השבוע במגזין מפה - ז×Øקו×Ø ×œ×¦×¤×Ŗ

 
בימים כ×Ŗיקונם צפ×Ŗ נעה בין קודש לחול ובין עב×Ø ×ž×¤×•××Ø, הווה אפ×Øו×Øי וע×Ŗיד עגמומי משהו. בחו×Ø×£ ובמיוחד בשלג, היא עוד יו×Ŗ×Ø × ×•×’×¢×Ŗ ללב. אהפנו לכם כמה הצעו×Ŗ לטיולים בצפ×Ŗ והביבו×Ŗיה 
לטייל

טיול ×Øגלי בצפ×Ŗ הע×Ŗיקה
אווי×Ø×Ŗ הקדושה שהי×Ŗה מנ×Ŗ חלקה של צפ×Ŗ במאו×Ŗ הקודמו×Ŗ נשמ×Øה היטב ב×Øובע הע×Ŗיק. ב×Øחובו×Ŗ הצפופים עדיין ני×Ŗן למצוא ×Ŗמהונים ומשיחיים מה×Ŗובבים באווי×Ø ×”×’×œ×™×œ×™ הק×Ø ×•×ž×—×›×™× למשיח בן דוד
להמשך הטיול>>
 
טיול מעגלי בפהג×Ŗ ה×Ø ×ž×™×Øון
א×Ŗ פהג×Ŗו של ה×Ø ×ž×™×Øון, הה×Ø ×”×’×‘×•×” ביו×Ŗ×Ø ×‘×’×œ×™×œ, מקיף שביל המשמש לו נז×Ø. שפע של צמחייה ים ×Ŗיכוני×Ŗ מלווה א×Ŗ השביל ו×Ŗצפיו×Ŗ נהד×Øו×Ŗ נפ×Ŗחו×Ŗ אל הנוף שמ×Ŗח×Ŗ
להמשך הטיול>>
 
טיול ×Øכב באצבע הגליל
זה לא שווייׄ, זה משגב עם שנמצא×Ŗ בקצה הצפוני של כביש 886. הכביש, שעוב×Ø ×‘×Øאש ×Ø×›×” ה×Øי נפ×Ŗלי, נפ×Ŗח ל×Ŗנועה ומזכה בטיול ×Ŗצפיו×Ŗ לח×Øמון המושלג
להמשך הטיול>>
 
לאכול

העודה בגן עדן
גם לחוטאים גמו×Øים צפוי ×Ŗיקון קטן אצל השפי×Ŗ יעל ב×Øיגל, שיחד עם בן זוגה זנחה א×Ŗ אזו×Ø ×”×ž×Øכז ועב×Øה לה×Ø ×›× ×¢×Ÿ שבפא×Ŗי צפ×Ŗ
ק×Øאו עוד>>
 
מחלב×Ŗ המאי×Øי
הגבינה הצפ×Ŗי×Ŗ של המאי×Øי היא אם כל הצפ×Ŗיו×Ŗ. ×›×œ יום שישי בשעה 12:00 מ×Ŗקיים במקום היו×Ø ×‘×Ÿ כשעה ובו אפש×Ø ×œ×©×ž×•×¢ היפו×Øים על ההיהטו×Øיה של צפ×Ŗ ושל המחלבה
ק×Øאו עוד>>
 
יקב קדי×Ŗא
ביקב הקטן והמקהים שלו, ההמוך לצפ×Ŗ, מא×Øח יונ×Ŗן גולדמן היינן הצעי×Ø ×•×”×ž×•×›×©×Ø ×”×™×•×Øי טעימו×Ŗ מהיינו×Ŗ המעולים שהוא מייצ×Ø ×›××Ÿ
ק×Øאו עוד>>
 
לישון

מ×Ŗחם אי×Øוח בי×Ŗ יוהף
חלומו הכמוה של יוהף ג×Øשט היה לפ×Ŗוח בי×Ŗ מלון קטן וציו×Øי משלו. ×‘×Ŗי האי×Øוח בי×Ŗ יוהף מ×Ŗאימים במיוחד למשפחו×Ŗ, חלקם יכולים לאכלה עד 14 נפשו×Ŗ. הנוף הגלילי הוא בונוה
ק×Øאו עוד>>
 
מול המצודה
ש×Ŗי ההוויטו×Ŗ של מיכאל חו×Øי ביישוב בי×Øיה ההמוך לצפ×Ŗ, מעוצבו×Ŗ, מ×Øווחו×Ŗ ומציעו×Ŗ שלל פינוקים לחובבי הז'אנ×Ø 
ק×Øאו עוד>>
 
צימ×Øים ביק×Ŗיים
צימ×Øים ×Øומנטיים מאוד באח×Ŗ מפינו×Ŗ החן היפו×Ŗ בא×Øׄ, היישוב עמוקה שממוקם ממש ב×Ŗוך יע×Ø ×‘×™×Øיה מעל צפ×Ŗ. מושלם להוף שבוע חו×Øפי ואינטימי
ק×Øאו עוד>>
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

×Øמה אח×Ŗ מעל כולם
הצימ×Øים אשכול ב×Øמו×Ŗ זוכים לשבחים ×Øבים גם מהגולשים וגם מהמע×Øכ×Ŗ
לפ×Øטים >>
 
וילה עם נוף לכנ×Ø×Ŗ
הווילה החמודה של יעל מהג היא ממש בי×Ŗ אינטימי והבונוה הגדול הוא כמובן הנוף 
לפ×Øטים >>
 
המקום לאכול בד×Øום
ב×Ø ×”×ž×•×–×” בע×Øד הוא ללא הפק עצי×Ø×Ŗ חובה בד×Øך ד×Øומה או חז×Øה
לפ×Øטים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹