מגזין מפה: החו×Ø×£ כאן - מהן המהעדו×Ŗ עם המ×Øקים הטובים ביו×Ŗ×Ø ×‘××Øׄ?

הגשם הגיע השבוע, ואי×Ŗו ההכ×Øזה: עונ×Ŗ המ×Øקים החלה. כנהו לגלו×Ŗ איפה מ×Ŗחבאים המ×Øקים המצטיינים ביו×Ŗ×Ø?
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

בליבו של ה×Ø ×ž×œ×— מה×Ŗ×Ŗ×Ø×Ŗ ×Øש×Ŗ אדי×Øה של מע×Øו×Ŗ עם כמה מ×Ŗפועו×Ŗ הטבע היפו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×‘×™×©×Øאל. בואו אי×Ŗנו למהע אל בטן האדמה.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

הנוף לעי×Ø ×”×¢×Ŗיקה, ה×Ŗחושה האינטימי×Ŗ והאווי×Øה האי×Øופאי×Ŗ. כנהו לגלו×Ŗ מיהם מלונו×Ŗ הבוטיק היפים בי×Øושלים שכדאי לכם להגיע אליהם.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "שקט, שלווה וקהם."

Ā 

הי×Ŗה חופשה חלומי×Ŗ. המקום קהום וא×Øוחו×Ŗ הבוק×Ø × ×”×“×Øו×Ŗ וטעימו×Ŗ מאוד. מאוד ממליׄ לכל אחד שמחפש שקט ושלווה - זה המקום.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

האי×Øוח בצימ×Ø ×”×–×” נו×Ŗן לכל אחד א×Ŗ ×”×Ŗחושה שהמקום הוקם במיוחד בשבילו.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
מוזיאון האדם וההביבה מעניק חוויה יחודי×Ŗ המחב×Ø×Ŗ ילדים ומבוג×Øים אל העולם המופלא של גוף האדם ומע×Øכ×Ŗ ×™×—×”×™ הגומלין שלו עם ההביבה.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 


נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני