השבוע במגזין מפה: טיולים אח×Øי השיטפון, גבים מלאים בנחלים, היו×Ø ×‘×¢×›×• הע×Ŗיקה ועוד

5/11/2015 מגזין מפה: טיולים אח×Øי השיטפון
 
מהלולי טיול בקניוני הד×Øום

האובך, כך אומ×Øים, י×Øד בהוף השבוע, ומה שיישא×Ø ×‘×’×‘×™ המים של נחלי הד×Øום, אח×Øי שגם המשקע ישקע לק×Øקעי×Ŗ, זה מים נקיים. מלכי השיטפונו×Ŗ, נחל ד×Øגה ונחל צאלים, דווקא לא שטפו עד כה אבל נחלים קטנים יו×Ŗ×Ø ×•×’×‘×™× מ×Øגשים לא פחו×Ŗ פ×Ŗחו א×Ŗ העונה מעל למצופה. במדב×Ø ×™×”×•×“×” ובנגב יש כמה פנינו×Ŗ ×Øטובו×Ŗ שמחכו×Ŗ למטיילים שיבואו לשחו×Ŗ וליהנו×Ŗ בהן. ×—שוב לשים לב ל×Ŗחזי×Ŗ ולא לקח×Ŗ היכונים במק×Øה שיש חשש לשיטפונו×Ŗ חוז×Øים. 
נחל אוג ×Ŗח×Ŗון
מפגש חפוז עם המדב×Ø, במ×Øחק קצ×Ø ×ž×”×ž×Øכז, מבטיח שלושה גבים מלאים שיו×Øדים אליהם בהולמו×Ŗ א×Øוכים. במהלול המעגלי הקצ×Ø ×‘×§× ×™×•×Ÿ נחל אוג יש גם א×Ŗג×Ø ×•×’× הד×Ø, וכשמגיעים אח×Øי שהשיטפון עב×Ø ×›××Ÿ, גם ק×Ø×Ø×Ø
 
נחל ×Øחף
ב×Ŗוך מצוק ההע×Ŗקים ה×Øם מ×Ŗח×Ŗ×Øים כמה קניוני ענק מ×Øהיבים, אלא שהד×Øכים המובילו×Ŗ אליהם א×Øוכו×Ŗ ומ×Ŗישו×Ŗ. לגבי נחל ×Øחף דווקא מגיעים מה×Ø, אם כי לא בקלו×Ŗ, וטועמים בו טעמו של קניון מדב×Øי אמי×Ŗי, שקי×Øו×Ŗיו גבוהים וגבי המים שלו מפוהלים בטבע  
 
נחל קינה
המהלול המ×Øהיב הזה ק×Øוב לע×Øד כב×Ø ××™× ×• כל כך אנונימי למטיילים, כפי שהיה לפני שנים אחדו×Ŗ, אבל עדיין הבי×Ø ×œ×”× ×™×— שלא ×Ŗ×Ŗקלו ב×Ŗח×Øו×Ŗ גדולה ב×Ŗפיה×Ŗ מקום בגבי המים של נחל קינה. הגב הגדול והמפו×Øהם של קינה עדיין לא ה×Ŗמלא, אלה דווקא ק×Øובי משפח×Ŗו הקטנים והנעימים ש×Øוויים מים
 
נחל חימ×Ø
נחל חימ×Ø ×”×•× נחל א×Øוך שיו×Øד מד×Øום מדב×Ø ×™×”×•×“×” לים המלח. מי השיטפונו×Ŗ זו×Øמים בעוצמה מלוא או×Øכו ואיפה שאפש×Ø × ××’×Øים במכ×Ŗשו×Ŗ ההלע שבאפיק הנחל. המהלול המלא הוא למיטיבי לכ×Ŗ, אח×Øים יכולו לטעום חלקים ממנו. אפש×Ø ×œ×©×œ×‘ או×Ŗו למשל עם נחל זוה×Ø
 
נחל אשלים
הטיול בקניון נחל אשלים אינו מ×Ŗאים לכל אחד אבל למי שיגיע מובטח×Ŗ חוויה חזקה ומאוד מהנה. אח×Øי שיטפון הה×Ŗקדמו×Ŗ בנחל איטי×Ŗ מאוד ונעשי×Ŗ בשחייה מגב לגב. הביאו ציוד עמיד למים ו×Ŗכננו היטב א×Ŗ הזמן כדי שלא ×Ŗיכנהו לחשיכה
 
נחל פ×Ø×”
נחל פ×Ø×” נגיש למטיילים כמעט מכל ההוגים וה×Øמו×Ŗ ואח×Øי שיטפונו×Ŗ ×Ŗוכלו ל×Øחוׄ בגבי פ×Ø×” המפו×Øהמים ולאח×Ø ×ž×›×Ÿ לה×Ŗקדם בנקיק לק×Øא×Ŗ ×Ŗצפי×Ŗ על מפל אדי×Ø. הגולשים מדווחים על "מהלול מקהים" ו"גבים מלאים" וממליצים להצטייד בחבל
 
נחל צפי×Ŗ עליון
החלק העליון של נחל צפי×Ŗ פחו×Ŗ מטוייל מה×Ŗח×Ŗון ואח×Øי שיטפון הוא אט×Øקטיבי במיוחד. גם אם שא×Ø ×”×’×‘×™× כב×Ø ×”×Ŗייבשו, בגב של עין צפי×Ŗ לבטח ×Ŗמצאו מים ופינה מדב×Øי×Ŗ שוב×Ŗ לב. לא מ×Ŗאים ביום חם 
 
נחל ימין ונחל ח×Ŗי×Øה
ק×Øוב למכ×Ŗש הגדול, חושף המהלול א×Ŗ המדב×Ø ×‘×ž×™×˜×‘×•. שני גבי מים גדולים, גב ימין ועין י×Øקעם, מ×Øעננים א×Ŗ ההליכה ולאו×Øך ×¢×Øוׄ נחל ח×Ŗי×Øה יש עוד כמה גבים נלווים. אבל יש גם שני מעלו×Ŗ גדולים - מעלה ימין ומעלה פלמ"ח. כן, בשביל לשחו×Ŗ צ×Øיך לעלו×Ŗ
 
נחל גוב
נחל גוב ח×Ŗ×Ø ×‘×“×Øכו לנחל צין קניון צ×Ø ×•×Ŗלול עם מפלי מים מ×Øשימים וגבים ק×Øים ועמוקים. יש המכנים או×Ŗו מהלול גבים קלאהי. המהלול המא×Ŗג×Ø ×™×•×‘×™×œ א×Ŗכם, בהולמו×Ŗ ובחבלים, ל×Ŗוך ב×Øיכו×Ŗ מים, ואף יעמיד א×Ŗכם במבחן אומׄ של הליכה על שפ×Ŗ המצוק. כדאי להשאי×Ø ×©×•×ž×Ø ×Ŗו×Øן במכוני×Ŗ
 
היו×Ø ×‘×¢×›×• הע×Ŗיקה - מועדון המטיילים של מפה

היו×Ø ×‘×¢×›×• הע×Ŗיקה - מועדון המטיילים של מפה
 
×Øצינו להזמין א×Ŗכם להיו×Ø ×‘×•××“×™ ניהנאה שמ×Ŗקיים בשבוע הבא, אבל לא נו×Ŗ×Øו עוד מקומו×Ŗ. אל דאגה, בק×Øוב י×Ŗפ×Øהם מועד להיו×Ø × ×•×”×£. הפעם אנחנו שמחים להפ×Ø ×œ×›× על ההיו×Ø ×‘×¢×›×• הע×Ŗיקה שיצא בק×Øוב: בעי×Ø ×”× ×ž×œ הגלילי×Ŗ נחזו×Ø ×œ×™×ž×™ הביניים באולמו×Ŗ האבי×Øים, נשמע על הולטנים טו×Øקיים אכז×Øיים ונפוליאון אחד קטן. × ×”×Ŗובב בשוק ונטעם מפה ומשם, נגיד שלום לנמל ונבחין בה×Ŗחדשו×Ŗ של עכו הע×Ŗיקה 
לפ×Øטים נוהפים >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

ב×Øווזים בכפ×Ø
בואו לעמק יז×Øעאל להכי×Ø ××Ŗ מחזו×Ø ×”×—×™×™× של הב×Øווז. ויש עוד עופו×Ŗ ל×Øאו×Ŗ
לפ×Øטים נוהפים >>
 
א×Øטישוק ועוד
מהעדה כפ×Øי×Ŗ ק×Øוב לאשקלון מ×Ŗאימה לכל המשפחה אבל לא מ×Ŗפש×Ø×Ŗ על האוכל
לפ×Øטים נוהפים >>
 
מבק×Øים בקוקה קולה
ביקו×Ø ××™× ×˜×Øאקטיבי מהנה בניהיון להבין א×Ŗ ההצלחה של המשקה המפו×Øהם בעולם
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני