השבוע במגזין מפה: הוג×Øים שנה - צימ×Øים ומלונו×Ŗ חדשים ומומלצים

מגזין מפה הוג×Ø ×©× ×”: צימ×Øים ומלונו×Ŗ מומלצים 2014
 
מלונו×Ŗ מומלצים 2014
 
כל שנה אנחנו מ×Ŗכנהים, עוב×Øים על ה×Øשימו×Ŗ המ×Ŗא×Øכו×Ŗ של מקומו×Ŗ לינה חדשים וו×Ŗיקים ושואלים א×Ŗ עצמנו האם מגיעים להם ×Ŗוא×Ø × ×›×”×£ ומדבקה י×Øוקה. שיקולינו ×Ŗלויים לא ×Øק ביופיו של המלון או בעיצובו של הצימ×Ø ××œ× גם בשי×Øו×Ŗ, במיקום, במ×Ŗקנים ובאט×Øקציו×Ŗ שהם מציעים
מלונו×Ŗ מומלצים 2014>>
 
צימ×Øים חדשים 2014
 
שנ×Ŗ 2014 לא היי×Ŗה שנה קלה ל×Ŗיי×Øו×Ŗ הפנאי בא×Øׄ בכלל ולבעלי הצימ×Øים בפ×Øט. בכל זא×Ŗ נפ×Ŗחו לא מעט מ×Ŗחמי אי×Øוח, צימ×Øים וא×Ŗ×Øי לינה בצפון ובד×Øום. הנה המבטיחים שבהם
צימ×Øים חדשים ומבטיחים 2014 >>
 
צימ×Øים מומלצים 2014
 
כמדי שנה אנו מעניקים א×Ŗ או×Ŗ מומלׄ מפה לצימ×Øים המומלצים ביו×Ŗ×Ø, בה×Ŗאם לדי×Øוגים שלכם, הגולשים, ובשקלול ביקו×Øו×Ŗ צוו×Ŗ העו×Øכים שלנו. קבלו א×Ŗ הצימ×Øים המומלצים בחלוקה לפי הקטגו×Øיו×Ŗ המבוקשו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×‘×©× ×” החולפ×Ŗ
צימ×Øים מומלצים 2014 >>
מועדון המטיילים של מפה יוצא להיו×Ø ×”×™×”×˜×•×Øי ועכשווי בש×Øונה

בשישי הבא (2.1) מועדון המטיילים של מפה פו×Ŗח א×Ŗ ההופ"ש עם ביקו×Ø ×‘×ž×Ŗחם ש×Øונה, אחד מא×Ŗ×Øי ה×Ŗיי×Øו×Ŗ המדוב×Øים בא×Øׄ בשנה האח×Øונה. נשמע על ×”טמפל×Øים הג×Øמניים וחייהם בא×Øׄ יש×Øאל, × ×Øאה א×Ŗ ב×Ŗיהם היפים שבמושבה, נצפה במיצג מולטימדיה יפה בבי×Ŗ הבד, וכמובן נעהוק גם במ×Ŗחם החדש שהוקם במקום
לפ×Øטים וה×Øשמה להיו×Ø >>
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

ב×Øיא ומדב×Øי
אם א×Ŗם בד×Øך ד×Øומה הדהע×Ø ×”×™× הפ×Ŗעה טובה שכדאי לעצו×Ø ×‘×”
לפ×Øטים >>
 
קהם הניי×Ø
במ×Øכז המבק×Øים של ניי×Ø ×—×“×Øה ×Ŗגלו כמה דב×Øים שלא ידע×Ŗם על ניי×Ø
לפ×Øטים >>
 
×Øומנטיים ומומלצים
בצימ×Øים קהם השני מקפידים מאוד על פ×Øטיו×Ŗ האו×Øחים. מצוין למי שמחפש ×Øומנטיקה
לפ×Øטים >>
 
 
     
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני