מגזין מפה: טיולי המפלים היפים ביו×Ŗ×Ø ×œ×—×•×Ø×£ 2017

החו×Ø×£ לא מאכזב, ודצמב×Ø ×”××—×Øון היה הגשום ביו×Ŗ×Ø ×ž××– 1992. המפלים זו×Øמים חזק, ולכם אהו×Ø ×œ×¤×”×¤×” או×Ŗם. מהם המפלים היפים ביו×Ŗ×Ø ×©××Ŗם חייבים ל×Øאו×Ŗ בחו×Ø×£ הק×Øוב?

Ā 

כולם מדב×Øים עליו, אבל לא ×Øבים יודעים איפה אפש×Ø ×œ×ž×¦×•× אוכל גלילי אמי×Ŗי. ×‘ואו לגלו×Ŗ חוויה מיוחד×Ŗ של אנשים, נופים וטעמים עם ×”מקומו×Ŗ המיוחדים ששווים א×Ŗ הקפיצה לצפון. 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "צילום בשיאו"

Ā 

כמו ×Ŗמיד, גם השנה "עדו×Ŗ מקומי×Ŗ" מפגינה א×Ŗ העוצמה שבצילום. בחי×Ø×Ŗ ה×Ŗמונו×Ŗ, ×Ŗשומ×Ŗ הלב בהצב×Ŗן בחלל יוצ×Øו×Ŗ שלם שגדול מהך חלקיו, וכל חלק עוצמ×Ŗי בפני עצמו. אומ×Øים ש×Ŗמונה שווה אלף מילים, במק×Øה של הצילומים כאן גם ה×Øבה יו×Ŗ×Ø ×ž××œ×£.
×Ŗ×¢×Øוכ×Ŗ עדו×Ŗ מקומי×Ŗ 2016

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

וילה ×Øחב×Ŗ ידיים בכפ×Ø ×™×—×–×§××œ עם 29% הנחה בהופ"ש האח×Øון של ינוא×Ø
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
צאו לחופשה עם אי×Øוח בל×Ŗי נשכח בבי×Ŗ העׄ של הוזנה בשדה אליעז×Ø
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

נופי הבשן הוא מ×Ŗחם אי×Øוח י×Øוק ופו×Øח המ×Ŗאים למשפחו×Ŗ מטיילו×Ŗ
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
מהו×Ŗי הוא מ×Øכז פעילו×Ŗ חוויי×Ŗי המציע פעילו×Ŗ מהנה וע×Øכי×Ŗ לילדים ובני נוע×Ø
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני