השבוע במגזין מפה: לבלו×Ŗ אח×Øי הבחי×Øו×Ŗ

05/02/2015 מגזין מפה: לבלו×Ŗ אח×Øי הבחי×Øו×Ŗ
 
אח×Øי חודשים של ×›×”×™×”×Ŗ ציפו×Øניים, קמפיינים אג×Øהיביים, הפי×Ø×Ŗ פ×Ŗקים ×•×¦×™×¤×™×™×” לקולו×Ŗ החיילים, יגיע זמן פ×Øיק×Ŗ מ×Ŗחים. אם ה×Ŗוצאו×Ŗ יהיו ל×Øוחכם ×Ŗוכלו לצעוק 'Ole ב"פהטיבל ימי הפלמנקו" ולה×Ŗכוון לכך. אם לא, ×Ŗוכלו לה×Øים א×Ŗ מצב ה×Øוח ×”×™×Øוד במופעי מוזיקה של שלומי שב×Ŗ, שלומי שבן, ק×Øן אן או לב×Øוח למציאו×Ŗ חלופי×Ŗ מול ×Ŗמונו×Ŗ ב×Ŗ×¢×Øוכה. במצע שלנו אין הבטחו×Ŗ והצה×Øו×Ŗ, אנחנו ×Øק מניחים כאן בשבילכם א×Ŗ כל ××¤×©×Øויו×Ŗ הבילוי לימים שאח×Øי. עכשיו באח×Øיו×Ŗכם לעשו×Ŗ א×Ŗ הבחי×Øה הנכונה
פהטיבל ימי הפלמנקו 2015
אם לשפוט לפי כמו×Ŗ המופעים מחו"ל ומהא×Øׄ, אפש×Ø ×”×™×” לחשוב שח×Øז או הביליה זה כאן. כל שנה מ×Ŗקיים בהוזן דלל פהטיבל פלמנקו שהפעם קו×Øה יומיים אח×Øי הבחי×Øו×Ŗ ובמ×Øכזו המופע מהפ×Øד El Baúl de los Flamencos בכיכובה של קונצ'ה ח×Øניו. להק×Ŗ הפלמנקו ×Øמנגא×Ø ×Ŗעלה עם יצי×Øה חדשה Desahogar ושלוש זוכו×Ŗ ×Ŗח×Øו×Ŗ פלמנקו י×Øקדו במופע הבכו×Øה "א×Ø×” ×¤×•××˜×™×§×”" 
כל פ×Øטי הפהטיבל >>
 
מוזיקה
מופעי מוזיקה מכל ההוגים מ×Ŗקיימים כל השנה אבל אח×Øי הבחי×Øו×Ŗ הם מהפקים הזדמנו×Ŗ פז לחגוג או לה×Ŗעודד בכפוף ל×Ŗוצאו×Ŗ. ק×Øן אן או שלומי שבן, גבע אלון או אילני×Ŗ, פהטו×Øליה בצלילים או הינגולדה וחב×Øים מחכים לכם השבוע באולמו×Ŗ שב×Øחבי הא×Øׄ. ההכ×Øעו×Ŗ הקשו×Ŗ בידיכם
מופעי מוזיקה מומלצים >>
 
×Ŗ×¢×Øוכו×Ŗ
כל אחד מוצא א×Ŗ ד×Øכו להי×Øגע. יש אנשים שמחפשים אקשן, לפחו×Ŗ על הבמה, ואח×Øים מחפשים מפלט מהמציאו×Ŗ. אח×Ŗ הד×Øכים לה×Ŗ× ×Ŗק היא לבק×Ø ×‘×Ŗ×¢×Øוכ×Ŗ צילומים, ציו×Øים, פהלים או מיצגים. מכיוון שה×Ŗכנהנו כאן בענייני פוהט בחי×Øו×Ŗ, אנחנו מזמינים א×Ŗכם לשכוח מהכל ב×Ŗ×¢×Øוכה לבחי×Ø×Ŗכם
×Ŗ×¢×Øוכו×Ŗ מומלצו×Ŗ >>
 
×Øוצים להיו×Ŗ הממליצים של א×Ŗ×Ø ×ž×¤×” ולזכו×Ŗ בנופש זוגי?

לחנן, המבק×Ø ×”×‘×›×™×Ø ×©×œ× ×• נמאה להה×Ŗובב בא×Øׄ בין מהעדו×Ŗ, אט×Øקציו×Ŗ וצימ×Øים, והוא ×Øוצה עבודה מש×Øדי×Ŗ ×Øגילה.  
×Øוצים להחליף או×Ŗו? צלמו ×”×Øטון עם המלצה על המקום שא×Ŗם אוהבים ו×Ŗוכלו לזכו×Ŗ בנופש זוגי מפנק!
לכל הפ×Øטים על המבצע >>
 
מועדון המטיילים של מפה - טיול בנצ×Ø×Ŗ הע×Ŗיקה

העי×Ø ×”×¢×Øבי×Ŗ הגדולה ביש×Øאל היא אחד מא×Ŗ×Øי הטיול המעניינים שיש לנו להציע. א×Ŗ ההיו×Ø ×”×§×Øוב × ×Ŗחיל ב×Ŗצפי×Ŗ מה×Ø ×”×§×¤×™×¦×” ונ×Ŗק×Øב אל העי×Ø ×”×¢×Ŗיקה מבלי לפהפה א×Ŗ הטעמים והמ×Øאו×Ŗ שבד×Øך. נבק×Ø ×‘×›× ×”×™×•×Ŗ שמ×Ŗכוננו×Ŗ לחג הבשו×Øה, נשמע על ישוע הצעי×Ø ×•× ×›×™×Ø ×›×ž×” א×Ŗ×Øים מפ×Ŗיעים בעי×Ø ×”×¢×Ŗיקה
לפ×Øטים וה×Øשמה >>
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

א×Øׄ כ×Øמים וטעמים - פהטיבל יין ב×Øמ×Ŗ הנדיב
 
עש×Øו×Ŗ יקבים אזו×Øיים, יצ×Øני שמני זי×Ŗ ו×Ŗוצ×Ø×Ŗ חקלאי×Ŗ מציגים בפהטיבל המ×Ŗקיים זו השנה השנייה בגני ×Øמ×Ŗ הנדיב ליד זכ×Øון יעקב. ×”מבק×Øים פוגשים א×Ŗ הייננים וזוכים ולטעום א×Ŗ ×Ŗוצ×Ø×Ŗם
מ×Øחב השקט הטבעי
"המ×Ŗחם המהוד×Ø, המאו×Øגן, המצויד ובעיק×Ø ×”× ×§×™ הפכו א×Ŗ השהייה לנעימה כל-כך"
לפ×Øטים >>
 
ב×Ø ×ž×•×–×”
פאב אמי×Ŗי כמו פעם עם מבח×Ø ×’×“×•×œ של ב×Øזי בי×Øה ואין הפו×Ø ×“×’×œ×™× המעט×Øים א×Ŗ הקי×Øו×Ŗ
לפ×Øטים >>
 
פינה בלב - ×Øאש פינה
הצימ×Øים ה×Øומנטיים שוכנים במבנה משוחז×Ø ×ž×”×ž××” ה-19 וכל פ×Øט בהם מוקפד
לפ×Øטים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני