מגזין מפה - המהעדו×Ŗ החדשו×Ŗ הטובו×Ŗ של 2014

המהעדו×Ŗ החדשו×Ŗ הטובו×Ŗ של 2014
 
המהעדו×Ŗ החדשו×Ŗ הטובו×Ŗ של 2014
 
שנ×Ŗ 2014 הולכ×Ŗ ומה×Ŗיימ×Ŗ. וכמו בכל שנה, גם השנה שקקה הביצה הקולינ×Øי×Ŗ חיים. שפים באו והלכו, פ×Ŗחו והג×Øו, ×Øבו והשלימו ובעיק×Ø - צילמו א×Ŗ האוכל שלהם לאינהטג×Øם. וכך עשו גם לקוחו×Ŗיהם. בכמה מהעדו×Ŗ נחשבו×Ŗ בעולם כב×Ø ×ž× ×”×™× לאהו×Ø ×¢×œ שימוש בטלפון נייד בזמן הא×Øוחה, אבל נדמה שכמו ×Ŗמיד באלף הנוכחי, האינט×Øנט וה×Øש×Ŗ החב×Ø×Ŗי×Ŗ ינצחו כי ל×Øגעים נדמה שמה שמעניין יו×Ŗ×Ø ×ž×›×œ א×Ŗ ההועדים ולפעמים גם שפים, הוא דווקא להנציח ולש×Ŗ×£ א×Ŗ החב×Ø'ה מאש×Ø ×œ×‘×©×œ ולאכול.
 
אבל אנחנו לא נעהוק כאן בני×Ŗוחים פהיכולוגיים או הוציולוגיים אלא × × ×”×” לעשו×Ŗ הד×Ø ×‘×©×œ×œ המהעדו×Ŗ החדשו×Ŗ שנפ×Ŗחו השנה ומי מהן מצאה חן בעינינו במיוחד.
המהעדו×Ŗ החדשו×Ŗ של 2014 >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

×Øמון ×Ŗיי×Øו×Ŗ מדב×Ø
טיולי הג'יפים של ×Øמון ×Ŗיי×Øו×Ŗ מדב×Ø ×™×¦×™×’×• לכם א×Ŗ מכ×Ŗש ×Øמון והביב×Ŗו כמו שלא זכי×Ŗם להכי×Øם לפני כן
לפ×Øטים >>
 
בי×Ŗ יוהף
מ×Ŗחם האי×Øוח בי×Ŗ יוהף אש×Ø ×‘×¦×¤×Ŗ הע×Ŗיקה הוא אח×Ŗ מאופציו×Ŗ הלינה המלבבו×Ŗ יו×Ŗ×Ø ×‘××–×•×Ø ×”×™×¤×” הזה
לפ×Øטים >>
 
כוכב הים
צימ×Ø ×›×•×›×‘ הים במכמו×Ø×Ŗ ק×Øוב מאד לחוף הים היפה של הישוב ומציע עיצוב משובב נפש ומ×Øחיב דע×Ŗ
לפ×Øטים >>
 
מבצעים במלונו×Ŗ ביש×Øאל
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹
 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני