מגזין מפה: ה×Ŗ×Øמילאים החדשים, הגליד×Øיו×Ŗ הלוהטו×Ŗ לקיׄ הק×Øוב והטיפים החשובים ביו×Ŗ×Ø ×œ×—×•×¤×©×” משפח×Ŗי×Ŗā€Ž

07/07/2016 מגזין מפה: ×Ŗ×Øמילאים בפנהיה
 
ה×Ŗ×Øמילאים החדשים, כב×Ø ×œ× צעי×Øים אח×Øי צבא, כב×Ø ×œ× ×Ŗפ×Øנים, ויודעים להנו×Ŗ מהחיים גם בה×Øים הכי גבוהים שיש. החום בחוׄ כב×Ø ×‘×©×™××• וזה בדיוק הזמן לה×Ŗק×Ø×Ø ×¢× כמה מהגליד×Øיו×Ŗ הכי טובו×Ŗ שיש, מו×Øאג ×Øובננקו-דיין עבדה קשה וטעמה המון גלידה כדי שא×Ŗם ×Ŗלכו יש×Ø ×œ×ž×§×•×ž×•×Ŗ הכי טובים שיש. וגם א×Ŗ החופש הגדול לא שכחנו קבלו טיפים של אלופים מטלי מאי×Ø-צ'יזיק כדי למצוא א×Ŗ החופשה המשפח×Ŗי×Ŗ הכי טובה שיש.
 
ט×Øק הזהב: ה×Ŗ×Øמילאים החדשים כובשים א×Ŗ הפיהגה
אח×Øי שכבשו א×Ŗ המ×Ø×Ŗונים וא×Ŗ מהלולי האופניים, הכוכבים החדשים הם הט×Øקים. יצאנו בעקבו×Ŗ ה×Ŗ×Øמילאים המבוג×Øים בד×Øך לפהגה.
ק×Øאו עכשיו (4 דק' ק×Øיאה) >>
 
חופשה נעימה: הטיפים החשובים ביו×Ŗ×Ø ×œ×—×•×¤×©×” משפח×Ŗי×Ŗ בצימ×Ø
כל כך ה×Øבה שאלו×Ŗ יש לשאול לפני שמוצאים א×Ŗ המקום הנכון לחופשה משפח×Ŗי×Ŗ. 
הדב×Øים החשובים ביו×Ŗ×Ø ×œ×‘×“×•×§ לפני יציאה לחופשה עם הילדים (לא, אטמי אוזניים זו לא ה×Ŗשובה).
ק×Øאו עכשיו (3 דקו×Ŗ ק×Øיאה) >>
 
5 הגליד×Øיו×Ŗ הלוהטו×Ŗ לקיׄ הק×Øוב
גלידה עוז×Ø×Ŗ לנו לעבו×Ø ××Ŗ הקיׄ שפויים יו×Ŗ×Ø ×•×‘×¢×™×§×Ø ×©×ž×—×™× יו×Ŗ×Ø. ה×Ŗח×Øו×Ŗ כאן קשה, אבל אין ב×Øי×Øה.
קבלו א×Ŗ החמישייה הפו×Ŗח×Ŗ של הגליד×Øיו×Ŗ המצטיינו×Ŗ.
ק×Øאו עכשיו (3 דקו×Ŗ ק×Øיאה) >>
 
חוויה לכל המשפחה: הפהטיבל הבינלאומי ל×Ŗיאט×Øון בובו×Ŗ חולון 2016

החופש הגיע ואי×Ŗו שלל האי×Øועים והפהטיבלים לילדים. אם א×Ŗם מחפשים פי×Ŗ×Øון לא יק×Ø ×ž×“×™ שמציע חוויה לכל המשפחה, כדאי לכם להגיע לפהטיבל הבינלאומי ל×Ŗיאט×Øון בובו×Ŗ בחולון.
 
 
ק×Øא עוד >>
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

בשבילים - היפו×Øי מקום ממונעים
זאב ואו×Øי×Ŗ יעל, שנולדו וגדלו בעמק הי×Øדן, מא×Øגנים ומד×Øיכים טיולי ×Ŗוכן ממונעים באווי×Øה אישי×Ŗ ואינטימי×Ŗ לאו×Øך הי×Øדן הד×Øומי.
לפ×Øטים נוהפים
 
קפה בי×Ŗ הבד
קפה ביהט×Øו בי×Ŗ הבד, נמצא בבי×Ŗ הבד הע×Ŗיק והציו×Øי שבמ×Ŗחם ש×Øונה ב×Ŗל אביב הוקם בשנ×Ŗ 1870 על ידי משפח×Ŗ פלוגפלד×Ø,  מקבוצ×Ŗ הטמפל×Øים שהגיעו לה×Ŗיישב בא×Øׄ יש×Øאל.
לפ×Øטים נוהפים
 
גן החיו×Ŗ הגדול בנגב
בשונה מגני חיו×Ŗ אח×Øים, בנגב zoo דווקא מו×Ŗ×Ø ×•××£ מומלׄ להאכיל א×Ŗ החיו×Ŗ על מנ×Ŗ להכי×Ø ××•×Ŗן יו×Ŗ×Ø ×ž×§×Øוב. חוויה לכל המשפחה!
לפ×Øטים נוהפים
 
מהעד×Ŗ דדה
×”× ×™×£ ×Øאשון לציון של ×Øש×Ŗ המהעדו×Ŗ הגיאו×Øגיו×Ŗ דדה מציג אף הוא א×Ŗ שלל הלהיטים הנצחיים של המטבח הבי×Ŗי הנהד×Ø ×©×œ הג×Øוזינים, ××• הגיאו×Øגים כפי שהם נק×Øאים כע×Ŗ.
לפ×Øטים נוהפים
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā WebsiteĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני