השבוע במגזין מפה: חנוכה 2015 - טיולים ופעילויו×Ŗ כייפיו×Ŗ עם כל המשפחה!

2/12/2015 20 פעילויו×Ŗ חנוכה 2015
 
חג החנוכה עלול לע×Ŗים להיו×Ŗ חג בעיי×Ŗי - כל המדינה עמוהה, הכ×Øטיהים למחזו×Ŗ הזמ×Ø ×•×”×¦×’×•×Ŗ הילדים מ×Øקיעים שחקים, והאוכל, עם דגש על ההופגניו×Ŗ, מאוד משמין ומאוד טעים, שילוב נפיׄ לכל הדעו×Ŗ. וא×Ŗם, משפחה יק×Øה, ×Øק ×Øוצים לצלוח א×Ŗ החג הזה מבלי למשכן א×Ŗ הבי×Ŗ, ואם אפש×Ø ××– גם ליהנו×Ŗ קצ×Ŗ מזמן איכו×Ŗ משפח×Ŗי. במגזין הנוכחי החלטנו ל×Øכז עבו×Øכם מגוון פעילויו×Ŗ (וב×Ŗוך כך גם טיולים כמובן) שעומדו×Ŗ במהפ×Ø ×§×Øיט×Øיונים חשובים: לבצע או×Ŗן לא עולה ה×Øבה ×›×”×£, הן מקו×Øיו×Ŗ ולפיכך א×Ŗם לא צפויים להצטופף עם עוד כמו×Ŗ בל×Ŗי נהבל×Ŗ של אנשים, וחשוב מכל  - כל המשפחה יכולה יכולה ליהנו×Ŗ יחדיו בפעילויו×Ŗ הללו.
 
שבוע טוב וחג שמח מטעם מע×Øכ×Ŗ א×Ŗ×Ø ×ž×¤×”. 

פהטיבל צלילים במדב×Ø 2015
א×Ŗ השקט והשלווה היחודיים כל כך למדב×Ø ×™×¤×Ø, זו הפעם ה-18, פהטיבל המוזיקה היש×Øאלי×Ŗ צלילים במדב×Ø. במשך א×Øבעה ימים קיבוׄ שדה בוק×Ø ×©×‘× ×’×‘ יא×Øח יוצ×Øים ו×Ŗיקים לצד עכשוויים מז'אנ×Øים שונים, החל באופ×Øה ד×Øך מוזיק×Ŗ עולם וכלה במוזיקה קלאהי×Ŗ. השנה הפהטיבל מקדיש ×Øבים ממופעיו למלחינים וליוצ×Øים מדו×Ø ×”×ž×™×™×”×“×™× ומהה×Ŗיישבו×Ŗ העובד×Ŗ.
 
טיול ב×Ø×›×” אצבע
sasmic כו×Ŗב×Ŗ על הטיול: ''המהלול לא קשה במיוחד, העליה לפהגה לא א×Øוכה ו×Ŗלולה מדי ויחד עם זא×Ŗ מא×Ŗג×Ø×Ŗ וכייפי×Ŗ לילדים. הנוף בפהגה פשוט מדהים וגם למי שהיה קשה בעליה הוא ישכח ב×Øגע שי×Øאה א×Ŗ הנוף המדהים. הי×Øידה כמובן יו×Ŗ×Ø ×¤×©×•×˜×” ואהו×Ø ×›×ž×•×‘×Ÿ לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ האט×Øקציה של המע×Øה (לא לשכוח פנהים) . ×”×”"כ טיול מהנה שמשלב, א×Ŗג×Ø ×§×œ, נופים מדהימים ואט×Øקציה חביבה בדמו×Ŗ המע×Øה.''
 
פעילו×Ŗ חנוכה במ×Øכז מהו×Ŗי
במהלך ההיו×Ø ×¢×•×‘×Øים הילדים ב×Ŗחנו×Ŗ שונו×Ŗ ומגוונו×Ŗ, כשבהן מככבו×Ŗ או×Ŗיו×Ŗ ההביבון × -ג-ה-פ, המוכ×Øו×Ŗ ל×Øוב כ"× ×” גדול היה פה", אך הפעם זוכו×Ŗ לפ×Øשנו×Ŗ ייחודי×Ŗ ומקו×Øי×Ŗ, וכל או×Ŗ מהווה משימה ו×Ŗגלי×Ŗ חדשה לילדים. למשל, באו×Ŗ ×  המשימה היא מהוג "נהו...", באו×Ŗ ג ×Ŗהא זו משימה מהוג "גלו..." וכן הלאה. כל משימה הינה שלב ביצי×Ø×Ŗ הביבון אישי, וב×Ŗום ההיו×Ø ×™×§×‘×œ×• ההו×Øה והילד א×Ŗ ההביבון שיצ×Øו יחד.
 
או×Ø, עי×Ø ×•× ×” בבי×Ŗ העצמאו×Ŗ
בחנוכה הק×Øוב בי×Ŗ העצמאו×Ŗ מזמין א×Ŗ הילדים לפעילו×Ŗ שבמהג×Ø×Ŗה הילדה ה×Øאשונה של ×Ŗל אביב, אחוזבי×Ŗ וייה, יוצא×Ŗ למהע מ×Ø×Ŗק, בהיומו נדליק א×Ŗ חנוכיי×Ŗ העי×Ø ×”× ×¤×œ××”. בהיו×Ø × ×©×ž×¢ א×Ŗ היפו×Ø ×”×§×ž×Ŗה של ×Ŗל אביב, נגלה מיהן הדמויו×Ŗ שעיצבו או×Ŗה ונכי×Ø ××Ŗ האי×Øועים והמקומו×Ŗ המיוחדים של העי×Ø ×”×¢×•×œ×” מן החולו×Ŗ.
 
טיול בה×Ø ×Ŗבו×Ø
eliko421 אודו×Ŗ הטיול על הה×Ø: ''החל מהד×Øך הייחודי×Ŗ למעלה (ד×Øך שיבלי), ד×Øך הנוף המ×Øהיב של האזו×Ø ×”×ž×Ŗגלה למעלה, וכלה בביקו×Ø ×‘×ž× ×–×Ø (ואם יש קצ×Ŗ מזל אז גם פוגשים מיהה). כ×Øגיל - מנז×Øים מהווים מקום מוצל וק×Øי×Ø ×‘×™×ž×™ הקיׄ החמים ומהווים א×Ŗנח×Ŗא ×Øאויה.''
 
חג חנוכה בד×Øך העׄ
לאלה מכם שעדיין לא ביק×Øו בד×Øך העׄ כדאי מאוד להגיע בחג חנוכה הק×Øוב. במהלך ימי החג ×Ŗאי×Ø ××Ŗ המקום חנוכיי×Ŗ ענק והמבק×Øים במקום יוכלו ליהנו×Ŗ מהדנאו×Ŗ יצי×Ø×Ŗיו×Ŗ להכנ×Ŗ חנוכיו×Ŗ מחומ×Øים מגוונים. ×‘×Ŗשלום נוהף יוכלו הילדים לנהוג במכוניו×Ŗ פדלים במהלול ק×Øטינג או להצט×Ø×£ לנהיעה של כ-20 דקו×Ŗ בק×Øונו×Ŗ ×Øכב×Ŗ בשבילי שדמו×Ŗ דבו×Øה ומול נופי ה×Ŗבו×Ø. 
 
פעילו×Ŗ מהיק זי×Ŗים בחוויה חקלאי×Ŗ
בחופש×Ŗ חנוכה ×ž×Ŗחם חוויה חקלאי×Ŗ מזמין א×Ŗכם לפהטיבל מהיק זי×Ŗים ועצי×Ø×Ŗ שמן. פעילו×Ŗ מהיק הזי×Ŗים כולל×Ŗ כ×Ŗיש×Ŗ זי×Ŗים במכ×Ŗש ועלי, החיט×Ŗ הזי×Ŗים עד למצב של שמן זי×Ŗ באמצעו×Ŗ מכשי×Ø ×ž×™×•×—×“, הכנ×Ŗ זי×Ŗים כבושים. כמו כן הפעילו×Ŗ כולל×Ŗ × ×”×™×¢×” בעגלה וט×Øקטו×Ø ×¢× מוזיקה וההב×Øים על כל שבע×Ŗ המינים.
 
טיול בעקבו×Ŗ המכבים
הא×Ŗ×Øים לאו×Øך הד×Øך פזו×Øים באזו×Ø ×©×‘×• חיו המכבים ולחמו לפני 2,200 שנים כדי להגן על החופש הד×Ŗי - לאומי שלהם. ×Ŗשובו×Ŗ חו×Ŗכו×Ŗ בנוגע למקום קבו×Ø×Ŗם של המכבים או למקום יישובם האבוד אמנם לא ×Ŗמצאו כאן, אבל הטיול כן שופך או×Ø ×—×’×™×’×™ על הא×Ŗ×Øים ה×Øלוונטיים בהקש×Ø ×–×”. ההיו×Ø ×ž×‘×™× למטיילים חוויי×Ŗ מחק×Ø ×•×’×™×œ×•×™, בה נהפך כל הלע בניהיון לאשש מדעי×Ŗ א×Ŗ מהו×Ø×Ŗ יש×Øאל. 
 
היו×Ø ×—×’ המולד בנצ×Ø×Ŗ - מועדון המטיילים של מפה

היו×Ø ×—×’ המולד בנצ×Ø×Ŗ - מועדון המטיילים של מפה
 
× ×Ŗחיל א×Ŗ היום ב×Ŗצפי×Ŗ פנו×Øמי×Ŗ מה×Ø ×”×§×¤×™×¦×” ונ×Ŗק×Øב אל העי×Ø ×”×¢×Ŗיקה שמ×Ŗקשט×Ŗ לק×Øא×Ŗ חג המולד ומציגה שוק כ×Øיהמה ההגוני. נבק×Ø ×‘×›× ×”×™×•×Ŗ החשובו×Ŗ, נשמע על ישוע הצעי×Ø ×•× ×˜×¢× ממטעמי שוק נצ×Ø×Ŗ של ימינו. במהלך ההיו×Ø × ×¤×’×•×© א×Ŗ אנשי המקום החביבים ונכי×Ø ×›×ž×” א×Ŗ×Øים שבינ×Ŗיים יישא×Øו בגד×Ø ×”×¤×Ŗעה
לפ×Øטים וה×Øשמה >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

מהעד×Ŗ הגולם בכ×Øם
לקנא בגולם - מהעד×Ŗ הגולם בכ×Øם היא מהעדה שלווה ומקהימה המגישה מגוון של א×Øוחו×Ŗ בוק×Ø ×•××•×›×œ איטלקי
לפ×Øטים נוהפים >>
 
שני×Ø ××™×Øוח בוטיק
הדילמה קשה אצל שני×Ø: האם לגש×Ŗ להפא המפנק? לחד×Ø ×”×©×™× ×” המאובז×Ø? לא×Øוחה הנהד×Ø×Ŗ? כאמו×Ø ×§×•×©×™ ×Øב
לפ×Øטים נוהפים >>
 
החוויה הצ'×Øקהי×Ŗ
המוזיאון הצ'×Øקהי ב×Øיחאנייה שופך או×Ø ×¢×œ מנהגיה ו×Ŗ×Øבו×Ŗה של אח×Ŗ העדו×Ŗ היו×Ŗ×Ø ×ž×Ø×Ŗקו×Ŗ ביש×Øאל
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני