השבוע במגזין מפה - היכום ה×Ŗ×Øבו×Ŗ של 2014, ההופעו×Ŗ הטובו×Ŗ, ×”×”×Øטים הטובים וההצגו×Ŗ הטובו×Ŗ

מגזין מפה הוג×Ø ×©× ×”: ×Ŗ×Øבו×Ŗ נוהח 2014
 
אט×Øקציו×Ŗ חדשו×Ŗ ומבטיחו×Ŗ ב-2014
 
בזי×Ø×Ŗ ההופעו×Ŗ ×”חיו×Ŗ לא ×Øאינו ה×Øבה פנים חדשו×Ŗ ב-2014, החדשנו×Ŗ הגיעה דווקא מכיוון המוזיקאים הוו×Ŗיקים ×‘א×Øׄ, שהוציאו אלבומים חדשים ועדכנו א×Ŗ ההופעו×Ŗ שלהם בה×Ŗאם
ההופעו×Ŗ הטובו×Ŗ של 2014 >>
 
אט×Øקציו×Ŗ פופול×Øיו×Ŗ ב-2014
 
×Ŗעשיי×Ŗ הקולנוע היפקה המון ×”×Øטים, וחלקם, גם אם מיעוטם, טובים מאוד. לקחנו על עצמנו א×Ŗ המשימה של לבחו×Ø ××Ŗ ×”×”×Øטים שכדאי לנו לשמו×Ø ×¢×™×ž× ×• בזכ×Øוננו ובמחשבנו גם בשנ×Ŗ 2015
×”×”×Øטים הטובים של 2014 >>
 
ההצגו×Ŗ הטובו×Ŗ של 2014
 
בשנה החולפ×Ŗ המשיך ה×Ŗיאט×Øון היש×Øאלי לה×Ŗקדם, להפ×Ŗיע ולהפק לנו גם כמה כיש×Øונו×Ŗ עולים. החלטנו לש×Ŗ×£ א×Ŗכם בהצגו×Ŗ הכי פופל×Øיו×Ŗ של א×Ŗ×Ø ×ž×¤×” בשנה החולפ×Ŗ, וה×Ŗוצאו×Ŗ מגוונו×Ŗ...
ההצגו×Ŗ הטובו×Ŗ של 2014 >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

מ×Ŗחממים במצפה ×Øמון
ק×Ø ×¢×›×©×™×• במצפה ×Øמון. שה אוז'ן הוא מקום טוב לה×Ŗחמם בו ולה×Ŗא×Øח בנעימים
לפ×Øטים >>
 
אכהניה למ×Øגלו×Ŗ הח×Øמון
אכהניה שגולשי מפה אוהבים במיוחד היא ב×Ŗל חי. ק×Øוב לשלג, וב×Ŗנאים משוד×Øגים 
לפ×Øטים >>
 
שבט אחים
מאהל מדוגם של משפחה יהודי×Ŗ שחיה ב×Ŗוך כפ×Ø ×‘×“×•××™ בגליל. צ×Øיך להגיע כדי להבין
לפ×Øטים >>
 
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני