השבוע במגזין מפה: מושח×Ŗים, נמאה×Ŗם!

05/02/2015 מגזין מפה: בחי×Øו×Ŗ 2015 - המנו×Ŗ הכי מושח×Ŗו×Ŗ. ×”×”×Øוויה×Øיה
 
הבחי×Øו×Ŗ בפ×Ŗח וכולם מדב×Øים על מושח×Ŗים. הבקבוקים של ש×Øה, הפאינה של אביגדו×Ø, הצינו×Øו×Ŗ ההודיים של הלומיאנהקי ואפילו לבוז'י כב×Ø ×™×© עמו×Ŗו×Ŗ הודיו×Ŗ שהוא שו×Ŗק עליהן כל הד×Øך אלוהים יודע לאן. אבל אנחנו לא מבינים בפוליטיקה, או יו×Ŗ×Ø × ×›×•×Ÿ לא ממש ×Øוצים לעהוק בה. ×Ŗנו לנו ט×Øיגליצ×Øידים והוכ×Ø, ואנחנו מ×Øוצים. הטביעו או×Ŗנו בחמאה וחלקי פנים, ונש×Ŗוק כל הד×Øך לקלפי.

ניהינו לבחו×Ø ×¢×‘×•×Øכם, מצביעים ובוח×Øים יק×Øים, כמה מנו×Ŗ שאנחנו אוהבים במיוחד ב×Ŗחום הטעים והממש לא ב×Øיא שאנחנו מ×Ŗמצאים בו, לצע×Øנו, קצ×Ŗ יו×Ŗ×Ø ×ž×ž×” שה×Øופא ממליׄ לנו, בגילנו המ×Ŗקדם. קבלו אם כן א×Ŗ מצעד המנו×Ŗ הכי לא ב×Øיאו×Ŗ שעושו×Ŗ לנו שי×Ø ×‘×œ×‘ ואוטם בש×Øי×Øו

המנו×Ŗ הכי מושח×Ŗו×Ŗ ביש×Øאל

המלך של אוכל ה×Øחוב של יש×Øאל הוהיף ל×Øפ×Øטוא×Ø ×”×§×Øדיולוגי שלו גם בו×Øיק. הבו×Øיק הקלאהי הוא עלה בצק מטוגן בשמן עמוק, של×Ŗוכו שוב×Øים ביצה או מניחים פי×Øה מ×Ŗובל או שניהם גם יחד. אצל א×Øיק, הבו×Øיק הקלאהי הזה מכונה "בו×Øיק לילדים", לגב×Øים שבכם ושבכן מחכים ההמצאו×Ŗ הפ×Øטיו×Ŗ שלו, בו×Øיק הביח ובו×Øיק כבד.  ×‘לאגן גדול בבדיק×Ŗ הדם הבאה, אבל החך לעומ×Ŗ זא×Ŗ, החך אומ×Ø ×©×™×Øה
 
הבו×Øיק של הקוהם >>
 
מגדל של קציצו×Ŗ ענק, ×Ŗח×Øויו×Ŗ ה×Ŗאבדו×Ŗ של מי אוכל הכי ה×Øבה והכי מה×Ø, שלל ×’בינו×Ŗ שמנו×Ŗ ונקניקים ×¢×Ŗי×Øי כולהט×Øול. יומנגה הוא ה×Ŗשובה הציוני×Ŗ ההולמ×Ŗ למוהדו×Ŗ אמ×Øיקנים כמו "ג×Øיל ה×Ŗקף הלב" המי×Ŗולוגי בקליפו×Øניה. ה×Øופא שלכם לא יאהב א×Ŗ זה
 
המבו×Øג×Ø ×™×•×ž× ×’×” >>
 
המנה הכי מושח×Ŗ×Ŗ במזנון של אייל שני היא ללא הפק מנ×Ŗ חלקי הפנים, המכונה כאן איב×Øים ××™× ×˜×™×ž×™×™×, אבל אנחנו בח×Øנו דווקא במנ×Ŗ ההטייק מינוט הכולל×Ŗ × ×Ŗחי בש×Ø ×¦×Øובים ×•×‘יצ×Ŗ עין, עם עוד כל מיני ×Ŗוהפו×Ŗ נהד×Øו×Ŗ. ×Ŗהיה ב×Øיא, איל שני, כי אנחנו ×›× ×Øאה כב×Ø ×œ× נהיה
 
הטייק מינוט בפי×Ŗה במזנון >>
 
שני הניפיה הקטנים של לה גאט×Øי הם ללא הפק יקי×Øי ××’וד×Ŗ ×Øופאי הלב. בשניהם מנפקים האחים עדי ו×Øועי פישמן ק×Øואהונים שלא היו מביישים ××Ŗ אלו של עי×Ø ×”××•×Øו×Ŗ. האחים מוהיפים חטא על פשע, פוע×Øים ×‘ק×Øואהונים ×¤×Ŗח ×Øחב, ומעמיהים עליהם שלל גבינו×Ŗ צ×Øפ×Ŗיו×Ŗ ×¢×Ŗי×Øו×Ŗ שומן, נקניקים ×”ונג×Øיים או צ×Øפ×Ŗיים לא פחו×Ŗ שמנים וגם ביצה עלומה. שיהיה. 
הק×Øואהון של לה גאט×Øי >>
 
הקלאהיקה הנצחי×Ŗ של מו×Ø×™×” היטבון מהמ×Øכז המהח×Øי הישן ×©×œ ×Øובע א' באשדוד היא אולי אח×Ŗ המנו×Ŗ הכי אהובו×Ŗ עלינו בא×Øׄ, לא ×Øק בזכו×Ŗ אישיו×Ŗו ×”כובש×Ŗ של האיש המקהים והלבבי הזה. החל משעו×Ŗ הצה×Øיים המקודמו×Ŗ ועד שהן נגמ×Øו×Ŗ, ××¤×©×Ø ×œ××›×•×œ כאן א×Ŗ יצי×Ø×Ŗ המופ×Ŗ הקטנה בלחמניו×Ŗ פ×Øיקהה שהן בעצם הופגניו×Ŗ לא מ×Ŗוקו×Ŗ ×ž×˜×•×’נו×Ŗ בשמן עמוק. לא הבטחנו לכם גן של שושנים.
הנדביׄ' טוניהאי של מו×Ø×™×” >>
 
א×Ŗ הקיו×Øטושים הממכ×Øים ×Øבים מכי×Øים. אבל לא כולם יודעים שב×Øש×Ŗ הקונדיטו×Øיו×Ŗ ×”הונג×Øיו×Ŗ הנהד×Ø×Ŗ הזו, מה×Ŗ×Ŗ×Ø×Ŗ הפ×Ŗעה נוהפ×Ŗ בדמו×Ŗה של הפל×Øינה - עוגיי×Ŗ בצק עלים שמזכי×Øה מאד א×Ŗ הק×Øם שניט. אל הבצק ×ž×¦×˜×Ø×£ ק×Øם פטיהיי×Ø ×¢×©×™×Ø ×•××¤×©×Ø ×œ××›×•×œ או×Ŗו, בעונה כמובן, גם בצי×Øוף ×Ŗו×Ŗים ט×Øיים, ×‘שביל המצפון, אם עוד יש לכם כזה בשלב זה.
פל×Øינה של קיו×Øטוש >>
 
פינוקי האוכל של כ×Øמל היא המהעדה הט×Øיפוליטאי×Ŗ הטובה ×‘יש×Øאל. אל ×Ŗקלו ×Øאש בהצה×Øה הזו. מדוב×Ø ×‘×ž×”×¢×“×” הממוקמ×Ŗ במכה של המהעדו×Ŗ ×”ט×Øיפוליטאיו×Ŗ – השוק הישן של × ×Ŗניה. כמעט כל המנו×Ŗ כאן אינן מומלצו×Ŗ לשוח×Øי ×”ב×Øיאו×Ŗ אבל עולה על כולן מנ×Ŗ המצ'ומה – קיבה של פ×Øה מבושל×Ŗ ב×Øוטב ח×Øיף של פפ×Øיקה, ×©×ž×Ÿ וחומׄ. נדמה לנו שלא צ×Øיך להוהיף
מצ'ומה של פינוקי האוכל של כ×Øמל >>
 
מוז×Ø ×›×›×œ שזה ישמע, אין ביש×Øאל יו×Ŗ×Ø ×ž×“×™ הטייקים ×Øאויים לשמם ומעל כולם זוה×Ø ×‘×©× ×™× האח×Øונו×Ŗ ×›×•×›×‘ו של מ×Ŗן אב×Øהמה ממהעד×Ŗ הדהון, שמגיש הטייקים שהם לא ×Øק אימ×Ŗניים במיוחד אלא גם ×¢×©×•×™×™× בשלל חי×Ŗוכים שאינם מוכ×Øים במקומו×Ŗינו. אנחנו נצמדים דווקא אל האנט×Øקוט ×”מהו×Ø×Ŗי. בהדהון אפש×Ø ×œ××›×•×œ או×Ŗו על העצם. אם ×Ŗבקשו יפה, יגישו לכם לצידו גם עצם ×ž×—.
הטייקים של הדהון >>
 
ב×Øוט, ב×Ø ×”×™×™×Ÿ של השפים עומ×Ø ×‘×Ÿ גל ויאי×Ø ×™×•×”×¤×™ ×•×ž×œ×¦×Øי היין בן ×Øון ואבי×Øם כׄ, הוא אולי המהעדה הכי מושח×Ŗ×Ŗ ב×Ŗל אביב. דוגלים כאן ×‘שימוש בכל חלקי הבהמה, מאפה ועד זנבה. יש אמנם גם מנו×Ŗ דג, פהטה ואפילו י×Øקו×Ŗ אבל ××¤×™×œ×• הם × ×Øאים כאן מפחידו×Ŗ, לפחו×Ŗ אם א×Ŗם ×Øכי לבב וחה×Øי ה×Ŗלהבו×Ŗ וה×Øפ×Ŗקנו×Ŗ ×§×•×œ×™× ×Øי×Ŗ. מבין שלל המנו×Ŗ הלא שג×Ø×Ŗיו×Ŗ בח×Øנו להעלו×Ŗ על × ×” א×Ŗ השקשוקה הי×Øוקה עם ×ž×•×— העגל
מוח עגל של ב×Øוט >>
 
מועדון המטיילים של מפה

בוק×Ø ×§×•×œ×™× ×Øי עם דגים ודייגים בנמל יפו
בבוק×Ø ×©×™×©×™ ייקחו או×Ŗנו גילי והעדו זיינב, דו×Ø ×©×‘×™×¢×™ לדייגי יפו ויו"×Ø ×¢×ž×•×Ŗ×Ŗ דייגי יפו, לכמה שעו×Ŗ מ×Ø×Ŗקו×Ŗ שבהם יציגו בפנינו א×Ŗ עולם הדיג של נמל יפו. נפגוש דייגים צ×Øובי שמש ומלח, נכי×Ø ××Ŗ עבוד×Ŗם, נשמע א×Ŗ הודו×Ŗ המקצוע, נטעם דגים חיים יש×Ø ×ž×”×”×™×¤×•×Ÿ, נעלעל בהפ×Ø ×•×œ×§×™× ×•×— נטעם 'פיש אנד צ'יפה' בדוכן חדש שנפ×Ŗח בנמל.
לפ×Øטים וה×Øשמה >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

צימ×Øים ×Øומנטיים מומלצים - צימ×Ø ××”×‘×” גלילי×Ŗ
 
מחפשים צימ×Ø ×Øומנטי, נעים ומפנק? כדאי ש×Ŗכי×Øו א×Ŗ אהבה גלילי×Ŗ באמי×Øים . הדי×Øוגים משבחים: "צימ×Ø × ×§×™, מ×Øווח ומעוצב בחן. נוף מקהים לה×Øי הגליל...בעלי המקום השקיעו בכל פ×Øט"
מו×Ŗק של צימ×Ø!
צימ×Ø ×‘×›×Øם הזי×Ŗים: "נקי, ב×Øיכה נחמדה, א×Øוח×Ŗ בוק×Ø ×˜×•×‘×”, נוף מדהים - מומלׄ" 
לפ×Øטים >>
 
מפ×Ŗיע ומ×Øגש
מ×Ŗוך הדי×Øוגים על מוזיאון אוצ×Øו×Ŗ החומה: "מוזיאון קטן ונוהטלגי...ההב×Øים ממצים"
לפ×Øטים >>
 
קמפינג על הכנ×Ø×Ŗ
מ×Ŗוך הדי×Øוגים על ×”חוק הי×Øוק בחוקוק: "חוף יפה ושקט. מישהו עשה כאן עבודה יפה" 
לפ×Øטים >>
 
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני