השבוע במגזין מפה: הכל אני יכול - חופש גדול 2015

02/07/2015 - מגזין השבוע: בילוי עם הילדים בחופש הגדול
 
כיאה לפולנים, בעדה ××• בהלוך הנפש, נפ×Ŗח בט×Øוניה: החופש הגדול הוא חגם של הילדים אבל א×Ŗג×Øם של ההו×Øים. עד ×’יל הה×Ŗבג×Øו×Ŗ הילדים מצפים שנהפק להם שעשועים, לפחו×Ŗ חלק מהזמן, וממנו והלאה הם ממילא ×Øואים במשפחה פדיחה. במקום לשקוע בה×Øהו×Øים על הע×Ŗיד ה×Øחוק, אנחנו ×Øוצים לה×Ŗמקד בקיׄ ×”×–×”, ולחשוף בפניכם כמה אפש×Øויו×Ŗ בילוי שוו×Ŗ עם הדו×Ø ×”×¦×¢×™×Ø. חלק מהפעילויו×Ŗ והאי×Øועים ×ž×Ŗקיימים במזגן, אח×Øים נמצאים בחוׄ אבל משלבים מים וא×Ŗ אלה ש×Ŗח×Ŗ השמש הקופח×Ŗ כדאי ×œ×¢×©×•×Ŗ בשעו×Ŗ הבוק×Ø ×”×ž×•×§×“×ž×•×Ŗ או אח×Ø ×”×¦×”×Øיים. אם א×Ŗם מ×Øגישים מאוימים מהחודשיים ×”ק×Øובים, הזכי×Øו לעצמכם שהילדים או הנכדים הם האנשים שא×Ŗם הכי אוהבים להיו×Ŗ ×‘מחיצ×Ŗם. ×—ופש נעים לבני כל הגילאים
לילו×Ŗ ה×Øמדאן - היו×Ø ×œ×™×œ×™ בנצ×Ø×Ŗ

לילו×Ŗ ×Øמדאן - היו×Øי ×Ŗוכן מ×Ø×Ŗקים
 
בשב×Ŗ, 4.7, י×Ŗקיים היו×Ø ×‘×Ÿ שע×Ŗיים וחצי בשוק ובלב העי×Ø × ×¦×Ø×Ŗ. ההיו×Ø ×›×•×œ×œ אי×Øוח בבי×Ŗ משפחה מקומי×Ŗ לטקה שבי×Ø×Ŗ הצום, היו×Ø ×œ×™×œ×™ ב×Øחובו×Ŗ וקינוח בחנו×Ŗ ממ×Ŗקים מקומי×Ŗ. לכל ההיו×Øים
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

אזימוט אי×Øוח כפ×Øי - אוהלים וקמפינג בעמק האלה
 
נופי עמק האלה, פ×Øיחו×Ŗ, נחלים מלאים במים ו×Ŗצפיו×Ŗ יפו×Ŗ מהווים ×Ŗפאו×Øה אידאלי×Ŗ לחמש×Ŗ האוהלים הבדואים הגדולים, לחד×Øי האי×Øוח ולמ×Ŗחם הקמפינג ××–ימוט אי×Øוח כפ×Øי  ×©×‘מושב נחם
כנען וילאג'
matyash: "הגענו פעם ×Øאשונה בהמלצ×Ŗ חב×Øים, לפני חמש שנים... ה×Ŗאהבנו"
לפ×Øטים >>
 
הדהע×Ø - חיים טבעי
שילוב יוצא דופן של גל×Øיה לאמנו×Ŗ מדב×Øי×Ŗ, חנו×Ŗ בגדים ומ×Ŗחם אוכל במצפה ×Øמון
לפ×Øטים >>
 
ק×Øן או×Ø ×‘×˜×‘×¢
waggal: "החצ×Ø ×ž×•×§×¤×“×Ŗ, הא×Øוחו×Ŗ המשו×Ŗפו×Ŗ טובו×Ŗ והב×Øיכה נקייה ומוצל×Ŗ!!"
לפ×Øטים >>
 
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני