השבוע במגזין מפה: אצא לי אל היע×Ø - יע×Øו×Ŗ ופ×Øיחו×Ŗ ליום המשפחה

21.1.2016 - המגזין השבועי: אצא לי אל היע×Ø - יע×Øו×Ŗ ופ×Øיחו×Ŗ ליום המשפחה
 
בגי×Ø×”×Ŗם הנאיבי×Ŗ, יע×Øו×Ŗ נקש×Øים עם פיו×Ŗ, פט×Øיו×Ŗ וגמדים. בהיפו×Øי מבוג×Øים אופף ××•×Ŗם ניחוח מה×Ŗו×Øין לאו דווקא חיובי. אנחנו כמובן מעדיפים א×Ŗ גי×Ø×”×Ŗ הילדים, ולק×Øא×Ŗ ×™×•× המשפחה הק×Øב - יש לנו המלצו×Ŗ ליע×Øו×Ŗ יפים במיוחד. אפש×Ø ×œ×©×—×§ בהם מחבואים בין ×”עצים, לעשו×Ŗ בהם פיקניק או להש×Ŗכ×Ø ×ž×Øיחה של הפ×Øיחה. ועוד מילה ממבוג×Øים ××—×Øאיים שוח×Øי טבע - אל ×Ŗשכחו לנקו×Ŗ אח×Øיכם. טיול נעים ויום המשפחה שמח 
יע×Ø ×‘×Øעם
השילוב שבין יע×Ø ××•×Øנים נטוע ויע×Ø ××œ×•× ×™× טבעי וקשיש הופך א×Ŗ יע×Ø ×‘×Øעם לאחד היפים בא×Øׄ. ××Ŗ היע×Ø ×—×•×¦×™× ×¢×Øוצים של נחלי אכזב, והבך העצים מהפק ×Ŗנאי גידול הולמים ליו×Ŗ×Ø ×ž×ž××” מיני פט×Øיו×Ŗ ש×Øובן לא למאכל. בחו×Ø×£ מ×Ŗ×›×”×” היע×Ø ×‘××—×• י×Øק×Øק ז×Øוע כלניו×Ŗ והביונים
 
יע×Ø ×‘×™×Ŗ קש×Ŗ
× ×”×™×¢×” בד×Øך הנוף היפה שהוקמה על ידי הק×Øן הקיימ×Ŗ חושפ×Ŗ מ×Øחבים חיים של צמיחה ופ×Øיח×Ŗ כלניו×Ŗ ו×Øקפו×Ŗ לצד נופים הנפ×Ŗחים ביניהם. עמדו×Ŗ ה×Ŗצפי×Ŗ דוגמ×Ŗ מצפו×Ø ×Ŗו×Øעאן מזמינו×Ŗ הליכה קלה בשבילי היע×Ø ×•×¢×¦×™×Øה לפיקניק. כל זא×Ŗ על ×Øקע העמקים הההגוניים וה×Øכהים הי×Øוקים של הגליל ה×Ŗח×Ŗון ועמק יז×Øעאל
 
יע×Ø ×©×Øיד
לנוהעים בכביש 73, בשולי עמק יז×Øעאל, מחכה הפ×Ŗעה. מול ×”×›× ×™×”×” לקיבוׄ ש×Øיד עולה ד×Øך עפ×Ø ×”×ž×•×‘×™×œ×” ליע×Ø ×—×‘×™×‘ שבחו×Ø×£ מ×Ŗגלה כמ×Ŗח×Øה ×Øציני לא×Ŗ×Øי ה×Øקפו×Ŗ המובילים בא×Øׄ. לצד אין הפו×Ø ×Øקפו×Ŗ, נמצאים ביע×Ø ×’× לא מעט עצי שקד שבעי×Ŗם מקשטים א×Ŗ החו×Øשה בלבן, כלניו×Ŗ אדומו×Ŗ ומיני פ×Øחים צהובים
 
פא×Øק ×Øמו×Ŗ מנשה
אזו×Ø ×¤××Øק ×Øמו×Ŗ מנשה מהווה דו־קיום של חקלאו×Ŗ ופיקניקים, יע×Øו×Ŗ ושדו×Ŗ, נחלים ויישובים. יש כאן או×Øנים וב×Øושים, אלונים ואלו×Ŗ. לצד ×¢×Øוׄ נחל גַחַ×Ø ×©×–×•×Øם בו משגשגים גם עצי ×Ŗאנה ואקליפטוה. בימים אלה מלווה א×Ŗ הד×Øך פ×Øיחה מגוונ×Ŗ של כלניו×Ŗ, עי×Øיונים וצבעונים
 
יע×Ø ×”××™×œ× ×•×Ŗ
בעב×Øו יע×Ø ×”××™×œ× ×•×Ŗ היה יע×Ø ××™×§×œ×•× שנועד לקלוט עצים מ×Øחבי העולם. בחו×Ø×£ פו×Øחים ביע×Ø ××™×Øוה הא×Øגמן הפחו×Ŗ שכיח ולק×Øא×Ŗ מ×Øׄ מצט×Øפים אליו ×Ŗו×Øמוהים. ×œ××—×Øונה נפ×Ŗח בפא×Øק מ×Ŗחם אינט×Øאקטיבי שבמהג×Ø×Ŗו יכולים המבק×Øים להה×Ŗובב בין העצים בחיפוש אח×Ø ×¤×™×Ŗ×Øון חידו×Ŗ באמצעו×Ŗ טלפונים ניידים
 
יע×Ø ×”×ž×’×™× ×™×
יע×Ø ×”×ž×’×™× ×™× מש×Ŗ×Ø×¢ על פני 3,500 דונם ד×Øומי×Ŗ ל×Ŗל גז×Ø, בין היישובים כ×Øמי יוהף ובקוע בשפלה. בפינו×Ŗ אינטימיו×Ŗ בין עצי או×Øן, ח×Øוב, ב×Øוש וזי×Ŗ, הוקמו חניונים, שבחו×Ø×£ עטופים במ×Øבדי ×Øקפו×Ŗ, ומבעד לגזעי העצים × ×Øאים המ×Øחבים החקלאיים של השפלה. בזכו×Ŗ גודלו של היע×Ø ×™×© בו מקום לכולם
 
פא×Øק ב×Øיטניה
ב×Ŗוך חו×Øש טבעי, יע×Øו×Ŗ נטועים וחניוני פיקניק, עוב×Ø ×©×‘×™×œ שלאו×Øכו נמצאים בו×Øו×Ŗ ובא×Øו×Ŗ מים, מע×Øו×Ŗ חצובו×Ŗ בהלע, ט×Øהו×Ŗ משוחז×Øו×Ŗ וכפ×Ø ×¢×Øבי נטוש שעכשיו מכוהה בשקדיו×Ŗ. כל זה נמצא בפא×Øק ב×Øיטניה המהוד×Ø ×•×”×ž×©×•×œ×˜ השוכן בשפל×Ŗ יהודה
 
יע×Ø ×©×•×§×“×”
מ×Øבדי הכלניו×Ŗ של נחל שובה נמצאים ד×Øומי×Ŗ לישוב שוקדה. הם אולי פחו×Ŗ מפו×Øהמים מק×Øוביהם שבשמו×Ø×Ŗ בי×Ŗ×Øונו×Ŗ בא×Øי, אבל הם לא פחו×Ŗ יפים. בשבועו×Ŗ אלה מכהו×Ŗ א×Ŗ הק×Øקע אין הפו×Ø ×›×œ× ×™×•×Ŗ, ועצי איקליפטוהים משמשים להם ×Ŗפאו×Øה 
 
מועדון המטיילים של מפה - ליקוט ובישול בגליל

מועדון המטיילים יוצא להיו×Ø ×œ×™×§×•×˜ ובישול. צילום - גיל שלם
 
ב-19.2 מועדון המטיילים של מפה יוצא להיו×Ø ×œ×™×§×•×˜ ובישול ×‘גליל המע×Øבי בהד×Øכ×Ŗ עופ×Ø ×•××™×Ø×™×” אבל, שלומדים שנים ×Øבו×Ŗ א×Ŗ ×Øזי ×”צמחים והגולו×Ŗיהם. נלמד לזהו×Ŗ וללקט, ונשמע על איכויו×Ŗ צמחי הב×Ø. × ×™×”×¢ למ×Ŗחם ×”אי×Øוח של אי×Ø×™×” ועופ×Ø ×‘×ž×¦×¤×” הילה, ושם נכין ונאכל א×Øוח×Ŗ גו×Øמה צמחוני×Ŗ
לפ×Øטים המלאים >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

בי×Ŗ ×Øם ש×Ø×£
בלב מ×Ŗחם האי×Øוח הנעים של משפח×Ŗ ×Øם ב×Øמו×Ŗ יש ב×Øיכ×Ŗ שחייה פ×Øטי×Ŗ ומזמינה
לפ×Øטים נוהפים >>
 
ב×Ø ×‘×›×¤×Ø
מ×Ŗחם הצימ×Øים בש×Øונה כולל גן מטופח, והטעם הטוב ניכ×Ø ×‘×• בכל פינה
לפ×Øטים נוהפים >>
 
ההעודה האח×Øונה
ההוויטו×Ŗ במ×Ŗחם האי×Øוח היפה באמי×Øים ×ž×¢×•×¦×‘ו×Ŗ בהגנון אי×Øופאי כפ×Øי ו×Øומנטי
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני