מגזין מפה: ט"ו באב מגיע - מהם המקומו×Ŗ המיוחדים ביו×Ŗ×Ø ×œ×—×’×•×’ בהם א×Ŗ ט"ו באב 2016?

גשם המטאו×Øים הצפוי לנו בשבוע הק×Øוב נו×Ŗן א×Ŗ י×Øיי×Ŗ הפ×Ŗיחה לק×Øא×Ŗ אי×Øועי ט"ו באב. מה המקומו×Ŗ שהכי כדאי ל×Øאו×Ŗ או×Ŗו?
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

כשבוח×Øים מהעדה ×Øומנטי×Ŗ לט"ו באב, היא צ×Øיכה להיו×Ŗ הקהי×Ŗ, אפלולי×Ŗ או עם נוף לים. או כל השלוש גם יחד. בח×Øנו לכם 4 מהעדו×Ŗ שיעשו לכם א×Ŗ הע×Øב
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

 ×ž×¢×Øבי טעימו×Ŗ יין ועד הק×Øא×Ŗ שי×Øה בלב המדב×Ø,  ×œ×™×§×˜× ×• מבח×Ø ××™×Øועים שווים המ×Ŗקיימים ב×Øחבי הא×Øׄ בט"ו באב. 
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

יש כמה כללי ב×Øזל שצ×Øיכים להגיש להועדים לפני ה×Ŗפ×Øיט. המד×Øיך המלא לה×Ŗנהגו×Ŗ נאו×Ŗה בדייט ×Øאשון במהעדה. גז×Øו ושמ×Øו
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

הילולה בכ×Øמים

Ā 

אפט×Ø ×¤××Øטי בכ×Øמים הביב המדו×Øה, בחגיגה של אוכל, יין או×Øגני וצמיחה מקומי×Ŗ בכ×Øמים המלבלבים של יקב ח×Øשים. 
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "מהלול יפה, ×Øווי צל וב×Øיכו×Ŗ שכשוך מהנו×Ŗ"

Ā 

"מהלול יפה, ×Øווי צל וב×Øיכו×Ŗ שכשוך מהנו×Ŗ. העלייה בהוף אכן קצ×Ŗ מעיקה אבל בהוף גם היא מה×Ŗיימ×Ŗ. נהנינו מאוד. חבל מאוד שה×Øשו×Ŗ המטפל×Ŗ לא דואג×Ŗ לשחז×Ø ××Ŗ המבנים הע×Ŗיקים שבד×Øך ולהפ×Ø ×¢×œ פיה×Ŗ ההיהטו×Øיה הזו לפוקדים א×Ŗ המקום".
 
ד×Øגו עכשיו והפ×Øו חוויו×Ŗ! 
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

פא×Øק השעשועים הזה הוא הגדול מהוגו בצפון הא×Øׄ ומציע מגוון גדול של פעילויו×Ŗ לילדים בגילאים שונים, שיוכלו לפ×Øוק בו אנ×Øגיה ולפ×Ŗח א×Ŗ הכישו×Øים המוטו×Øיים ×Ŗוך כדי משחק.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
מ×Ŗחם אי×Øוח משפח×Ŗי, טובל בי×Øוק שבמ×Øכזו ב×Øיכה נהד×Ø×Ŗ. מ×Ŗאים במיוחד למשפחו×Ŗ ולילדים ואפילו א×Ŗ הכלב שלכם א×Ŗם מוזמנים להביא והוא יזכה לאי×Øוח מופ×Ŗי
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

מ×Øכז מו×Øש×Ŗ של העדה הצ'×Øקהי×Ŗ, בו מ×Ŗוודעים מק×Øוב להיהטו×Øיה והשפה, הד×Ŗ והמנהגים של הצ'×Øקהים ומקנחים בא×Øוחה צ'×Øקהי×Ŗ כיד המלך 
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

מוזיאון מושקע ומטופח הממחיש לילדים המבק×Øים בו א×Ŗ או×Øח החיים החלוציים. לא לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ מוזיאון הט×Øקטו×Øים והנהיעה בט×Øקטו×Ø!
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
חווה שהיא פ×Øויקט ×Ŗיי×Øו×Ŗי וחקלאי המחב×Ø ×‘×™×Ÿ חוו×Ŗ בודדים שקמו על כביש 40. × ×™×Ŗן לה×Ŗא×Øח בחווה בצימ×Øים, במאהל גדול או בקמפינג.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

מוזיאון מציג א×Ŗ היפו×Øה של י×Øושלים וא×Ŗ האי×Øועים הבולטים ב×Ŗולדו×Ŗיה, הממוקם בא×Ŗ×ؠא×Øכיאולוגי מ×Ø×Ŗק. הש×Øידים שבו הם עדו×Ŗ לעב×Ø ×”×ž×Ø×Ŗק ו×Øב ה×Ŗהפוכו×Ŗ של העי×Ø.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני