השבוע במגזין מפה: בעקבו×Ŗ ה×Ŗ× "ך

5/05/2016 מגזין מפה: בעקבו×Ŗ ה×Ŗ× "ך
 
הפי×Ø×Ŗ העומ×Ø

הפי×Ø×Ŗ העומ×Ø ×©×ž×Ŗחילה בפהח ומה×Ŗיימ×Ŗ בשבועו×Ŗ היא ×Ŗקופה של שינויים: מזג ×”אוי×Ø ×ž×©×Ŗנה, ש×Øידי החו×Ø×£ נעלמים והאביב מ×Ŗמזג אל ×Ŗוך הקיׄ המ×Ŗק×Øב, הימים הופכים ××Øוכים יו×Ŗ×Ø ×•×™×•×Ŗ×Ø ×•×”×ž×Øחבים הי×Øוקים הופכים צהובים. המהו×Ø×Ŗ ה×Ŗ× "כי×Ŗ היי×Ŗה מחוב×Ø×Ŗ ×Ŗמיד לחקלאו×Ŗ ולעונו×Ŗ השנה ולכן ב×Ŗקופה ×Øגישה זו של בוא הקצי×Ø, נוצ×Øו ×ž×”ו×Øו×Ŗ ×Øבו×Ŗ הקשו×Øו×Ŗ לאדמה, לאוכל ולעלייה ל×Øגל. זו הזדמנו×Ŗ נהד×Ø×Ŗ לכולנו להכי×ؠקצ×Ŗ יו×Ŗ×Ø ×œ×¢×•×ž×§ א×Ŗ החוט המקש×Ø ×©×‘×™×Ÿ אדמה-אדם-וה×Ŗ× "ך.
נאו×Ŗ קדומים
נאו×Ŗ קדומים הוא פא×Øק שכולו מוקדש לקש×Ø ×©×‘×™×Ÿ הטבע וה×Ŗ× "ך ושימוש ×‘קש×Ø ×”×–×” לחינוך לאהב×Ŗ הא×Øׄ. במקום פועלים כמה מ×Ŗחמים שכל אחד מהם מציג פן אח×Ø ×©×œ ×”טבע. בעש×Øים השנים האח×Øונו×Ŗ עוהקים במקום בשיחזו×Ø ×©×œ הטבע, הנוף והחקלאו×Ŗ כפי ש×Ŗוא×Øו ×‘מקו×Øו×Ŗ. הפא×Øק מציע למטייל העצמאי חמישה מהלולי היו×Ø ×©×‘×›×œ אחד מהם יש חוט מקש×Ø, למשל: "שי×Ø ×”×©×™×Øים" או "א×Øׄ שבע×Ŗ המינים". ההיו×Øים אינם א×Øוכים ×•××¤×©×Ø ×œ×”×”×¤×™×§ בפעם אח×Ŗ יו×Ŗ×Ø ×ž×”×™×•×Ø ××—×“.
 
נחל המעיינו×Ŗ בפא×Øק קנדה
פא×Øק קנדה נמצא ממש על הגבול שבין הה×Ø ×œ×ž×™×©×•×Ø ×”×—×•×£. ממע×Øב לו יו×Øדים ××œ מ×Øחב הכבישים והבטון של מישו×Ø ×”×—×•×£, ממז×Øח לו ה×Øי י×Øושלים על יע×Øו×Ŗיהם. הפא×Øק ×ž×¦×™×¢ מקומו×Ŗ נפלאים לפיקניק, מגוון מהלולי ×Øכיבה באופניים ו×Ŗצפיו×Ŗ אל מישו×Ø ×”×—×•×£. במ×Øכזו של הפא×Øק יו×Øד ×¢×Øוׄ קצ×Ø ×”×ž×›×•× ×” נחל המעיינו×Ŗ. אמנם אין פה ממש מעיינו×Ŗ ×©×•×¤×¢×™× אך יש מהלול הליכה קצ×Ø ×©×ž×Ŗאים לכל המשפחה. לאו×Øך המהלול צמחייה א×Øׄ יש×Øאלי×Ŗ ×§×œ××”י×Ŗ, ש×Øידי מ×Ŗקנים חקלאים בני אלפי שנים ואווי×Øה של חז×Øה בזמן אל ×Ŗקופ×Ŗ ×”×Ŗ× "ך.
 
ד×Øך ה×Ŗ× "ך אל הטבע
אזו×Ø ×ž×©×’×‘ הפך בשנים אח×Øונו×Ŗ לשם × ×Øדף ליצי×Øה יחודי×Ŗ בגליל. לאזו×Ø ×”×Ŗחילו להגיע אמנים ואנשי ×Øוח שחיפשו לצא×Ŗ מהעי×Ø ×”×’×“×•×œ×”. שם במשגב יש ה×Ø ×©×ž×©×§×™×£ אל ה×Øי הגליל העליון מצד אחד ואל הכנ×Ø×Ŗ מן הצד השני, ה×Ø ×›×ž×•×Ÿ שמו ועליו שוכן הישוב הפהטו×Øלי מכמנים. בפא×Ŗי הישוב הקימו לפני כמה שנים א×Ŗ "ד×Øך ה×Ŗ× "ך אל הטבע", מ×Ŗחם המשלב אי×Øוח בהגנון גלילי מהו×Ø×Ŗי עם פעילויו×Ŗ הקוש×Øו×Ŗ בין הטבע להיפו×Ø ×•××•×¤×™ החיים ה×Ŗ× "כים.
 
א×Øׄ ב×Øאשי×Ŗ
באזו×Ø ×”×ž×©×•×¢×Ø ×‘×• נטה אב×Øהם א×Ŗ אוהלו (לפי השמועו×Ŗ, לפחו×Ŗ) ממוקם החאן ×”מקהים הזה, שבעליו מציעים בו "אי×Øוח עב×Øי מדב×Øי", כלשונם. הלינה היא ×‘אוהלים בדואיים גדולים ומאו×Øגנים היטב והמא×Øחים מקבלים א×Ŗ פני האו×Øחים מחופשים ×œ×’יבו×Øי היפו×Øי ב×Øאשי×Ŗ. א×Øוחו×Ŗ הבוק×Ø ×•×”×¢×Øב מוגשו×Ŗ יחד עם ההב×Øים קולינ×Øיים על ×ž××›×œ×™ ×Ŗקופ×Ŗ המק×Øא ו×Ŗבליניה. ×œ×˜×•×‘×Ŗ מי שהאי×Øוח ההפ×Øטני פחו×Ŗ מדב×Ø ××œ×™×•, מוצע במקום גם צימ×Ø ××—×“ ויחיד, עם מ×Øפה×Ŗ ×”פונה לנוף המדב×Øי ובה אפילו (שומו שמיים!) ג'קוזי מושח×Ŗ. אב×Øהם לא היה מאש×Ø ××Ŗ ×–×”.
 
מהעד×Ŗ אקליפטוה

במהעדה הי×Øושלמי×Ŗ הזא×Ŗ שואפים להחיו×Ŗ א×Ŗ האוכל הא×Øׄ-יש×Øאלי המוזכ×Ø ×‘×ž×§×•×Øו×Ŗ וכך ×Ŗמצאו ב×Ŗפ×Øיט א×Ŗ נזיד העדשים האדום של יעקב ועשיו, קוהקוה ×Ŗ× "כי מימי שלמה ומנ×Ŗ צמחי ב×Ø ×‘× ×•×”×— המצו×Ø. משה בהון שהקים א×Ŗ המהעדה ומבשל בה, אוהב ללוו×Ŗ א×Ŗ הא×Øוחה בההב×Øים על הקונטקהט ה×Ŗ×Øבו×Ŗי והההטו×Øי שלהן. לפעמים נדמה שהוא עושה זא×Ŗ י×Ŗ×Ø ×¢×œ המידה, מו×Ŗ×Ø ×•×›×“××™ לבקש לה×Ŗ×Øכז באוכל, שהוא באמ×Ŗ טעים, גם אם די יק×Ø.

 
השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - לישון לצליל המים

היו×Ø ×‘×¢×›×• הע×Ŗיקה - מועדון המטיילים של מפה
 
פ×Ŗיח×Ŗ עונ×Ŗ ה×Øחצה ומזג האווי×Ø ×”×ž×Ŗחמם, פו×Ŗחים בפנינו עולם חדש של אפש×Øויו×Ŗ לינה: על שפ×Ŗ נחל, מעיין, האגם הלאומי שלנו וכמובן חוף הים. ×Ŗחיל×Ŗ העונה מבטיחה שהחום עדיין נהבל.
להמשך ק×Øיאה >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

מ×Øכז מבק×Øים - נמל אשדוד
מ×Øכז המבק×Øים בנמל אשדוד הוא צוה×Ø ×œ×¢×•×œ× אדי×Ø ×ž×™×ž×“×™× בו נעו×Ŗ כמעט ללא הפהקה הפינו×Ŗ מהע עצומו×Ŗ.
לפ×Øטים נוהפים >>
 
אב×Øהם הוהטל ×Ŗל אביב
האכהניה ה×Ŗל אביבי×Ŗ של אב×Øהם הוהטל ה×Ŗמקמה בנקודה אהט×Øטגי×Ŗ בלבונטין, בול במ×Øכז העניינים.
לפ×Øטים נוהפים >>
 
אחוז×Ŗ אוהלו
כפ×Ø ×”× ×•×¤×© אוהלו שוכן על שפ×Ŗ הכנ×Ø×Ŗ, בהמוך לכביש 90, ומוקף במדשאו×Ŗ ×Øחבו×Ŗ ידיים ובצמחייה מטופח×Ŗ.
לפ×Øטים נוהפים >>
 
צימ×Ø ×”×œ×¢ הנוט×Øים שקיף למניט×Øה
שני ב×Ŗי האבן מ×Ŗאימים למשפחה ובכל אחד שני חד×Øי שינה, הלון מ×Øווח, מטבח מאובז×Ø, שי×Øו×Ŗים ומקלח×Ŗ.
לפ×Øטים נוהפים >>
 
חצ×Ø ×Øאשונים
מוזיאוני הט×Øקטו×Øים – המכונה, האדם ונוף עבוד×Ŗם פעילו×Ŗ נפלא לחובבי הט×Øקטו×Øים בכל הגילאים.
לפ×Øטים נוהפים >>
 
צימ×Øים בע×Øבה ×”×”×Øה
בכל הבק×Ŗו×Ŗ יש מיט×Ŗ אפי×Øיון נדיב×Ŗ מימדים, ג'קוזי זוגי, טלוויזיה ו-DVD, פינ×Ŗ אוכל משפח×Ŗי×Ŗ ומטבחון ובו מכונ×Ŗ אהפ×Øהו.
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני