השבוע במגזין מפה: כל כוכב זהב. די×Øוגים שאהבנו במיוחד

03/09/2015 מגזין מפה: כל כוכב זהב - די×Øוגי גולשים
 
כוכבים יש לא ×Øק בשמיים

אוגוהט מאחו×Øינו ואנו נד×Øשים לנע×Ø ×©××Øיו×Ŗ נצנצים ולהכין עצמנו לשנה ×”באה. בינ×Ŗיים עושה ×Øושם שח×Øש×Ŗם א×Ŗ הא×Øׄ לאו×Øכה ול×Øוחבה, ×Øאי×Ŗם כל ×”×Øט, אכל×Ŗם בכל ×ž×”עדה וביק×Ø×Ŗם בכל אט×Øקציה עם מים. מה לעשו×Ŗ, צ×Øיך להעהיק א×Ŗ הילדים, ואם הם נהנים ××– גם א×Ŗם. ככה לפחו×Ŗ עולה מהדי×Øוגים שלכם. ×Øשמנו לעצמנו שבשנה הק×Øובה אנחנו לגמ×Øי ×”ולכים לטבול בעין פי×Ŗ, לצפו×Ŗ בנהיך הקטן, להה×Ŗ×¢×Ø ×¢×œ מטע ×Ŗמ×Øים עם בשבילים והכי בוע×Ø ×œ× ×• ×œ×Øאו×Ŗ א×Ŗ פ×Øויקט S2 של אנהמבל כאן. ×Ŗודה שד×Øג×Ŗם!

פ×Øויקט S2 - "במילה אח×Ŗ - ×Øוצו!"
  
"פ×Øינג' לפנים. לא מ×Ŗחהד, לא מ×Ŗייפיף. המון כיש×Øון, בלי בושה, ועיהוק בהקה, ב×Øמה הכי חשופה שלו, בלי לכהו×Ŗ במילים יפו×Ŗ. מ×Ŗאים למי שאינו מ×Ŗבייש ואינו נבוך מהעיהוק הישי×Ø ×‘× ×•×©× הזה. הצגה ש×Øאוי ש×Ŗקבל יו×Ŗ×Ø ×—×©×™×¤×”, ו×Ŗוצג גם בחו"ל. פשוט מעולה"  (shirleyh)
 
הנהיך הקטן - "נפלא!"
 
"אין לי הפק ×©×× אנטואן דה הנט אכזופ×Øי היה עדיין חי בינינו, הוא היה עושה לה×Øט הזה ביג לייק. ×ž×¦×“ שני, קשה להניח שהוא היה משחי×Ŗ א×Ŗ זמנו על ×Øש×Ŗו×Ŗ חב×Ø×Ŗיו×Ŗ וזיופים דומים. יו×Ŗ×ؠהבי×Ø ×©×”×™×” ממשיך להקדיש א×Ŗ ×¢×Ŗו×Ŗיו לצפייה בכוכבים ולציו×Ø ×›×‘×©×™×... הקהם בה×Øט ×”צ×Øפ×Ŗי הזה פועל בכל מישו×Ø...ולא חייבים ×Ŗל×Ŗ ממד - ×Øאינו עם ב×Ŗ ה-15 א×Ŗ המקו×Ø ×”×¦×Øפ×Ŗי עם כ×Ŗוביו×Ŗ ×‘עב×Øי×Ŗ ויצאנו כולנו × ×Øגשים ושיכו×Øי יופי." (galiavu)
 
בשבילים - "חוויה מדהימה!"
 
"היינו קבוצה של חמש משפחו×Ŗ עם ילדים בני 4-15 ואפש×Ø ×œ×•×ž×Ø ×©×–×• הי×Ŗה נקוד×Ŗ השיא של הנופש המשו×Ŗ×£ שלנו בכינ×Ø×Ŗ!הההב×Øים של זאב היו מעניינים ומחכימים והחוויה של הנהיגה במיולים הי×Ŗה הוג של אקהט×Øים משעשע עבו×Ø ×›×•×œ×, עם עצי×Øו×Ŗ ביניים בפינו×Ŗ חמד באזו×Ø. היימנו בג'ם השן חוויי×Ŗי שיש ב×Øוב-×Øוי בימי שישי אחה"צ. היה מושלם. בטוחה שעוד נחזו×Ø" (hibonit)
 
ש×Øונה מ×Øקט - "שוק עם שיק"
 
"לפני שנים, ×›×©×‘יק×Ø×Ŗי בשווקים מקו×Øים בחו"ל בעב×Ø × ×•×Ŗ×Ø ×œ×™ ×Øק להצטע×Ø ×©××¦×œ× ×• אין כאלה ×ž×§×•×ž×•×Ŗ. והנה, בשנים אח×Øונו×Ŗ לאט לאט הולכים ומוקמים שווקים שכאלה. אז נכון, הם ×—דשים ולא ×¢×Ŗיקים כמו הבוק×Øיה או השוק בבודפשט, אבל צ×Øיך לה×Ŗחיל מ×Ŗישהו. כמו שוק ×”נמל ושוק נמל יפו (זצ"ל) גם השוק הזה מ×Ŗהד×Ø ×‘×“×•×›× ×™ מפונפנים ויק×Øים. נעים ×œ×”×”×Ŗובב בין הדוכנים המעוצבים וליהנו×Ŗ מהשפע שיש כאן. מאכלים שונים, מנו×Ŗ מג×Øו×Ŗ, הכל מכל וכל" (danam_20)
 
עין פי×Ŗ - "כפ×Ø ×Øפאים"
 
"ש משהו קהום ×œ×”×’×™×¢ למקום ולהה×Ŗובב בכפ×Ø ×Øפאים, מקום שלפני כמה עש×Øו×Ŗ שנים שנים המה אדם. להבדיל ×ž×”×Øבה כפ×Øים נטושים באזו×Ø, בכפ×Ø ×”× ×•×›×—×™ ני×Ŗן ל×Øאו×Ŗ לא מעט מבנים כמעט שלמים. ואז ×ž×’יעים למעיין הקטן והק×Øי×Ø ×©× ×•×‘×¢ ב×Ŗוך מבנה מקומ×Ø. אז הדבו×Øים עדיין מ×Ŗכנהים להם ×‘×›× ×™×”×Ŗ למעין, דב×Ø ×©×§×¦×Ŗ הפחיד א×Ŗ הילדים אבל נחמד בכל זא×Ŗ לעשו×Ŗ מאמׄ ולטבול א×Ŗ ×”×Øגליים במים הק×Øי×Øים והצלולים. בקיצו×Ø- שווה ביקו×Ø ×§×¦×Ø ×•×œ× ×Øק כדי לה×Øגיש באווי×Øה ×”מיוחד×Ŗ והמוז×Øה שבמקום" (yoavbp)
 
הילו - "גילינו עולם חדש בחולון"
 
"50 שנים אני בחולון וט×Øם ×‘יק×Ø×Ŗי בפא×Øק פ×Ø×”. לא יאומן איזו עבודה נעש×Ŗה שם וכמה מהנה להה×Ŗובב ב×Ŗוך ×”א×Øכיטקטו×Øה המהק×Ø× ×Ŗ...הילו משקיפה על כל זה ×ž×Ŗוך מבנה מעוגל בעל מ×Øפה×Ŗ ענקי×Ŗ שגם ביום ש×Øב היה נעים לשב×Ŗ בה. חלקנו ×‘ש×Ŗי מנו×Ŗ פ×Ŗיחה: אהפ×Øגוה בפולנטה וקציצו×Ŗ כ×Øישה בהלט מלפופונים. עיק×Øי×Ŗ חלקנו 2 ×’לילו×Ŗ קנלוני מעולה ממולא בבש×Ø ×§×¦×•×„. ה×Øטבנו בש×Ŗי כוהו×Ŗ יין ×Øוזה ×Øקנטי. נהנינו מהאוכל, מהש×Øו×Ŗ...נחז×Ø ×‘×ž×”×Øה ובשקיקה" (avron)
 
מוזיאון בי×Ŗ המאי×Øי - "מקהים וגם טעים!"
 
"היפו×Øים מעניינים של כמה דו×Øו×Ŗ, אין הפק שזה אחד הביקו×Øים שיזכ×Øו לעוד המון זמן. מאוד נהננו. כמונו גם הילדים. הגבינו×Ŗ משובחו×Ŗ, ההיפו×Øים עוב×Øים לקהל המאזינים מ×Ŗוך שליחו×Ŗ ו×Ŗשוקה להפ×Ø ×•×œ×—×œ×•×§ א×Ŗ המו×Øש×Ŗ המפוא×Ø×Ŗ. אין הפק שההיו×Ø ×ž×Øשים, מלמד ומעשי×Ø. המון ×Ŗודה!" (l9901)
 
 
עוד חדשו×Ŗ טובו×Ŗ

מזל טוב, נולדה לנו אפליקציה! האמ×Ŗ שלא בדיוק נולדה, שוד×Øגה, אבל ×”שמחה פה במהד×Øונו×Ŗ זהה. א×Ŗ×Ø ×ž×¤×” מו×Ŗאם לאייפון ואפליקציי×Ŗ מפה לאנד×Øואיד נהנים ×›×¢×Ŗ מעיצוב עדכני וממשק נוח וידידו×Ŗי. הוהפנו כלים שימושיים כמו חיוג והזמנ×Ŗ שולחן ×™×©×™×Øו×Ŗ מהנייד. שכללנו א×Ŗ מנוע החיפוש כך ש×Ŗוכלו לבחו×Ø ×‘×™×Ÿ חיפוש לפי מיקום ובין ×—יפוש כללי. פינקנו בהנחו×Ŗ במלונו×Ŗ ובצימ×Øים, ולא שכחנו גם שי×Ŗוף ב×Øש×Ŗו×Ŗ ×—ב×Ø×Ŗיו×Ŗ, כי אפש×Ø ×”×™×•× בלי. א×Ŗם מוזמנים להיכנה לא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” באייפון או להו×Øיד א×Ŗ ××¤×œ×™×§×¦×™×™×Ŗ מפה באנד×Øואיד, ולגלו×Ŗ מה עוד ה×Ŗחדש. כ×Øגיל, נשמח לשמוע פידבקים, בקשו×Ŗ והע×Øו×Ŗ. כ×Ŗבו לנו
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

 
בחאן בא×Øו×Ŗיים יש אנשים שנושמים מדב×Ø, מ×Øגישים מדב×Ø ×•×—×™×™× מדב×Ø ×•××Ŗ האהבה הזא×Ŗ שלהם אפש×Ø ×œ×”×Øגיש בכל פינה. החאן נמצא על ×Ŗוואי נחל בא×Øו×Ŗיים, פינה מנו×Ŗק×Ŗ מהעולם החיצון, ועטופה בקהם שמזכי×Ø ×§×¦×Ŗ א×Ŗ אווי×Ø×Ŗ החופים בהיני
בי×Ŗ החצ'פו×Øי
מהעדה גיאו×Øגי×Ŗ מצויינ×Ŗ בב×Ŗ ים מבי×Ŗ היוצ×Ø ×”×ž×§×”×™× של אנשי דדה
לפ×Øטים נוהפים >>
 
בי×Ŗ העצמאו×Ŗ
"א×Ŗ×Ø ×—×•×‘×”. יש משמעו×Ŗ אדי×Øה למד×Øיך שמצליח להחיו×Ŗ א×Ŗ אווי×Ø×Ŗ ה×Ŗקופה"
לפ×Øטים נוהפים >>
 
מלון יהודה
129 חד×Øים מפנקים ומאובז×Øים המשקיפים על נוף י×Øושלמי מ×Øהיב
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני