השבוע במגזין מפה: לילו×Ŗ ×Øמדאן - היו×Øי ×Ŗוכן מ×Ø×Ŗקים ועוד המלצו×Ŗ

מגזין מפה 04.06.2015 : לילו×Ŗ ×Øמדאן
 
×Øובנו שמענו לא פעם על חג ה×Øמדאן, והבי×Ø ×œ×”× ×™×— ש×Øובנו גם חולקים באהוציאציו×Ŗ דומו×Ŗ למדי – צום א×Øוך וקשה שנמשך יום שלם, ולילו×Ŗ שבהם מפצים על ה×Øעב בא×Øוחה חגיגי×Ŗ. ובכן הדימוי הזה חלקי בלבד. מה עוד יש לחג הזה להציע? עמו×Ŗ×Ŗ היכוי עוז×Ø×Ŗ לכם לגלו×Ŗ במגוון היו×Øי ×Ŗוכן מ×Ø×Ŗקים בע×Øים הע×Øביו×Ŗ ובכפ×Øים ואנחנו בהחלט מ×Ŗכוונים להיו×Ŗ שם, לפחו×Ŗ בהיו×Ø ××—×“ ולו ×Øק בשביל הקטאיף הממכ×Ø
היו×Ø ×ž×•×“×Øך לילי מלא בנצ×Ø×Ŗ
היו×Ø ×ž×•×“×Øך מ×Ø×Ŗק באוטובוה צמוד, אל האומנו×Ŗ והא×Øכיטקטו×Øה האיהלמי×Ŗ של נבי העין, ×Ŗצפי×Ŗ פנו×Øמי×Ŗ, היו×Ø ×Øגלי בשוק ההומה, המהגד הלבן, א×Øוח×Ŗ איפט×Ø ×ž×œ××” ומפגש אישי עם בעל×Ŗ הבי×Ŗ, היום מ×Ŗוק בכיכ×Ø ×©×™×”×‘ א-דין
165 ש"ח - לפ×Øטים וה×Øשמה >>
 
חוויי×Ŗ ה×Øמדאן - נצ×Ø×Ŗ
היו×Ø ×ž×•×“×Øך, אי×Øוח בבי×Ŗ משפחה, טקה שבי×Ø×Ŗ הצום  

מחי×Ø: 50 ש"ח | שע×Ŗיים

לה×Øשמה >>
 
לילו×Ŗ ×Øמדאן בכפ×Ø ×”×•×œ×
היו×Ø ×ž×•×“×Øך בכפ×Ø, טקה שבי×Ø×Ŗ צום, טעימו×Ŗ מ×Ŗוקים

מחי×Ø: 50 ש"ח | שע×Ŗיים

לה×Øשמה >>
 
לילו×Ŗ ×Øמדאן באיכהל
היו×Ø ×ž×•×“×Øך בכפ×Ø, העוד×Ŗ איפט×Ø ×•×ž×¤×’×© בבי×Ŗ משפחה

מחי×Ø: 95 ש"ח | 3 שעו×Ŗ

לה×Øשמה >>
 
×Øמדאן באום אל פאחם - כולל א×Øוחה
היו×Ø ×‘×›×¤×Ø ×”×—×¦×•×™ ב×Øטעה, הכנו×Ŗ לק×Øא×Ŗ שבי×Ø×Ŗ הצום, הכנ×Ŗ הקטאיף המהו×Ø×Ŗי×Ŗ, היו×Ø ×‘××•× אל פאחם, ×Ŗצפי×Ŗ שקיעה, העוד×Ŗ איפטא×Ø ×ž×œ××”, היו×Ø ×œ×™×œ×™ והיום בקונדיטו×Øיה מקומי×Ŗ.

מחי×Ø: 165 ש"ח | 6.5 שעו×Ŗ

לפ×Øטים וה×Øשמה >>
 
×Øמדאן בבקעה אל ג×Øביה
היו×Ø ×”×™×›×Øו×Ŗ מוד×Øך בבקעה אל ג×Øביה וחשיפה ל×Ŗ×Øבו×Ŗ המוהלמי×Ŗ, מבט אל חומ×Ŗ ההפ×Øדה, הכנו×Ŗ שבי×Ø×Ŗ הצום ב×Øחוב ה×Øאשי, העוד×Ŗ איפטא×Ø ×ž×œ××”, ×Ŗפיל×Ŗ אל-×Ŗ×Øאויח והיו×Ø ×œ×™×œ×™  

מחי×Ø: 165 ש"ח | 6 שעו×Ŗ

לפ×Øטים וה×Øשמה >>
 
ב×Ŗים מא×Øחים - אום אל פאחם
מפגש קצ×Ø, א×Øוח×Ŗ שבי×Ø×Ŗ הצום ושיחה עם המשפחה המא×Øח×Ŗ

מחי×Ø: 95 ש"ח | 3 שעו×Ŗ

לה×Øשמה >>
 
ב×Ŗים מא×Øחים - אום אל קטף
מפגש קצ×Ø, ×Ŗצפי×Ŗ, א×Øוחה ושיחה עם המשפחה המא×Øח×Ŗ

מחי×Ø:95 ש"ח | 3 שעו×Ŗ

לה×Øשמה >>
 
אום אל פאחם - ללא א×Øוחה
היו×Ø ×‘×‘×Øטעה, ×Ŗצפי×Ŗ שקיעה, קפה וקטעיף בבי×Ŗ משפחה

מחי×Ø: 110 ש"ח | 6 שעו×Ŗ

לה×Øשמה >>
היו×Ø ×ž×•×“×Øך לילי מלא בכפ×Ø ×§××”×
היו×Ø ×ž×•×“×Øך מ×Ø×Ŗק באוטובוה צמוד, שכולו היהטו×Øיה, ×Ŗ×Øבו×Ŗ וטעמים. × ×Ŗחיל במגדל צדק ונשמע על המבצ×Ø ×”×ž×Øהיב, נעבו×Ø ×‘×©×•×§ ה×Ŗוהה, נעלה למהגד ל×Ŗצפי×Ŗ ונהיים בא×Øוח×Ŗ איפט×Ø ×ž×œ××” ומפגש עם משפחה מקומי×Ŗ
165 ש"ח - לפ×Øטים וה×Øשמה >>
 
חוויי×Ŗ ה×Øמדאן - טי×Øה
היו×Ø ×ž×•×“×Øך, ביקו×Ø ×‘×ž×”×’×“ ובשוק, הכנו×Ŗ שבי×Ø×Ŗ הצום

מחי×Ø: 50 ש"ח | שע×Ŗיים

לה×Øשמה >>
 
×Øמדאן בכפ×Ø ×§××”×
היו×Ø ×ž×•×“×Øך, הכנו×Ŗ שבי×Ø×Ŗ הצום, קניי×Ŗ מטעמים

מחי×Ø: 50 ש"ח | שע×Ŗיים

לה×Øשמה >>
 
לילו×Ŗ ×Øמדאן בטי×Øה
היו×Ø ×ž×•×“×Øך באוטובוה צמוד וכולל א×Øוח×Ŗ איפטא×Ø ×ž×œ××”

מחי×Ø: 165 ש"ח | 6 שעו×Ŗ

לה×Øשמה >>
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

המוזיאון ל×Ŗ×Øבו×Ŗ פלש×Ŗים
 
המוזיאון ל×Ŗ×Øבו×Ŗ פלש×Ŗים באשדוד הוא הפ×Ŗעה גמו×Øה לטובה. הוא שופׄ, נפ×Ŗח מחדש, ומציע היהטו×Øיה לא מוכ×Ø×Ŗ בצו×Øה יצי×Ø×Ŗי×Ŗ, חדשני×Ŗ וטכנולוגי×Ŗ. מומלׄ מאוד
חוו×Ŗ ננה
חוו×Ŗ היין של ×¢×Øן ×Øז היא כמעט פאטה מו×Øגנה
לפ×Øטים >>
 
מלון ב×Øדיצ'בהקי
מלון בוטיק מצוין בלב ההצנה ה×Ŗל אביבי×Ŗ
לפ×Øטים >>
 
מ×Øינדו בעין גב
מהעדה ואיטליז שכל חובב בש×Ø ×™×©×ž×— להכי×Ø
לפ×Øטים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני