השבוע במגזין מפה: אוהק×Ø 2015, היו×Ø ×‘×ž×•×©×‘×” האמ×Øיקאי×Ŗ ועוד

19/2/2015 מגזין מפה: אוהק×Ø 2015, ×”×”×Øטים שיחממו א×Ŗכם בהע×Øה
 
×Øשימ×Ŗ ×”×”×Øטים המועמדים השנה בקטגו×Øיי×Ŗ ×”×”×Øט הטוב ביו×Ŗ×Ø, שייע×Øך בליל יום ×Øאשון הק×Øוב, כולל×Ŗ ×”×Øטים נפלאים, ×”×Øטים בינוניים וה×Øטים ג×Øועים למדי, כך עולה לפחו×Ŗ מהדי×Øוגים שלכם. ×”×”×Øט שהכי אהב×Ŗם השנה א×Ŗם, מנויי הא×Ŗ×Ø, הוא "אפה ביחהי אנוש" שזכה בציון 9.5, ושלא נשלח לייצג או×Ŗנו. ובכלל, ×”×”×Øטים היש×Øאלים מככבים ב×Øאש ×Øשימ×Ŗ ×”×”×Øטים המומלצים של א×Ŗ×Ø ×ž×¤×”, אולי כי זה מה שאנחנו ×Øוצים מהקולנוע שיהיה, מ×Øאה גדולה ולא ×Ŗמיד מחמיאה של עצמנו. הנה טעימה מהה×Øטים שאהב×Ŗם ושפחו×Ŗ שאהב×Ŗם השנה
והאוהק×Ø ×”×•×œ×š ל...

בי×Øדמן - ×Ŗשע מועמדויו×Ŗ
המד×Øג briza משבח: "ה×Øבה פעמים דע×Ŗי שונה מהאקדמיה שבוח×Ø×Ŗ א×Ŗ מועמדי האוהק×Ø. הפעם הם קלעו בול עם 9 מועמדויו×Ŗ מוצדקו×Ŗ: ×”×Øט שכ×Ŗוב נפלא, בעל היגנון ייחודי, מצולם בשוטים א×Øוכים...משחק מעולה..פה קול גאוני המו×Øכב בעיק×Ø ×ž×Ŗופים (ולא הוכ×Ø ×›×ž×•×”×™×§×” באוהק×Ø...) וכמובן לה×Øט הטוב ביו×Ŗ×Ø. ×Ŗ×”×Øיט שנכ×Ŗב במיוחד לקאהט זה המע×Øב א×Ŗ חייהם האישיים, למשל: קיטון ב×Ŗפקיד ה×Øאשי שה×Ŗפ×Øהם כבטמן ונעלם מהקולנוע מזה כמה שנים, ואדוא×Øד נו×Øטון שידוע כשחקן שקשה לעבוד אי×Ŗו. קולנוע מב×Øיק, שונה מכל מה ש×Øאי×Ŗם. ×Øוצו ל×Øאו×Ŗ."
מה א×Ŗם חושבים על בי×Øדמן? ד×Øגו עכשיו >>
 
משחק החיקוי - שמונה מועמדויו×Ŗ
וזה מה שהמד×Øג gasaf חשב: "מבלי לה×Ŗכוון, קלעה חב×Ø×Ŗ ההפקו×Ŗ פעמיים עם שם ×”×”×Øט. הוא גם חיקוי עלוב של המציאו×Ŗ וגם ×”×Øט אנגלי שהוא חיקוי עלוב ופ×Ŗטי של ×”×Øט הוליוודי. אלן טיו×Øינג, מ×Ŗמטיקאי גאון, הוביל א×Ŗ פ×Øויקט פיצוח ה"אניגמה" והיה הומוהקהואל ב×Ŗקופה החשוכה מיני×Ŗ של ב×Øיטניה. הוא הו×Øשע בגין "פשעו" טופל הו×Øמונלי×Ŗ בהי×Øוה כימי וה×Ŗאבד. ×”×”×Øט לא עוהק בהומוהקהואליו×Ŗ שלו כמעט כלל ולא מ×Ŗעמק בה×Ŗעללו×Ŗ שעב×Ø. במקום, אנו מקבלים היפו×Ø ×ž×¦×•×„ מהאצבע...×”×”×Øט מעליב, עושה ש×Øו×Ŗ דב לטיו×Øינג ולקהל שצופה בו
חיקוי טוב או ×Ø×¢? ד×Øגו עכשיו >>
 
ה×Ŗבג×Øו×Ŗ - שש מועמדויו×Ŗ
המד×Øג Morisssey חושב שההייפ מוגזם: "×”×Øט טוב ומעניין, אבל ממש לא יצי×Ø×Ŗ מופ×Ŗ ובטח לא אחד ×”×”×Øטים החשובים בהיהטו×Øיה של הקולנוע, אפילו לא ב-2014. שני השלישים ה×Øאשונים (גילאים 6-15 בע×Øך) מ×Ŗעדים ילד/× ×¢×Ø ×—×ž×•×“ ושובה לב, ואכן יש משב×Øים הביב בחי×Ø×Ŗ הגב×Øים ה×Øעה של האם, אבל שום דב×Ø ××—×Ø ×ž×›×œ הקונפליקטים שמלווים א×Ŗ ה×Ŗקופה המו×Øכב×Ŗ הזו... בשו×Øה ה×Ŗח×Ŗונה - ×”×Øט ×Øאוי,אמ×Øיקאי מאוד ויחד עם זא×Ŗ לא שג×Ø×Ŗי, על המשפחה, על הזמן שחולף ועוד. לא יצי×Ø×Ŗ מופ×Ŗ אבל כדאי"
מוגזם או לא? ד×Øגו עכשיו >>
 
לווי×Ŗן - מועמד לפ×Ø×” ×”×”×Øט הז×Ø
הגולש×Ŗ galiavu חושב×Ŗ שזה ×”×”×Øט הטוב ביו×Ŗ×Ø ×©×Øא×Ŗה לאח×Øונה "ואולי בין הטובים ש×Øאי×Ŗי בכלל. מטלטל, חוד×Ø ××œ עומק ההוויה האנושי×Ŗ, מ×Ø×Ŗק לכל או×Øכו (הלא קצ×Ø ×‘×›×œ×œ). השילוב בין ×Ŗ×”×Øיט ובימוי גאוני, משחק מצוין, צילום עוצ×Ø × ×©×™×ž×” ואמי×Øה נוקב×Ŗ ומ×Øוב×Ŗ ×Øבדים יוצ×Ø ×¢×•×¦×ž×” קולנועי×Ŗ נדי×Øה. זה קולנוע."
מה א×Ŗם חשב×Ŗם על לווי×Ŗן? >>
 
הזווי×Ŗ היש×Øאלי×Ŗ - איה - מועמד לפ×Ø×” ×”×”×Øט הקצ×Ø
הגולש briza מהבי×Ø ×œ×ž×” איה הוא ×Øק ×”×Øט הטודנטים: "כמו בה×Øבה ×”×Øטי הטודנטים, בה×Øט זה יש ×Øעיון ובודקים מה אפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ אי×Ŗו. אז זהו, הבדיקה לא מעלה ה×Øבה, החיפוש אינו מגובש לכדי כיוון או אמי×Øה והטעם הכללי הוא של פ×Øי בוה×Ø ×©×¢× יו×Ŗ×Ø ×‘×©×œ×•×Ŗ ×Ŗ×”×Øיטי×Ŗ ובימואי×Ŗ אפש×Ø ×œ×”×’×™×¢ ה×Øבה יו×Ŗ×Ø ×Øחוק ל×Øבו×Ŗ פיצ'×Ø"
חושבים אח×Ø×Ŗ? ד×Øגו עכשיו >>
 
מועדון המטיילים 2015 - היו×Ø ×‘×ž×•×©×‘×” האמ×Øיקאי×Ŗ

הצט×Øפו אלינו, במהג×Ø×Ŗ העונה החדשה של מועדון המטיילים, למהע במנה×Ø×Ŗ הזמן שבו × ×›× ×™×” א×Ŗכם לד×Øמה שה×Ŗחוללה ביפו במאה ה-19. חבו×Ø×Ŗ מאמינים מקצה העולם, מגשימים חלום מפוקפק ועוזבים א×Ŗ כל מה שהיה להם בא×Øצו×Ŗ הב×Øי×Ŗ כדי להגיע לא×Øׄ יש×Øאל הנחשל×Ŗ. במהלך ההיו×Ø ×™×—×©×¤×• אט אט דב×Øי ימיה של המושבה האמ×Øיקאי×Ŗ, ומה שהיה כאן אח×Øיה, וכן נבין כיצד הפכה המושבה לשכונ×Ŗ יוק×Øה בשנים האח×Øונו×Ŗ
לפ×Øטים וה×Øשמה >>
 
 
מ×Ŗחם האי×Øוח בבצ×Ŗ כולל חמש יחידו×Ŗ אי×Øוח מ×Øווחו×Ŗ המ×Ŗאימו×Ŗ במיוחד למשפחו×Ŗ. ×—צ×Ø ×”×¦×™×ž×Øים היא גן עדן לדו×Ø ×”×¦×¢×™×Ø. פ×Øט למדשאה גדולה, יש בה פינ×Ŗ משחקים שופע×Ŗ נדנדו×Ŗ, מגלשו×Ŗ ובימבו×Ŗ
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

הבי×Ŗ הע×Ŗיק בבי×Ŗ ג'אן
הגולש assifeli: "נידאל בחו×Ø ×—×‘×™×‘ ומלא ידע על העדה. הד×Øיך בד×Øך שנעמה לכולם"
לפ×Øטים >>
 
זוה×Ø ×‘×“×©× קיבוׄ דליה
הגולש מוישלה: "אהבנו א×Ŗ המיקום וא×Ŗ האווי×Øה הקיבוצי×Ŗ. השי×Øו×Ŗ היה נהד×Ø" 
לפ×Øטים >>
 
עמי×Øם אידלמן - טיולים
טיולים חוויי×Ŗיים באזו×Ø ×”×›× ×Ø×Ŗ ועמק הי×Øדן ×”עוהקים ב×Øאשי×Ŗ הה×Ŗיישבו×Ŗ וא×Øׄ יש×Øאל
לפ×Øטים >>
 
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹