השבוע במגזין מפה: מפלים זו×Øמים בצפון, מועדון המטיילים 2015 ועוד

26/2/2015 מגזין מפה: מפלים זו×Øמים בצפון, מועדון המטיילים 2015
 
הכל זו×Øם עכשיו בצפון, וב×Øמ×Ŗ הגולן בפ×Øט. גם הוף הוף צפוי לנו הוף שבוע נעים ×™×—×”×™×Ŗ לטיולים והבי×Ø ×œ×”× ×™×— שא×Ŗם, ועוד כמה מאו×Ŗ אלפי מטיילים, ×Ŗ×Øצו לעלו×Ŗ צפונה בימים הק×Øובים. כדי לא לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ החוויה המפוקפק×Ŗ, אנו ×Øוצים להציע לכם אפש×Øויו×Ŗ מהעי×Øו×Ŗ, ולא שחוקו×Ŗ ועמוהו×Ŗ, ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ מפלי הגולן בשיא ז×Øימ×Ŗם. בחלק מההמלצו×Ŗ שלפניכם המים יפהיקו לז×Øום כמה ימים לאח×Ø ×”×’×©× האח×Øון אז כדאי למה×Ø, אבל לא לשכוח להכניה ל×Ŗיק נעליים טובו×Ŗ להליכה בבוׄ ובגדים להחלפה.  
מפלים זו×Øמים בגולן

קניון נחל חמדל
כשמפל נחל חמדל זו×Øם בעוצמה הוא × ×Øאה גם מכביש גדו×Ŗ-גונן, אם מביטים היטב, כמו ב×Ŗמונה. בשטח הפ×Ŗוח שהמוך לכביש פו×Øחים עכשיו ×Ŗו×Øמוהים כחלחלים כך שהעצי×Øה היא בגד×Ø ×—×•×‘×”. כדי לצפו×Ŗ במפל מק×Øוב צ×Øיך כב×Ø ×œ×¢×œ×•×Ŗ ×Øגלי×Ŗ, או ב×Øכב שטח, בשביל המהומן עד לקניון הנחל ו×Øאש המפל.
טיול בנחל חמדל >>
 
ב×Øיכ×Ŗ האי×Øוהים
ק×Øוב לצומ×Ŗ המפלים במ×Øכז ×Øמ×Ŗ הגולן מה×Ŗ×Ŗ×Ø×Ŗ ב×Øיכה עלומה של נחל מפו×Øהם. מי נחל זווי×Ŗן עליון, עוד לפני שהע×Øוׄ מגיע לשטח השמו×Øה ונהפך לנחל×Ŗ כלל עם יש×Øאל, נופלים במפל מ×Øשים אל ב×Øיכ×Ŗ גן עדן. ני×Ŗן להה×Ŗפק ב×Ŗצפי×Ŗ מלמעלה אל המפל ובעונו×Ŗ החמו×Ŗ אפש×Ø ×’× ל×Øד×Ŗ למטה ולה×Ŗ×Øחׄ.
ב×Øיכ×Ŗ האי×Øוהים בנחל זווי×Ŗן >>
 
מפל עיט
נקוד×Ŗ ה×Ŗצפי×Ŗ המהוד×Ø×Ŗ של מפל עיט והשביל ההלול שבצדה הם הפ×Ŗעה נעימה שאי×Øגנה ×Øשו×Ŗ הטבע והגנים בצד הכביש ה×Øאשי החוצה א×Ŗ ד×Øום הגולן. כאן למעשה יש שני מפלים. הגבוה יו×Ŗ×Ø ×•×”×Øאשון הוא גם המפו×Øהם, ואפש×Ø ×œ×”×’×™×¢ ק×Øוב ל×Øאשו וגם ל×Ŗצפ×Ŗ מכמה זוויו×Ŗ על המשכו. השני קטן יו×Ŗ×Ø ×•×¦× ×•×¢, הוא נמצא מעט הלאה בהמשך הע×Øוׄ. 
מפל עיט >>
 
מפל נחל מיצ×Ø
אי שם בד×Øום ×Øמ×Ŗ הגולן, מה×Ŗ×Ŗ×Ø ×œ×• נחל מיצ×Ø ×”×ž×Ŗח×Ŗ×Ø ×‘×‘×–×œ×Ŗ ובקי×Øטון לעב×Ø ×”×™×Øמוך וחמ×Ŗ גד×Ø. ×”×–×Øימה במפל הנחל היא נדי×Øה, ו×Øק ימים בודדים לאח×Ø ×”×’×©×ž×™× זוכים המטיילים ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ המחזה המלבב, ובכלל, המטיילים כאן אינם ×Øבים וכך נשמ×Ø × ×•×£ פ×Øאי וב×Øאשי×Ŗי באזו×Ø ×”×ž×”×œ×•×œ. ×‘אזו×Ø ×”× ×—×œ מחכה לכם ה×Øבה בוׄ, אז אם ב×Øשו×Ŗכם ×Øכב שטח, קחו או×Ŗו א×Ŗכם.
טיול בנחל מיצ×Ø >>
 
מפל נחל דליו×Ŗ
בד×Øכו לבקע×Ŗ בי×Ŗ צידא בחוף הכינ×Ø×Ŗ, מגש×Ø × ×—×œ דליו×Ŗ על הפ×Øש גובה של כ-40 מט×Øים במפל עוצמ×Ŗי בין הלעי הבזל×Ŗ. הטיול בנחל דליו×Ŗ הוא טיול נהד×Ø ×‘×™×ž×™ החו×Ø×£ והאביב, כש×Øמ×Ŗ הגולן י×Øוקה ופו×Øח×Ŗ. המהלול עוב×Ø ×‘×©×•×œ×™ הנחל, שבשיא העונה זו×Øם למכבי×Ø, ומגיע ל×Ŗצפי×Ŗ אל מפל הבזל×Ŗ הגבוה.
טיול בנחל דליו×Ŗ >>
 
מפל גמלא
כדאי ל×Ŗ×Ŗ כבוד לז×Øזיף שנ×Øאה ב×Ŗמונה מ×Øחוק. זהו מפל גמלא והוא מגן על ה×Ŗוא×Ø - המפל הגבוה ביו×Ŗ×Ø ×‘×Øמ×Ŗ הגולן. 51 מט×Øים גובהו. ני×Ŗן לה×Ŗק×Øב אל המפל ונקודו×Ŗ ה×Ŗצפי×Ŗ המשקיפו×Ŗ עליו ×Øק במהג×Ø×Ŗ ×›× ×™×”×” לשמו×Ø×Ŗ גמלא, שמציעה א×Ŗ×Øים מ×Ø×Ŗקים אח×Øים כמו ש×Øידי גמלא הע×Ŗיקה קני הנש×Øים ועוד. 
טיול בשמו×Ø×Ŗ גמלא >>
 
מפל עו×Øבים
נחל עו×Øבים זו×Øם ×Øק אח×Øי גשמים, והקיפוׄ בין הלעי הבזל×Ŗ במהלול לע×Ŗים אינו ×Ŗענוג גדול. אבל - יש קהם בצליל הנעים שמפיק הז×Øם החלש של מפל הבזל×Ŗ, יש קהם לשקט שיש כאן והיעד×Ø ×”×ž×˜×™×™×œ×™×, ויש ה×Øבה קהם למבט שנפ×Ŗח אל הח×Øמון המושלג בהוף המהלול.
טיול בנחל עו×Øבים >>
 
מועדון המטיילים 2015 - היו×Ø ×¤×•×Øים בבני ב×Øק

במהג×Ø×Ŗ העונה החדשה של מועדון המטיילים, אנחנו מזמינים א×Ŗכם להצט×Ø×£ ××œ×™× ×• ואל ×Øבי עקיבא ×œ×”יו×Ø ×Ŗיאט×Øלי בבני ב×Øק המ×Ŗחפש×Ŗ. בני ב×Øק שלובש×Ŗ בגדי שחו×Ø ×œ×‘×Ÿ בכל ימו×Ŗ השנה מש×Ŗנה לבלי היכ×Ø ×‘×—×’ פו×Øים. ה×Øחוב הח×Øדי הופך לק×Øנבל של ×Ŗחפושו×Ŗ. מבוג×Øים כילדים, ילדים כמבוג×Øים. בהיו×Ø ×ž×¤×Ŗיע והי×Ŗולי לכל המשפחה נבק×Ø ×‘×™×©×™×‘×Ŗ פונוביׄ' החשובה, ונפגוש דמויו×Ŗ מצחיקו×Ŗ כמו השדכני×Ŗ של השכונה.  
לפ×Øטים וה×Øשמה >>
 
 
אזמ×Øגד במצפה הילה

 
המבנה האדמדם של צימ×Ø ××–×ž×Øגד , המעוצב לעילא, ×Ŗוכנן כך שמכל זווי×Ŗ וחלון או×Øחי המקום יכולים ל×Øאו×Ŗ × ×•×£ נהד×Ø ×©×œ יע×Øו×Ŗ גליליים י×Øוקי-עד וא×Ŗ מד×Øונו×Ŗ הפ×Øא של שמו×Ø×Ŗ נחל כזיב
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

הבה נגילה בי×Øושלים
מהעד×Ŗ נגילה היא אפש×Øו×Ŗ צמחוני×Ŗ מצוינ×Ŗ למי שמחפש לאכול באזו×Ø ×ž×—× ×” יהודה
לפ×Øטים >>
 
פינ×Ŗ חמד×Ŗיה
בחוו×Ŗ איכ×Øים, מהימים שאילניה הי×Ŗה ×”×’'×Øה, מקבלים האו×Øחים חוויה כפ×Øי×Ŗ מלאה
לפ×Øטים >>
 
טנא בגולן
בצימ×Øים, הנמצאים מעל הכינ×Ø×Ŗ ביישוב חד-× ×”, יוכלו ליהנו×Ŗ זוגו×Ŗ ומשפחו×Ŗ כאחד 
לפ×Øטים >>
 
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹