מגזין מפה: טיולים לחופש×Ŗ הפהח, פהח 2015 מועדון המטיילים ועוד המלצו×Ŗ טובו×Ŗ

31/3/2026 מגזין מפה: פהח של טיולים
 
כולם ×Øוצים לצא×Ŗ החוצה בחג ולטייל, ל×Øאו×Ŗ טבע ולנשום אווי×Ø ×¦×—. בפועל, ב×Øוב ימי הפהח ×Øואים יו×Ŗ×Ø ×× ×©×™× מפ×Øחים, יו×Ŗ×Ø ×ž×›×•× ×™×•×Ŗ מבעלי חיים, ויו×Ŗ×Ø ×¢×˜×™×¤×•×Ŗ חטיפים מהימוני שבילים. כדי באמ×Ŗ ל×Øאו×Ŗ טבע צ×Øיך להיו×Ŗ מקו×Øיים, לעקוׄ א×Ŗ המע×Øכ×Ŗ ולה×Ŗל ביקום. קהמים וכשפים אין לנו, אבל ×Øעיונו×Ŗ למהלולים שכנ×Øאה לא יהיו עמוהים מאוד אנחנו שמחים ל×Ŗ×Ŗ. לפניכם מהלולים שמ×Ŗאימים לכל המשפחה, שצופנים ×Øגעים שי×Øעננו א×Ŗ הזוגיו×Ŗ, ומ×Øאו×Ŗ שיפנקו א×Ŗ הנפש. מקומו×Ŗ שאמו×Øים לעשו×Ŗ לכם א×Ŗ החג באמ×Ŗ שמח. חג טיולים שמח!
צפון

עין דבשה במו×Øדו×Ŗ הגולן
המהלול הקצ×Ø ×•×”×§×”×•× של עין דבשה מ×Ŗנהל באיטיו×Ŗ מענג×Ŗ ב×Ŗוך המים, בצל עצי ×Ŗאנה, בינו×Ŗ לשיחי פטל ומבוך של צמחי קנה. ובאמצע הד×Øך בונוה – טחנ×Ŗ קמח נטושה ושמו×Øה היטב.עין דבשה × ×•×‘×¢ במו×Øדו×Ŗ ×Øמ×Ŗ הגולן הנושקים לעמק החולה וי×Ŗ×Øונו בזמינו×Ŗ של מימיו ובמידיו×Ŗ שלהם. ×Øק עוזבים א×Ŗ המכוני×Ŗ וכב×Ø ×ž×“×©×“×©×™× עם ה×Øגליים ב×Ŗוך מים ק×Øים. 
טיול לעין דבשה >>
 
נחל כמון בגליל ה×Ŗח×Ŗון
בחצ×Ø ×”××—×•×Øי×Ŗ של כ×Øמיאל, ליד האח המוכ×Ø × ×—×œ צלמון, מחכה לכם מהלול קצ×Ø ×•×—×‘×™×‘ בע×Øוׄ נחל כמון. השביל העלום יו×Øד עם הנחל חצי הד×Øך אל בקע×Ŗ ×”×—'נין ובד×Øך עוב×Ø ×‘×ž×¢×™×™×Ÿ קטן, בכ×Øמי זי×Ŗים, וליד עׄ אלון ×¢×Ŗיק ומ×Øשים.
טיול בנחל כמון >>
 
נחל שעל בגליל המע×Øבי
כשכולם ילכו לנחל כזיב אנחנו ממליצים לפנו×Ŗ מעט קודם למקום שקט ה×Øבה יו×Ŗ×Ø. נחל שעל ליד מצפה הילה הוא נחל קטן ונחבא אל הכלים. בעז×Ø×Ŗו אפש×Ø ×œ×˜×¢×•× מחו×Øש גלילי צפוף ועוטף ללא המולה ×Øבה מהביב. מי שלא יכול לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ טבילה ימשיך לאח×Ŗ מב×Øיכו×Ŗ נחל כזיב
טיול בנחל שעל >>
 
מ×Øכז

שמו×Ø×Ŗ חוף הבונים
הנופשים בחוף הבונים ל×Øוב לא זוכ×Øים ×©×”שמו×Øה היא גם א×Ŗ×Ø ×˜×™×•×œ ולא ×Øק מקום מוצלח לקמפינג. מהלול קצ×Ø ×‘××—×Ŗ מ×Øצועו×Ŗ החוף היפו×Ŗ בא×Øׄ, מציע מי טו×Øקיז, צוקי כו×Øכ×Ø ×§×˜× ×™×, שוניו×Ŗ שוקקו×Ŗ חיים, אי קטנטן והפינה טבועה. ואפש×Ø ×¤×©×•×˜ למצוא כאן מפ×Øצון קטן לה×Ŗבודדו×Ŗ ×Øומנטי×Ŗ או פיקניק משפח×Ŗי. 
טיול בשמו×Ø×Ŗ הבונים >>
 
שביל הבא×Øו×Ŗ בפא×Øק ב×Øיטניה
מאחד מהחניונים ה×Øבים של פא×Øק ב×Øיטניה בשפל×Ŗ יהודה, ליד הצומ×Ŗ ה×Øאשי של הפא×Øק, יוצא מהלול מעגלי יפה. בו×Øו×Ŗ מים, בא×Øו×Ŗ, וג×Ŗו×Ŗ ×¢×Ŗיקו×Ŗ שזו×Øים בשביל, פ×Øיחה עונ×Ŗי×Ŗ מקשט×Ŗ א×Ŗ צדי הד×Øך, ×Ŗצפי×Ŗ נגלי×Ŗ מ×Øאש הגבעה ובוה×Ŗנים נו×Ŗנים ×Øיחם לק×Øא×Ŗ היום.   
שביל הבא×Øו×Ŗ בפא×Øק ב×Øיטניה >>
 
נחל דולב ונחל מע×Øה
בטיול מעגלי באזו×Ø ×©×‘×• נפגשים השפלה והה×Ø ×™×ž×¦××• הילדים גם מע×Ø×Ŗ נטיפים עצומה, גם מגלש×Ŗ הלע בגן המשחקים של הטבע, וגם מי מעיינו×Ŗ. טיול משפח×Ŗי י×Øוק ומוצל שמ×Ŗמצ×Ŗ א×Ŗ המיטב של ה×Øי י×Øושלים 
טיול בנחל דולב ונחל מע×Øה >>
 
ד×Øום

נחל ד×Øגה במדב×Ø ×™×”×•×“×”
נחל ד×Øגה בצפון מדב×Ø ×™×”×•×“×” מחזיק ב×Ŗוא×Ø ×”×§× ×™×•×Ÿ הא×Øוך ביו×Ŗ×Ø ×‘××Øׄ, לטייל או×Ŗו לכל או×Øכו דו×Øש מיומנו×Ŗ וזמן. אנחנו מציעים לקבל טעימה ממנו במהלול מעגלי שכולל גם א×Ŗ נחל ×Ŗקוע. א×Ŗג×Ø ×•×™×Ŗדו×Ŗ, גבי מים, מע×Øו×Ŗ במצוקי הנחל ו×Ŗצפיו×Ŗ מ×Øהיבו×Ŗ. מ×Ŗאים למשפחו×Ŗ מיטיבו×Ŗ לכ×Ŗ ובכל מק×Øה צ×Øיך ל×Ŗ×Ŗ ×Ŗשומ×Ŗ לב ×Øבה לילדים במהלול
טיול מעגלי בנחל ד×Øגה >>
 
כיפ×Ŗ עש×Ŗ בע×Øבה
בע×Øבה כמעט ולא ×Ŗמצאו מהלולי טיול נוחים ומעגליים ולכן המהלול העולה לכיפ×Ŗ עש×Ŗ הוא פ×Øח במדב×Ø. הגישה אליו נוחה, הוא ק×Øוב לכביש ה×Øאשי ובמ×Øחק פהיעה קלה ממושב פא×Øן. בד×Øך לאיל×Ŗ, או במהג×Ø×Ŗ חופש באחד מהחאנים באזו×Ø, כדאי להקדיש זמן לטיול הזה ולה×Øויח ×Ŗצפי×Ŗ נהד×Ø×Ŗ וטיול משפח×Ŗי מפ×Ŗיע
טיול מעגלי בכיפ×Ŗ עש×Ŗ >>
 
×Øמ×Ŗ ×”×”×Øונים במכ×Ŗש ×Øמון
מכ×Ŗש ×Øמון אמנם קיים כב×Ø ×ž×™×œ×™×•× ×™ שנים אך הוא ממשיך להש×Ŗנו×Ŗ גם בימינו. שבילים חדשים נפ×Øצים חניונים מושקעים נפ×Ŗחים לקהל והשמחה ×Øבה. אנחנו ממליצים לחזו×Ø ×œ× ×—×œ א×Øדון האהוב, לעלו×Ŗ לגבע×Ŗ הח×Øוט לנוף שאינו מהעולם הזה, ולהשלים מעגל עם השביל החדש ×™×—×”×™×Ŗ שעולה ל×Øמ×Ŗ ×”×”×Øונים
נחל א×Øדון ו×Øמ×Ŗ ×”×”×Øונים >>
 
מועדון המטיילים של מפה: טיולי חול המועד פהח

מועדון המטיילים של מפה: היו×Øי חול המועד פהח
 
מועדון המטיילים של מפה מזמין א×Ŗכם להצט×Ø×£ בחול המועד פהח לשני היו×Øים נפלאים:
טיול אופניים מוד×Øך לכל המשפחה בפא×Øק עדולם, הפא×Øק הי×Øוק ביו×Ŗ×Ø ×•×”×ž×¢× ×™×™×Ÿ ביו×Ŗ×Ø ×‘×©×¤×œ×Ŗ יהודה. 
וטיול אל ×Ø×›×” אצבע בכ×Øמל, טיול שכולו פ×Øיחה משגע×Ŗ ונוף נהד×Ø. 
 
לפ×Øטים וה×Øשמה >>
 
×Øצים למדינה בבי×Ŗ העצמאו×Ŗ

בי×Ŗ העצמאו×Ŗ במשחק חוויי×Ŗי במכשי×Ø ×”× ×™×™×“
 
במקום שבו הזמן קפא מלכ×Ŗ, מאז מאי 1948, לקחו א×Ŗ הביקו×Ø ×¦×¢×“ אחד קדימה, אל שנו×Ŗ האלפיים, והוהיפו צבע להצינה המפו×Øהמ×Ŗ בשחו×Ø-לבן. במשחק חוויי×Ŗי בהמ×Øטפון, שכולל שאלו×Ŗ ומשימו×Ŗ שמקנו×Ŗ נקודו×Ŗ, ×Øצים אל המדינה וחושפים א×Ŗ ההיפו×Ø ×”×ž×“×”×™× של הקמ×Ŗ ×Ŗל אביב.
לפ×Øטים נוהפים >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

מהו×Ŗי למשפחה
בפהח כל המשפחה מוזמנ×Ŗ להצט×Ø×£ לביקו×Ø ×ž×•×“×Øך במ×Øכז הפעילויו×Ŗ מהו×Ŗי
מהו×Ŗי ב×Ŗל אביב >>
 
בודהה בו×Øג×Ø×”
יש אופציה טבעוני×Ŗ וכש×Øה לפהח בד×Øך צפונה והיא נמצא×Ŗ במ×Ŗחם G ביקנעם
בודהה בו×Øג×Ø×” יקנעם >>
 
אי×Øוח בקיבוׄ שני×Ø
ק×Øוב ק×Øוב למהלולי הבניאה, קיבוׄ שני×Ø ×™××Øח א×Ŗכם בכל ה×Øכב ש×Ŗבואו
שני×Ø ××™×Øוח בוטיק >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני