מגזין מפה: כך ×Ŗחהכו אלפי שקלים - איך יוצאים לחופשה משפח×Ŗי×Ŗ במחי×Ø ×©×¤×•×™?

לחיו×Ŗ ביש×Øאל זה לא דב×Ø ×–×•×œ, אבל חופשה משפח×Ŗי×Ŗ לא חייב×Ŗ להיו×Ŗ בהכ×Øח יק×Øה. אז איך יוצאים לחופשה בהוכו×Ŗ עם כל המשפחה ולא פו×Ŗחים בשביל זה ×Ŗוכני×Ŗ חהכון?
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

הצפיפו×Ŗ באוהל, הפינג'אן או הפוייקה והמשחקים המשפח×Ŗיים הם אלה שחו×Øטים א×Ŗ החופשה בזיכ×Øון. בואו לגלו×Ŗ מהם א×Ŗ×Øי הקמפינג המומלצים לחול המועד הוכו×Ŗ.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

מפהטיבלי מוזיקה, ד×Øך פהטיבל ×Ŗיאט×Øון ועד פהטיבלי קולנוע. ×Øיכזנו לכם א×Ŗ כל הפהטיבלים והאי×Øועים שיעשו לכם א×Ŗ הוכו×Ŗ 2016.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "קצ×Ø ×•× ×”×“×Ø"

Ā 

מהלול קצ×Ø, לא קשה, עם נוף מהמם. ×Øוב המהלול חשוף לשמש, אבל יש המון פינו×Ŗ צל נהד×Øו×Ŗ. היינו ב×Ŗחיל×Ŗ ×”×”×Ŗיו, המעיין יבש, אין פ×Øיחה - ועדיין זה מהלול נהד×Ø. שעה של הליכה עם ב×Ŗ שנ×Ŗיים במנשא.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

מ×Ŗחם הצימ×Øים יושב במושב ×Øמו×Ŗ ועומד בציפיו×Ŗ של שמו. הנוף המשכ×Ø ×”× ×©×§×£ ממנו הוא בדיוק הנוף ש×Ŗ×Øצו בחופשה שלכם.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
בואו להש×Ŗ×Ø×¢ על מיטו×Ŗ השיזוף ולנשום א×Ŗ האווי×ؠבמ×Øפה×Ŗ עצומ×Ŗ הממדים המשקיפה על נוף פנו×Øמי מ×Øהיב של הגליל המע×Øבי. 
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

בלב ליבו של עמק החולה, בין ×Øאש פינה לק×Øי×Ŗ שמונה, נמצא מ×Ŗחם האי×Øוח "×Ŗמוז" אש×Ø ×©×•×ž×Ø ×¢×œ ×Øמ×Ŗ מחי×Øים הגיוני×Ŗ, בצד בק×Ŗו×Ŗ ושי×Øו×Ŗ באיכו×Ŗ גבוהה.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
במ×Øכז המבק×Øים בנאו×Ŗ חובב מ×Ŗקיימים היו×Øים מ×Ø×Ŗקים ללא עלו×Ŗ במגוון נושאים הקשו×Øים להביבה, ל×Ŗעשייה ולקש×Ø ×‘×™× ×™×”×Ÿ. 
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 


נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני