השבוע במגזין מפה: פהח בעקבו×Ŗ בני יש×Øאל, ד×Øכים ×¢×Ŗיקו×Ŗ במדב×Ø

 

40 שנה הלכו בני יש×Øאל במדב×Ø, חצו או×Ŗו לאו×Øכו ול×Øוחבו, ישנו בין ההלעים ועלו לה×Øים. במשך אלפי שנים חצו שיי×Øו×Ŗ א×Ŗ המדב×Ø ×”×™×©×Øאלי, במהע הא×Øוך מאפ×Øיקה וחצי האי ×¢×Øב אל הים ה×Ŗיכון ומשם לאי×Øופה. שיי×Øו×Ŗ של אלפי גמלים עמוהו×Ŗ טונו×Ŗ של בשמים, ×Ŗבלינים וכל טוב הא×Øׄ, הולכו×Ŗ ממקו×Ø ×ž×™× למקו×Ø ×ž×™×, ד×Øך ×¢×Øים ×¢×Ŗיקו×Ŗ, מצדים וחאנים. 

 
ד×Øך הבשמים

אח×Ŗ הד×Øכים המפו×Øהמו×Ŗ בעולם, שבמשך אלפי שנים חיב×Øה, ××Ŗ אפ×Øיקה עם אי×Øופה ד×Øך יש×Øאל. הד×Øך מ×Ŗחילה בפט×Øה שבי×Øדן ומה×Ŗיימ×Ŗ אי שם בנמל ×¢×–×”. הד×Øך עוב×Ø×Ŗ בנגב שלנו מ'מואה' שבע×Øבה ד×Øך מכ×Ŗש ×Øמון, העי×Ø ×¢×‘×“×Ŗ ואל הים ×”×Ŗיכון.

 
ה×Ø ××Øדון - מלך המכ×Ŗש

ה×Ø ××Øדון הוא המלך הבל×Ŗי מעו×Ø×¢×Ø ×©×œ המכ×Ŗש. אמנם ה×Ø ×Øמון גבוה ממנו אולם הצו×Øה שבה הוא כמו פו×Øׄ אל ×Ŗוך המכ×Ŗש הפכה או×Ŗו להמל המכ×Ŗש. ×”×Ŗצפי×Ŗ ממנו היא אח×Ŗ היפו×Ŗ שיש לנגב להציע, אל אחד מפלאי הגאולוגיה המ×Øשימים ×‘עולם.

 
 
פ×Ø×”×Ŗ נק×Øו×Ŗ

המהלול מ×Ŗחיל בעין ×”×”×Øונים, אח×Ŗ הנקודו×Ŗ המעניינו×Ŗ בד×Øך הבשמים, לצד מעיין קטן וש×Øידי מצודה ×¢×Ŗיקה. המקום הוא דוגמא קלאהי×Ŗ להגיון המיוחד של ד×Øך הבשמים, עם עמד×Ŗ שמי×Øה מצד אחד ומקו×Ø ×ž×™× בצד השני. הטיול עצמו מ×Ŗאים במיוחד למשפחו×Ŗ, ומי שי×Øצה להוהיף קצ×Ŗ א×Ŗג×Ø ×•× ×•×£ יוכל להוהיף טיפוה אל ה×Ø ×”×”×Øונים ההמוך ולקבל מבט ×Øחב אל ד×Øך הבשמים ומכ×Ŗש ×Øמון.

 
 
חאן בא×Øו×Ŗ

×Øשו×Ŗ הטבע והגנים מפעילה א×Ŗ חאן בא×Øו×Ŗ בשנים האח×Øונו×Ŗ, ×‘צו×Øה טובה, כך שה×Ŗמו×Øה לכהף בהחלט ×Øאויה. במקום אפש×Øויו×Ŗ לינה בכמה ×Øמו×Ŗ שונו×Ŗ. ×•×˜×•×•×— ×Øחב של מחי×Øים: מקמפינג באוהל מהבי×Ŗ ועד חד×Øים נוחים. במקום ני×Ŗן לקנו×Ŗ עצים
למדו×Øה, למלא מים וכמובן לה×Ŗקלח.

 
צילום: ×Øשו×Ŗ הטבע והגנים
 
חי ×Øמון

חי טבע הוא מקום קטן. לא גן חיו×Ŗ עם קופים ופילים אלא פינה של טבע מקומי עם בעלי חיים מהאזו×Ø ×•××¤×©×Øו×Ŗ נהד×Ø×Ŗ ללמוד קצ×Ŗ על החי והצומח המקומי. זה מקום שמ×Ŗחב×Ø ×™×¤×” לפשטו×Ŗ של הטיול במדב×Ø ×•×Ŗוהפ×Ŗ לימודי×Ŗ מעניינ×Ŗ לטיול על ד×Øך הבשמים ומכ×Ŗש ×Øמון. פינה שקטה ו×Øגועה בה×Øבה ממ×Øכז המבק×Øים העמוה על חנויו×Ŗיו ומהעדו×Ŗיו .

 
צילום: באדיבו×Ŗ יח''צ
 
ד×Øך המו×Ø ×•×”×œ×‘×•× ×”

" ומלכ×Ŗ שבא שומע×Ŗ א×Ŗ שמע שלמה לשם ה' ו×Ŗבוא לנהו×Ŗו בחידו×Ŗ. ו×Ŗבא י×Øושלמה בחיל כבד מאד גמלים נשאים בשמים וזהב ×Øב מאד ואבן יק×Øה ו×Ŗבא אל שלמה ו×Ŗדב×Ø ××œ×™×• א×Ŗ כל אש×Ø ×”×™×” עם לבבה... ו×Ŗ×Ŗן למלך מאה ועש×Øים ככ×Ø ×–×”×‘ ובשמים ה×Øבה מאד ואבן יק×Øה לא בא כבשם ההוא עוד ל×Øב אש×Ø × ×Ŗנה מלכ×Ŗ שבא למלך שלמה ."

מלכים א ',י', א'-'י .

 
נחל ממשי×Ŗ והעי×Ø ×”×§×“×•×ž×”:
ממשי×Ŗ היא אחד הא×Ŗ×Øים החביבים עלינו בנגב. לא צ×Øיך להפעיל א×Ŗ הדמיון י×Ŗ×Ø ×¢×œ המידה כדי להבין מה היה בעי×Ø ×”×ž×Øשימה הזו לפני שנים ×Øבו×Ŗ. מקום מושלם למשחק מחבואים המוני בין המבנים הע×Ŗיקים, ומי ש×Øוצה להשקיע יוכל להכין משחק חפש א×Ŗ המטמון או הימני ד×Øך.
המשך הליכה במו×Øד נחל ממשי×Ŗ יהפוך א×Ŗ הביקו×Ø ×œ×™×•× טיול מלא, שכולל א×Ŗ הא×Ŗ×Ø ×¢×¦×ž×• וא×Ŗ מהלול ההליכה בנחל. 
 
צילום: באדיבו×Ŗ יח''צ
 
נחל צפי×Ŗ

נחל צפי×Ŗ יו×Øד ממישו×Ø ×™×ž×™×Ÿ ונשפך אל נחל צין, המוך לכביש הע×Øבה. לנחל שלושה חלקים: עליון, ×Ŗיכון ו×Ŗח×Ŗון – כל אחד מהם מציע מגוון טיולים לכל ה×Øמו×Ŗ. מיטיבי לכ×Ŗ יוכלו ללכ×Ŗ א×Ŗ חלקו העליון מצומ×Ŗ צפי×Ŗ אל כביש הגישה למכ×Ŗש הקטן; משפחו×Ŗ יוכלו לבחו×Ø ××Ŗ חלקו ה×Ŗח×Ŗון או שילוב שלו עם נחל ×Ŗמ×Ø.

 
צילום: באדיבו×Ŗ יח''צ
 
חאן שקדי

יש מקומו×Ŗ שמה שגו×Øם לנו לאהוב או×Ŗם זה לא פא×Ø ×•×œ× הד×Ø, אלא בעלי בי×Ŗ שהם אנשים מיוחדים. חאן שקדי, על שם בעליו, הוא בדיוק מקום כזה. מקום שהוא ×Ŗ×¢×Ŗיק פיזי של בעליו, לא ×Øשמי אך מאו×Øגן מאוד ונקי, לא מפוא×Ø ××š מו×Øגש שהושקעה מחשבה בכל פ×Øט ופ×Øט. 

 
צילום: באדיבו×Ŗ יח''צ
 
החאן הנבטי בממשי×Ŗ

פשטו×Ŗ היא שם המשחק בחאן הזה, שנמצא ב×Ŗוך הגן הלאומי ממשי×Ŗ ומופעל ×¢"י ×Øשו×Ŗ הטבע והגנים. מי שחיפש לינה הכי ק×Øוב לטבע אבל עם ×Ŗנאים בהיהיים שאין בשטח, זה המקום בשבילו. יש אפש×Øו×Ŗ לינה באוהלים מהבי×Ŗ או באוהלים של המקום. 

 
צילום: אבינועם מיכאלי
 
חוו×Ŗ הגמלים

גמלים הם הכוח המניע מאחו×Øי הד×Øכים הע×Ŗיקו×Ŗ ולא בכדי הם × ×Øאים כאילו ×Ŗוכננו בדיוק ל×Ŗנאי המדב×Ø,
כל גופם – מכפו×Ŗ ה×Øגליים ועד האף – מו×Ŗאם ל×Ŗנאים הקשים.
חוו×Ŗ הגמלים היא מקום מצוין להכי×Ø ×ž×§×Øוב א×Ŗ בעל החיים המיוחד הזה, שהשם הפינ×Ŗ המדב×Ø ×”×•×œ× או×Ŗו באופן מדויק. 
 
צילום: באדיבו×Ŗ יח''צ
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

מהעד×Ŗ ×Ŗש×Øין
קלאהיקה שכב×Ø ×›×ž×¢×˜ לא צ×Øיך להציג, אח×Ŗ הטובו×Ŗ.
לפ×Øטים >>
 
חד×Øי גולן
כנ×Ø×Ŗ, י×Øוק, ואווי×Øה מושלמ×Ŗ, כל מה שמשפחה צ×Øיכה.
לפ×Øטים >>
 
באלגן בקיבוׄ יגו×Ø
פא×Øק השעשועים הגדול מהוגו בצפון, חוויה לכל ילד.
לפ×Øטים >>
 
שני×Ø ××™×Øוח בוטיק
אי×Øוח ב×Øמ×Ŗ בוטיק, בלב שמו×Ø×Ŗ הבניאה, היפיפיה.
לפ×Øטים >>
 
דדה ×Øאשון לציון
אוכל טעים פשוט עם ה×Øבה בצק משובח.
לפ×Øטים >>
 
×Ŗמוז - אי×Øוח ביהוד המעלה
שלוש בק×Ŗו×Ŗ עׄ משפח×Ŗיו×Ŗ מ×Øווחו×Ŗ, בהן מוזמנים לה×Ŗא×Øח גם זוגו×Ŗ וגם משפחו×Ŗ.
לפ×Øטים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני