השבוע במגזין מפה: טיולים, מהעדו×Ŗ וא×Ŗ×Øי לינה מומלצים בנצ×Ø×Ŗ

 
היא אח×Ŗ הע×Øים ×”קדושו×Ŗ לנצ×Øו×Ŗ בעולם, היא העי×Ø ×”×¢×Øבי×Ŗ הגדולה ביש×Øאל, שלושה אפיפיו×Øים ביק×Øו בה ועל ×¤×™ הב×Øי×Ŗ החדשה – דיי×Øיה המפו×Øהמים ביו×Ŗ×Ø ×”×™×• מ×Øיה וישוע. השבוע במגזין, אם ט×Øם × ×™×—ש×Ŗם, אנחנו מפנים א×Ŗ הז×Øקו×Ø ×œ× ×¦×Ø×Ŗ - אחד הא×Ŗ×Øים ה×Ŗיי×Øו×Ŗיים המ×Ø×Ŗקים שיש לא×Øצנו ×œ×”ציע. כנהיו×Ŗ יפהפיו×Ŗ, אוכל ×¢×Øבי מצוין, א×Øכיטקטו×Øה מעניינ×Ŗ, שווקים ×•×ž×§×•×ž×•×Ŗ לינה יוצאי דופן מחכים למטיילים בה. הודו×Ŗ לקהמה המיוחד, הקדשנו לה בא×Ŗ×ؠמפה מ×Ŗחם משלה שבו נמצא כל המידע הד×Øוש ל×Ŗכנון חופשה בל×Ŗי נשכח×Ŗ. מדי פעם מועדון המטיילים של מפה מקיים היו×Øים בנצ×Ø×Ŗ. א×Ŗם מוזמנים לעקוב אח×Øי ה×Ŗא×Øיכים ולהצט×Ø×£ אלינו 
למ×Ŗחם נצ×Ø×Ŗ בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”
 
צילום: באדיבו×Ŗ המקום
 
מקום לינה מומלׄ: בי×Ŗ אלכהנד×Øה
לא ×Øבים מכי×Øים א×Ŗ בי×Ŗ ההא×Øחה המיוחד בי×Ŗ אלכהנד×Øה, אבל מי שכן - מ×Ŗאהב. כך למשל ה×Ŗ×Øשם ממנו הגולש RONHAR: "במיקום מעולה בעי×Ø ×”×¢×Ŗיקה, חד×Øים בהיהיים עם אי×Øוח לבבי לעילא ולעילא של מישל אבו נהא×Ø, האיש ואגד×Ŗ א×Øוח×Ŗ הבוק×Ø ×©×ž×Øפד×Ŗ א×Ŗכם ליום שלם. מחי×Øים הבי×Øים, אי×Øוח צנוע באזו×Ø ×©×”×•×¤×š לאטו להיו×Ŗ הדב×Ø ×”×‘×, בגלל הק×Øבה לשוק וההמטאו×Ŗ הקהומו×Ŗ"
 
צילום: אייל טואג
 
מהעדה מומלצ×Ŗ: ×Ŗש×Øין
מהעדו×Ŗ לא ×—×”×Øו×Ŗ בנצ×Ø×Ŗ, החל בחומוהיו×Ŗ קטנו×Ŗ וטובו×Ŗ וכלה במהעדו×Ŗ מ×Ŗוחכמו×Ŗ. אח×Ŗ המהעדו×Ŗ הפופולא×Øיו×Ŗ היא ×Ŗש×Øין, השוכנ×Ŗ בבניין אבן מהמאה ה-19 וה×Ŗפ×Øיט שלה משלב מנו×Ŗ מהמז×Øח ומהמע×Øב. הגולש ybenozer אכל שם ודי×Øג: "שי×Øו×Ŗ אדיב ומקצועי, עיצוב ואווי×Øה נעימים ואי×Øופאים למ×Øו×Ŗ ה×Ŗפ×Øיט ה"או×Øיינטלי" ב×Øובו. לא לווו×Ŗ×Ø ×¢×œ ההלטים הט×Øיים ועל מנו×Ŗ הדגל הנאפו×Ŗ ב×Ŗנו×Ø ×”×œ×‘× ×™×. מעט יק×Ø ××‘×œ המנו×Ŗ גדולו×Ŗ"
 
צילום: מע×Øכ×Ŗ מפה
 
טיול מומלׄ: נצ×Ø×Ŗ הע×Ŗיקה
הליכה בהמטאו×Ŗ האו×Ŗנטיו×Ŗ והמשופצו×Ŗ מעניקה מבט ק×Øוב על החיים בנצ×Ø×Ŗ כפי שהם, ללא מהכו×Ŗ ואשליו×Ŗ, ובו בזמן מאפש×Ø×Ŗ לבחון מהו×Øו×Ŗ ואמונו×Ŗ שה×Ŗגבשו ב-2,000 השנים האח×Øונו×Ŗ. הגולש selickter טייל והמליׄ: "×Ŗ×¢×Øוב×Ŗ משונה של ×Ŗ×Øבויו×Ŗ אי×Øופאי×Ŗ, יהודי×Ŗ חילוני×Ŗ וע×Øבי×Ŗ יש×Øאלי×Ŗ. עי×Ø ×Ŗוהה×Ŗ עם כנהיו×Ŗ, שבהן עוצ×Ø ×”×–×ž×Ÿ מלכ×Ŗ. ×Ŗנועה הואנ×Ŗ ופקוקה מ×Ŗחלפ×Ŗ לפ×Ŗ×¢ בשקט מקודש. מומלׄ לאוהבי ניגודים"
 
צילום: מע×Øכ×Ŗ מפה
 
אט×Øקציה מומלצ×Ŗ: טייל×Ŗ ה×Ø ×”×§×¤×™×¦×”
על פי המהו×Ø×Ŗ הנוצ×Øי×Ŗ, ×Ŗושבי העי×Ø ×”×™×”×•×“×™× שזעמו על ד×Øשו×Ŗיו של ישוע, דחקו או×Ŗו לקצה הה×Ø ×•×”×•× נאלׄ לקפוׄ ממנו. הוא ×™×¦× ללא פגע והה×Ø ×§×™×‘×œ כינוי חדש - ה×Ø ×”×§×¤×™×¦×”. מה×Ŗצפי×Ŗ העוצמ×Ŗי×Ŗ שנמצא×Ŗ שם, אח×Ŗ היפו×Ŗ בא×Øׄ, × ×Øאים ה×Ŗבו×Ø ×ž×ž×–×Øח, הכ×Øמל ממע×Øב וביניהם עמק יז×Øעאל, גבע×Ŗ המו×Øה והגלבוע. הגולש ybenozer: ביק×Ø ×©× ודי×Øג: "טייל×Ŗ מקהימה המשקיפה על עמק יז×Øעל ועל נצ×Ø×Ŗ ×Øב×Ŗי. מלבד הנוף, גם הטייל×Ŗ עצמה מוקפ×Ŗ היע×Ø ×”×™× מקהימה, ומומלׄ להגיע לפיקניק או כוה קפה" 
מועדון המטיילים של מפה - היו×Ø ×‘×Øמלה הע×Ŗיקה

מועדון המטיילים של מפה - טיול ל×Øמלה הע×Ŗיקה
 
אנחנו מזמינים א×Ŗכם להכי×Ø ××Ŗ החלק הע×Ŗיק והמפ×Ŗיע של ×Øמלה. × ×Ŗחיל באווי×Ø×Ŗ ימי הביניים ב×Ŗצפי×Ŗ מהמגדל הלבן. נמשיך למהגד הגדול והמ×Øשים של ×Øמלה וממנו נפ×Ŗח בטעימו×Ŗ בוק×Ø ×‘×©×•×§. בו×Øקה, יוגו×Øט, חומוה, ומ×Ŗוקים הודיים לקינוח י×Ŗנו לנו אנ×Øגיה כדי להיי×Ø ×‘×Øחובו×Ŗ העי×Ø ×”×¢×Ŗיקה, שהש×Ŗמ×Øו מאו×Ŗ שנים
בי×Ŗ החצ'פו×Øי ב×Ŗ ים
כיהוני חינקאלי, מאפי חצ'אפו×Øי, מנ×Ŗ חצילים ואגוזים ומנו×Ŗ נוהפו×Ŗ מצוינו×Ŗ מהמטבח הגיאו×Øגי הבי×Ŗי
לפ×Øטים >>
 
הדהע×Ø- חיים טבעי
שילוב יוצא דופן של גל×Øיה מקומי×Ŗ לאמנו×Ŗ מדב×Øי×Ŗ, חנו×Ŗ בגדים ומ×Ŗחם שבו אוכל ויין מ×Ŗוצ×Ø×Ŗ המדב×Ø
לפ×Øטים >>
 
כנען וילאג'
matyash: "ה×Ŗאהבנו בבעלים, במקום, בשלווה, ביחה החם, בטיפולים ובהוויטה המדהימה"
לפ×Øטים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני