורים
בנושאי
תעשייה,
סביבה ועוד

נאות חובב
drmike:
"מתאים לכל
המשפחה,
שמורה יפה
ומיוחדת"
עין אפק

אצבע הגליל

סוג: גוש/חבל
 

אצבע הגליל כינוי לאזור בצפון עמק החולה, שצורתו כאצבע החודרת אל שטח לבנון. אצבע הגליל היא האזור הצפוני ביותר בישראל, ונוצרה כתוצאה מהסכם גבול שנחתם ב-1924 בין בריטניה וצרפת: על-פי הסכם זה הועברו היישובים היהודיים מטולה, תל חי וכפר גלעדי מתחום המנדט הצרפתי על סוריה לשטח המנדט הבריטי על ארץ ישראל.

מומלצים באזור