פו×Øים במגזין מפה: ב×Øי קוקטיילים

5/3/2015 מגזין מפה: ב×Øי הקוקטיילים של ×Ŗל אביב וההביבה
 
ב×Øי הקוקטיילים הפכו בשנ×Ŗיים האח×Øונו×Ŗ למילה הכי חמה בהצנ×Ŗ האלכוהול ה×Ŗל אביבי×Ŗ. חהל הד×Ø ×—×¦×™ ליט×Ø ×‘×™×Øה ובוטנים או כוהי×Ŗ ויהקי עם ק×Øח. אפילו א×Ŗ המ×Øטיני ה'מנוע×Ø ×•×œ× מעו×Øבב' א×Ŗם יכולים מצידנו להשאי×Ø ×œ×‘×•× ×“, ג'יימה בונד. גם ב×Øמנים אין יו×Ŗ×Ø. מע×Ŗה אמ×Øו: " מיקהולוג יק×Ø, ×Ŗכין לי משהו מעניין." קוקטיילים צבעוניים, יצי×Ø×Ŗיים, מושקעים ויוק×Ø×Ŗיים שמכינים אשפי הע×Øבוב, הלא הם המיקהולוגים, כוכבי ה×Øוק של שנו×Ŗ ה-2000. נדמה לנו שחג פו×Øים הוא החג הכי המ×Ŗאים לבדוק א×Ŗ הה×Ŗ×Øחשו×Ŗ השמחה והנוצצ×Ŗ הזו
ב×Øי הקוקטיילים של ×Ŗל אביב

ב×Ø ×”223
חלוׄ ההצינה הוא ללא הפק ב×Ø ×”223 ב×Øחוב דיזנגוף 223 ב×Ŗל אביב. באופן המלי שוכן ה223 על חו×Øבו×Ŗ ב×Ø ×”×–×™×’×œ, אחד הב×Øים הכי מי×Ŗולוגיים והכי 'של פעם' שהיו כאן. א×Øיאל לייזגולד - מוו×Ŗיקי ובכי×Øי המיקהולוגים במחוזו×Ŗינו, הוא ה×Øוח החיה מאחו×Øי הב×Ø ×”×–×” והוא מגיש כאן יופי של קוקטיילים מושקעים וטעימים להפליא באווי×Øה אפלולי×Ŗ אבל לא מדי, שכונ×Ŗי×Ŗ אבל לא בנעלי בי×Ŗ. 
ב×Ø 223 >>
 
ב×Ø ×”××™×ž×¤×Øיאל
אם 223 של לייזגולד הוא חלוׄ ההצינה, ה×Øי שאין הפק שהאימפ×Øיאל, או בשמו המלא 'אימפ×Øיאל קאפט קוקטייל ב×Ø' הוא הכוכב הכי גדול שלה בשנים האח×Øונו×Ŗ. הב×Ø ×”×ž×¢×•×¦×‘ והמקהים הזה שוכן בקומ×Ŗ ×”×›× ×™×”×” של מלון אימפ×Øיאל הקטן והצנוע ב×Øחוב הי×Øקון, ×›× ×™×”×” שאינה מ×Øמז×Ŗ על מה שמחוללים במקום הקטן הזה ב×Ø ×©×™×Øה ושא×Øי בעלי המקום, כולם מיקהולוגים כוכבים של ממש. אפילו מי שאינו מחבב קוקטיילים במיוחד, ישבה בקיהמו של המקום המיוחד הזה
ב×Ø ×”××™×ž×¤×Øיאל >>
 
בל בוי
אח×Øי עליי×Ŗו לגדולה של האימפ×Øיאל, לא נשא×Ø ×œ×™×™×’×•×œ×“ מ223 חייב ה×Øבה זמן ולפני כמה חודשים פ×Ŗח א×Ŗ הבל בוי, המילה האח×Øונה ב×Ŗחום. בב×Ø ×”×§×˜×Ÿ והמוז×Ø ×”×–×”, הממוקם גם הוא במלון - מלון הבוטיק ב×Øדיצ'בהקי, הולך לייזגולד עוד צעד קדימה ומגיש קוקטיילים עוד יו×Ŗ×Ø ×ž×¢×•×¦×‘×™×, מושקעים ובעיק×Ø ×ž×•×–×Øים. הע×Øבובים מוגשים כאן ב×Ŗוך אמבטיו×Ŗ קטנו×Ŗ עם ב×Øווזי גומי צהובים מיניאטו×Øים וקצף שאפש×Ø ×œ×©×Ŗו×Ŗ ועוד שלל הפ×Ŗעו×Ŗ שכאלו. גם האוכל כאן בהחלט מוצלח ובפו×Øים יע×Øך כאן מש×Ŗה מיוחד במינו
ב×Ø ×”×‘×œ בוי >>
 
בלנד
והנה עוד ב×Ø, לא ב×Ŗל אביב. כמו שהיה צפוי, גולש×Ŗ הה×Ŗ×Øחשו×Ŗ האופנ×Ŗי×Ŗ הזו גם אל מחוׄ ל×Ŗל אביב ומגיעה גם לע×Øים השכנו×Ŗ. אזו×Ø ×”×Ŗעשייה המ×Ŗעו×Ø×Ø ×©×œ פ×Ŗח ×Ŗקווה מציעה א×Ŗ ג×Ø×”×Ŗו שהיא אפילו כש×Øה. בפו×Øים הק×Øוב יחגגו כאן עם שלל קוקטיילים משעשעים שיוקדשו לבחי×Øו×Ŗ ההולכו×Ŗ וק×Øבו×Ŗ ולמ×Ŗמודדים היו×Ŗ×Ø ×¦×‘×¢×•× ×™×™× בהן - מי×Øי ×Øגב ואביגדו×Ø ×œ×™×‘×Øמן למשל. אבל גם זהבה גלאון היבשושי×Ŗ במקצ×Ŗ ×Ŗזכה כאן לקוקטייל משעשע משלה. צחוקים
ב×Ø ×”×‘×œ× ×“ >>
 
מועדון המטיילים 2015 - היו×Ø ×‘×™×§×‘×™ שפל×Ŗ יהודה

במהג×Ø×Ŗ העונה החדשה של מועדון המטיילים, אנחנו מזמינים א×Ŗכם להצט×Ø×£ ××œ×™× ×• להיו×Ø ×ž×Ø×Ŗק בכמה מהיקבים המעניינים ביו×Ŗ×Ø ×©×œ שפל×Ŗ יהודה. × ×Ŗחיל בהדנ×Ŗ ט×Øוא×Ø, או×Ŗה מילה מה×Ŗו×Øי×Ŗ המ×Ŗא×Ø×Ŗ א×Ŗ השפע×Ŗ ההביבה על היין - עם ×¢×Øן פיק, יינן יקב צ×Øעה עטו×Ø ×”×©×‘×—×™× שיא×Øח או×Ŗנו בכ×Øמים וביקב שלו לכמה שעו×Ŗ מ×Ø×Ŗקו×Ŗ. אח×Ø ×›×š נצא ליקב עגו×Ø ×•× ×¤×’×•×© א×Ŗ שוקי ישוב, הבעלים והיינן ואח×Ŗ הדמויו×Ŗ הכי צבעוניו×Ŗ ב×Ŗחום. טעימו×Ŗ יין למכבי×Ø ×•×”×Øבה עניין
לפ×Øטים וה×Øשמה >>
 
×Øוצים להיו×Ŗ הממליצים של א×Ŗ×Ø ×ž×¤×” ולזכו×Ŗ בנופש זוגי?

לחנן, המבק×Ø ×”×‘×›×™×Ø ×©×œ× ×•, נמאה להה×Ŗובב בא×Øׄ בין מהעדו×Ŗ, אט×Øקציו×Ŗ וצימ×Øים והוא ×Øוצה עבודה מש×Øדי×Ŗ ×Øגילה.
 
×Øוצים א×Ŗם להיו×Ŗ הממליצים של מפה? צלמו ×”×Øטון עם המלצה על המקום שא×Ŗם אוהבים ו×Ŗוכלו לזכו×Ŗ בנופש זוגי חלומי!
 
לכל הפ×Øטים על המבצע >>
 
ד×Øך ה×Ŗ×Øופה - מ×Øכז המבק×Øים של חב×Ø×Ŗ טבע

 
ד×Øך ה×Ŗ×Øופה - מ×Øכז המבק×Øים של חב×Ø×Ŗ הענק טבע בנאו×Ŗ חובב הוא הזדמנו×Ŗ מצוינ×Ŗ להכי×Ø ×ž×§×Øוב א×Ŗ פועלה של החב×Øה ולה×Ŗוודע לעולם המ×Ø×Ŗק של ה×Ŗ×Øופו×Ŗ. לא ×Øק להיפוכונד×Øים
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

פו×Øים בבלאגן ביגו×Ø
בפו×Øים ייהנו המבק×Øים בפא×Øק בלאגן משלל פעילויו×Ŗ - איפו×Ø ×¤× ×™×, צילום מגנט משפח×Ŗי ועוד הפ×Ŗעו×Ŗ
לפ×Øטים >>
 
הצפון ה×Øחוק
השלג עדיין מקשט א×Ŗ הח×Øמון וחופש×Ŗ פו×Øים הא×Øוכה השנה היא הזדמנו×Ŗ מצוינ×Ŗ לה×Ŗא×Øח בצימ×Ø ×Øום 1125 בנמ×Øוד
לפ×Øטים >>
 
מבצע ב×Ø× ×”× ×”
אחוז×Ŗ ×Ø× ×”× ×” ב×Øאש פינה מציעה לאו×Øחיה מבצע מיוחד
לפ×Øטים >>
 
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני