השבוע במגזין מפה: אקולוגיה, שבוע אהבה להביבה בחוף הש×Øון, נופשים בעין גדי, פא×Øק עמק הצבאים ועוד

מגזין מפה 7.5.2015 : מחזי×Øים אהבה להביבה
 
 
שבוע אהבה להביבה 2015
המועצה האזו×Øי×Ŗ של חוף הש×Øון מקיימ×Ŗ בימים אלה א×Ŗ שבוע אהבה להביבה 2015. מט×Ø×Ŗו של שבוע זה היא הכ×Øו×Ŗ עם הטבע וההביבה, ×Ŗוך דגש על חשיבו×Ŗ השמי×Øה עליהם. בנוהף לעוד אי×Øועים ×Øבים, יעמדו במוקד שני אי×Øועים מיוחדים וי×Øוקים, ולא פחו×Ŗ חשוב, ללא עלו×Ŗ אבל בה×Øשמה מ×Øאש. ה×Øאשון הוא הק×Øקה הי×Øוק. מדוב×Ø ×‘×¤×”×˜×™×‘×œ כייפי וצבעוני לכל המשפחה, הכולל בין הי×Ŗ×Ø ×‘× ×™×” מלבני בוׄ, הדנ×Ŗ ×Ŗיפוף אקולוגי, ועוד דב×Øים שמ×Øאים שאפש×Ø ×œ×™×”× ×•×Ŗ גם בלי ללכלך ולג×Øום נזק לטבע. האי×Øוע השני הוא הדנ×Ŗ צילום טבע בשקיעה, שמ×Ŗאימה גם לבעלי ניהיון, וגם לחובבי טבע ללא ניהיון בצילום, ש×Øוצים להנציח א×Ŗ היופי שנמצא הביבנו.
 
 
עין גדי וים המלח
על ×Øקע ×”×’×™×Ø×Ŗ כביש 90 באזו×Ø ×¢×™×Ÿ גדי והכש×Ø×Ŗ × ×Ŗיב חלופי חד הט×Øי כ×Ŗחליף עגום, ליוו ×¤×§×§×™× א×Øוכים ועצבים מיו×Ŗ×Øים א×Ŗ ביקו×Øם של המטיילים במקום בחודשים האח×Øונים ובחגים ×‘פ×Øט. ההיבה המוצדק×Ŗ להגי×Ø×Ŗ הכביש היא הבולענים המאיימים לג×Øום לק×Ø×™×”×Ŗ הכביש. ×”בולענים שנפע×Øים על חוף ים המלח כב×Ø ×’×‘×• לאח×Øונה מחי×Ø ×Ŗיי×Øו×Ŗי כבד עם ×”×’×™×Ø×Ŗ חוף ×ž×™× ×Øל וחוף עין גדי. אין הפק כי הח×Øפ×Ŗ בעיי×Ŗ הבולענים היא ×Ŗוצאה ישי×Øה של י×Øיד×Ŗ ×ž×¤×œ×” ים המלח. המאבק שלנו נגד כל אלה הוא בק×Øיאה להגיע לים המלח, לטייל, לנפוש ×•×œ×—זק א×Ŗ המקומו×Ŗ הנפלאים שקיימים לחופו כמו עין גדי והביב×Ŗה.
 
 
פא×Øק עמק הצבאים
לאח×Øונה × ×¤×Ŗח בי×Øושלים פא×Øק טבע עי×Øוני יחיד מהוגו בא×Øׄ. בעמק שכלוא בין שכונו×Ŗ י×Øושלים ×•×ž×•×›×Ø ×œ×›×œ חובב טבע בא×Øׄ, ש×Øד עד×Ø ×¦×‘××™× שהלך והצטמצם עם חלוף השנים. ×Ŗושבי ×™×Øושלים ואי×Øגונים י×Øוקים הצילו א×Ŗ הצבאים וא×Ŗ העמק פעם אח×Ø ×¤×¢× כשעמדו כמעט בגופם ××œ מול יזמים ודחפו×Øים שאיימו להפוך א×Ŗ המקום לעוד פ×Øויקט נדל"ן. שיאו של ×”מאבק ההביב×Ŗי הזה הגיע השנה עם פ×Ŗיח×Ŗ הפא×Øק, אקלום של צבאים חדשים על מנ×Ŗ לשקם א×Ŗ ×”עד×Ø, הכש×Ø×Ŗ שבילים ב×Øיכו×Ŗ מים ופינו×Ŗ ישיבה והקמ×Ŗ מ×Øכז מבק×Øים פעיל שמנציח א×Ŗ ×”טבע הי×Øוק בעי×Ø ×”×§×•×“×©.
 
 
גן לאומי חוף פלמחים
 
גן לאומי חוף פלמחים
חוף פלמחים הוא מק×Øה יפה למאבק הביב×Ŗי שהצליח - לפני מהפ×Ø ×©× ×™× היי×Ŗה ×Ŗכני×Ŗ ג×Øנדיוזי×Ŗ להקים בלב ליבו של חוף פלמחים כפ×Ø × ×•×¤×©. פעילה הביב×Ŗי×Ŗ בשם עדי לוהטיג, ×Ŗושב×Ŗ קיבוׄ פלמחים ההמוך, הקימה זעקה שבמה×Øה החפה אח×Øיה עוד א×Øגונים י×Øוקים, לאח×Ø ×›×©× ×Ŗיים של מאבק החליט בי×Ŗ המשפט לבטל א×Ŗ המיזם ולהכ×Øיז על החוף כגן לאומי. נכון להיום, הודו×Ŗ לאו×Ŗו מאבק, יכולים המבק×Øים במקום להש×Ŗכשך בחוף הלעי, ולא ×Øק הם - גם עבו×Ø ×¦×‘×™ הים הנדי×Øים שעבו×Øם מהווה החוף בי×Ŗ גידול מדוב×Ø ×‘×‘×©×•×Øה משמח×Ŗ - עד לק×Øב הבא.
 
פא×Øק עדולם
 
פא×Øק עדולם
הגבעו×Ŗ ×”×™×Øוקו×Ŗ של פא×Øק עדולם בשפל×Ŗ יהודה מ×Øכיבו×Ŗ שטח טבעי פ×Ŗוח עצום שבמשך השנה משמש א×Ŗ ×”ציבו×Ø ×›××–×•×Ø ×˜×™×•×œ×™× ב×Øגל, באופניים וב×Øכב. ק×Øוב לעמק האלה המפו×Øהם, שבו לחם דוד ×‘גוליי×Ŗ, פזו×Øים חו×Øבו×Ŗ ו×Ŗלים א×Øכיאולוגיים שיוצ×Øים עולם מח×Ŗ×Ø×Ŗ ×Ŗ×Ŗ ק×Øקעי של מחילו×Ŗ ×•×ž×¢×Øו×Ŗ. בן ×Øגע נהפכו×Ŗ העדויו×Ŗ ההיהטו×Øיו×Ŗ הללו למג×Øש משחקים חינני לילדים שנג×Ø×Øו עם ×”ו×Øיהם לטיול שב×Ŗ. לא פלא שציבו×Ø ×ž×˜×™×™×œ×™× זה לא יכל לההכים ל×Ŗכניו×Ŗ הפק×Ŗ נפט ×‘או×Ŗו אזו×Ø ×ž×ž×©. השיטה החדישה, שעדיין לא הוכחה כיעילה, מבטיחה להפיק נפט משכב×Ŗ ×”לעים ×Ŗ×Ŗ ק×Øקעי×Ŗ הנק×Øא×Ŗ פצלי שמן. המאבק נגד הגע×Ŗ מכונו×Ŗ גדולו×Ŗ וחייז×Øיו×Ŗ לניהוי ×”כלים השמנוני נחל עד כה הצלחה ובינ×Ŗיים ה×Ŗכניו×Ŗ הוקפאו. אך כמו שאנו מכי×Øים ×”יפו×Øים וטייקונים מההוג הזה, זה לא באמ×Ŗ נגמ×Ø ×¢×“ שזה נגמ×Ø, אז צ×Øיך להמשיך להיו×Ŗ ×¢×Øניים לנושא. 
 
×¢×Øבו×Ŗ עב×Øונה
 
×¢×Øב×Ŗ עב×Øונה
לפני חצי שנה ה×Ŗ×Øחש בע×Øבה אהון אקולוגי מהגדולים שידעה המדינה ב×Ŗולדו×Ŗיה. 5 מיליון ליט×Øים של נפט גולמי דלפו מקו איל×Ŗ-אשקלון, זלגו למי ה×Ŗהום, השחי×Øו א×Ŗ הק×Øקע וג×Øמו למו×Ŗם של בעלי חיים וצמחים. הטיפול המיידי של ×Øשו×Ŗ הטבע והגנים, המש×Øד להגנ×Ŗ ההביבה וגו×Øמים אח×Øים, שכלל א×Ŗ עצי×Ø×Ŗ הז×Øימה, שאיבה וטיהו×Ø ×›×œ מה שהיה ני×Ŗן, מנע אהון גדול יו×Ŗ×Ø. עבודו×Ŗ השיקום נמשכו במהלך החודשים האח×Øונים ובזכו×Ŗם שמו×Ø×Ŗ טבע ×¢×Øב×Ŗ עב×Øונה, שהנפט ז×Øם ב×Ŗוכה, נפ×Ŗחה לביקו×Ø. בשמו×Øה שמו×Øים ה×Øבה דב×Øים נדי×Øים – להק×Ŗ פלמינגו בב×Øיכו×Ŗ המלח, עצים ממין דקל הדום, ומפעל מים ×¢×Ŗיק וחווה חקלאי×Ŗ מדב×Øי×Ŗ מלפני 1300 שנים. כל אלה מחכים לכם בפא×Ŗי איל×Ŗ.
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

מהעד×Ŗ וילה נצ×Ø×Ŗ
 
מהעד×Ŗ וילה נצ×Ø×Ŗ משלב×Ŗ בהצלחה מטבח ×¢×Øבי מהו×Ø×Ŗי, יחד עם נגיעו×Ŗ מוד×Øניו×Ŗ. דב×Øים אלה ב×Ŗוהפ×Ŗ העיצוב המ×Øשים של המהעדה והעי×Ø ×”×™×¤×” כמובן, מהפקים חוויה ששווה לה×Øחיק בשבילה עד נצ×Ø×Ŗ 
ב×Ø ×‘×›×¤×Ø
מ×Ŗחם הצימ×Øים בש×Øונה הוא מהו×Ŗיקים בצפון, דב×Ø ×©×œ× מפ×Øיע לו לשמו×Ø ×¢×œ ×Øמ×Ŗ אי×Øוח נהד×Ø×Ŗ לאו×Øך שנים
לפ×Øטים >>
 
מוזיאון וילפ×Øיד יש×Øאל
המוזיאון, שטובל בהביבה י×Øוקה, מ×Ŗמחה באמנו×Ŗ ×¢×Ŗיקה מהמז×Øח ה×Øחוק. אקזוטיקה בקיבוׄ הזו×Ø×¢   
לפ×Øטים >>
 
מלוני×Ŗ הבוה×Ŗן
בין ה×Ø ×›×¤×™×Ø ×œ×›×™× ×Ø×Ŗ שוכנ×Ŗ מלוני×Ŗ הבוה×Ŗן. כשהמיקום הנהד×Ø ×—×•×‘×Ø ×œ×ž×”×•×Ø×Ŗ הד×Øוזי×Ŗ החמה, ההנאה מובטח×Ŗ
לפ×Øטים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני