השבוע במגזין מפה: פהטיבל ד×Øום אדום 2015

 
פהטיבל ד×Øום אדום כב×Ø ×—×•×’×’ עשו×Ø, מי היה מאמין. החגיגו×Ŗ השנה מ×Ŗוקו×Ŗ במיוחד לאח×Ø ×”×§×™×„ הקשה שעב×Ø ×¢×œ האזו×Ø ×•×Ŗושביו, ולאו×Ø ×’×©×ž×™ הב×Øכה שי×Øדו מאז ×Ŗחיל×Ŗ החו×Ø×£ וכיהו א×Ŗ הנגב המע×Øבי במ×Øבדי כלניו×Ŗ מוקדם מה×Øגיל. הנה כמה הצעו×Ŗ לבילוי באדום-אדום הזה
לבלו×Ŗ

פהטיבל ד×Øום אדום: כל הפ×Øטים
בהוף השבוע הבא ייפ×Ŗח פהטיבל ד×Øום אדום בשלל אי×Øועי ×Ŗ×Øבו×Ŗ, ואח×Øיו יבואו עוד שלושה הופי שבוע בהימן ט"ו בשבט וחגיגו×Ŗ חקלאיו×Ŗ, יום המשפחה ולבהוף הופ"ש הפו×Øטיבי. הנה מקבׄ מהאי×Øועים הבולטים
ק×Øאו עוד >>
 
שביל ההלט - ×Ŗלמי יוהף
לא ×Øק כלניו×Ŗ: בשביל ההלט ×Ŗמצאו חגיגה חקלאי×Ŗ של ממש, עם המון הפעלו×Ŗ טעימו×Ŗ שבהן מעו×Øבים מלפפונים, עגבניו×Ŗ, ×Ŗפוחי אדמה, פוהיפלו×Øה, ×Ŗפוזונים היניים, גז×Ø, ×Ŗבלינים ועוד
ק×Øאו עוד >>
 
חוו×Ŗ נעמ"א
חוו×Ŗ נעמ"א הנפלאה של בוקי אדי×Øי ×Ŗהיה בוודאי מקום שוקק חיים בהופי השבוע של ד×Øום אדום, על שלל הפעילויו×Ŗ שמוצעו×Ŗ כאן. הבונוה הגדול הוא מ×Øבדי הכלניו×Ŗ בד×Øך לחווה
ק×Øאו עוד >>
 
עוד טיולים ואט×Øקציו×Ŗ בד×Øום אדום >>
 
לטייל

פ×Øיח×Ŗ כלניו×Ŗ ליד או×Ø ×”× ×Ø
מו×Øה הד×Øך א×Øיאל כהן ממליׄ על אחד מא×Ŗ×Øי הפ×Øיחה הצפוניים ביו×Ŗ×Ø ×•×”× ×’×™×©×™× ביו×Ŗ×Ø ×œ×Ŗושבי המ×Øכז, ממז×Øח לקיבוׄ עולי א×Øגנטינה
ק×Øאו עוד >>
 
פ×Øיח×Ŗ כלניו×Ŗ בחו×Øב×Ŗ מאחז
ממש ליד מחלף מאחז, למ×Øגלו×Ŗ גבעה שבה שכן א×Ŗ×Ø ×§×Øבו×Ŗ חשוב במלחמ×Ŗ העצמאו×Ŗ, נפ×Øש מישו×Ø ×•×‘×• אלפי כלניו×Ŗ שמהפקו×Ŗ מ×Øאה בל×Ŗי נשכח
ק×Øאו עוד >>
 
פ×Øיח×Ŗ כלניו×Ŗ ביע×Ø × ×™×Ø ×ž×©×”
פ×Øיח×Ŗ הכלניו×Ŗ בנגב הצפון מע×Øבי אינה פוהח×Ŗ על היע×Ø ×©×ž×¦×¤×•×Ÿ למושב ני×Ø ×ž×©×”, אבל המטיילים כן פוהחים. פוטנציאל טוב לא×Ŗ×Ø ×¤×Øיחה שיהיה בו מעט אנשים וה×Øבה כלניו×Ŗ
ק×Øאו עוד >>
 
עוד א×Ŗ×Øי פ×Øיחה בד×Øום אדום >>
 
לישון

זה×Ø ×‘×“×©× - עין הבשו×Ø
בלב מ×Ŗחם מטופח ופו×Øח על גדו×Ŗ נחל הבשו×Ø ×©×•×›× ×•×Ŗ ש×Ŗי בק×Ŗו×Ŗ עׄ כפ×Øיו×Ŗ, מה×Øאשונו×Ŗ שנבנו בנגב. ×Ŗמצאו כאן ג'קוזי גדול, מטבחון מאובז×Ø, הלון ממוזג, חד×Ø ×©×™× ×” נעים, גינה ×Øחב×Ŗ ידיים עם מדשאו×Ŗ ופ×Øחים, פינ×Ŗ מנגל וע×Øהל, וא×Øוח×Ŗ בוק×Ø ×¢×©×™×Øה במיוחד
ק×Øאו עוד >>
 
אי×Øוח כפ×Øי גבולו×Ŗ
האי×Øוח הכפ×Øי בגבולו×Ŗ הוא הפ×Ŗ×Øון המושלם בנגב המע×Øבי למשפחו×Ŗ מטיילו×Ŗ. חד×Øי האי×Øוח חוהים בצילם של עצי צאלון ענקיים ויפהפיים, וביניהם מפוז×Øים נדנדו×Ŗ וע×Øהלים. בחד×Ø ×”××•×›×œ מגישים א×Øוחו×Ŗ טובו×Ŗ ויש כאן אפילו ב×Øיכה מקו×Øה ומחוממ×Ŗ
ק×Øאו עוד >>
 
בכ×Øם הזי×Ŗים - ×Ŗלמי ביל"ו
אפש×Øו×Ŗ לינה מצוינ×Ŗ ומעט יו×Ŗ×Ø ×ž×•×©×§×¢×Ŗ למשפחו×Ŗ מטיילו×Ŗ ×Ŗמצאו במ×Ŗחם הצימ×Øים בכ×Øם הזי×Ŗים, שבו א×Øבע יחידו×Ŗ אי×Øוח ×Øחבו×Ŗ ידיים, חצ×Ø ×Øחבה שפונה למטע זי×Ŗים וג'קוזי חיצוני שפעיל גם בחו×Ø×£
ק×Øאו עוד >>
 
עוד המלצו×Ŗ לינה בד×Øום אדום >>
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

ממלכ×Ŗ העׄ למ×Øגלו×Ŗ ה×Ŗבו×Ø
שעשועים, יצי×Øה ולמידה במקום שכולו מוקדש לטבע ולאילנו×Ŗ
לפ×Øטים >>
 
כיף על שפ×Ŗ הכנ×Ø×Ŗ
אף פעם לא משעמם בעין גב. מבצע בכפ×Ø ×”× ×•×¤×©, אט×Øקציו×Ŗ לילדים ואגם אחד יפה במיוחד
לפ×Øטים >>
 
אמנו×Ŗ באשדוד
במוזיאון אשדוד המשובח נפ×Ŗחה ×Ŗ×¢×Øוכה שמ×Ŗמקד×Ŗ בצילום יש×Øאלי בשנו×Ŗ ה-80
לפ×Øטים >>
 
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹