מגזין מפה: ההוד האיטלקי - איפה מ×Ŗחבא אוכל איטלקי אמי×Ŗי וטוב ביש×Øאל? וגם - יום זוגי ב×Øמ×Ŗ הגולן וט×Øק כחול לבן!

המטבח האיטלקי הוא אולי אחד האהובים על היש×Øאלים, אבל לא דומה פיצה ב×Øומא לפיצה ב×Ŗל אביב. אז ××™×¤×” אפש×Ø ×œ××›×•×œ אוכל איטלקי אמי×Ŗי וטוב ביש×Øאל?
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

מו×Ŗשים מהחופש הגדול? לא זוכ×Øים מ×Ŗי בפעם האח×Øונה בילי×Ŗם ×Øק שניכם יחד? ×Øגע לפני עונ×Ŗ החגים, זה בדיוק הזמן לקח×Ŗ פהק זמן מהמי×Øוׄ.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

מצד אחד הוא נמצא ממש במ×Øכז הא×Øׄ, ומהצד השני שטח פ×Ŗוח ×Øחב ידים שנו×Ŗן ה×Øגשה של טבע. ×©×‘יל הליכה חדש מ×Ŗאים במיוחד למי שעוד לא ה×Ŗ× ×”×” בט×Øקים ו×Øוצה לה×Ŗמכ×Ø.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "אחלה מהלול"

Ā 

היינו בצה×Øיים בשבוע האח×Øון של אוגוהט, לא היה עמוה יו×Ŗ×Ø ×ž×“×™. עשינו א×Ŗ המהלול הבינוני המעגלי, הכולל הליכה במים. מהלול לא א×Øוך ומאד חווי×Ŗי עם מפלונים הגולשים מהקי×Øו×Ŗ וההליכה במים עם הז×Øימה והבולד×Øים. הילדים מאד נהננו וכך גם אנחנו, מאד מומלׄ.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

מ×Ŗחם אי×Øוח מדהים למשפחו×Ŗ מציע מבצע מיוחד לגולשי מפה: ×Øק 600 ש"ח ללילה למשפחה במקום 950 בהופ"ש הק×Øוב. 
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
בקצה מעלה גמלא עם נוף הצופה אל הכנ×Ø×Ŗ והגליל, נמצא מ×Ŗחם הצימ×Øים "דבש בגולן". מקום נפלא לה×Ŗאושש בו מהקיׄ עם ב×Øיכה מדהימה ומפנק×Ŗ.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

הקצביה היא אטליז בוטיק ומעדנייה ייחודי×Ŗ. ×”בש×Ø ×ž×§×•×Øו בעגלי ×Øמ×Ŗ הגולן שנבח×Øים בקפידה והוא נמכ×Ø ×˜×Øי ובקצב מהח×Ø×Ø, שזה ×Ŗמיד משמח כשמדוב×Ø ×‘×‘×©×Ø.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
×Ŗאמינו לנו, זה לא מה שא×Ŗם חושבים. לא הוו×Øים מיוזעים ו×Øעש אוניו×Ŗ. מ×Øכז המבק×Øים בנמל אשדוד מציע חוויה לימודי×Ŗ אינט×Øאקטיבי×Ŗ ומ×Ø×Ŗק×Ŗ לילדים ולמבוג×Øים על הנמל הכי גדול שיש לנו ביש×Øאל. 
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

לא ×”×Ŗם קו×Øאים למקום "האחוזה". מדוב×Ø ×‘×ž×‘× ×” אבן ×¢×Ŗיק, בן למעלה מ-135 שנים העומד ×‘לב בוה×Ŗן פ×Øי ומדשאה י×Øוקה. והנופים ממנה ממלאים א×Ŗ הנשמה. 
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
החד×Øים הנעימים, אווי×Ø ×”×’×œ×™×œ, והאי×Øוח המדהים של פנינה ושלום בעלי המקום הם ×Øק כמה מההיבו×Ŗ שיש לכם לצא×Ŗ לנופש בפנינה הזא×Ŗ.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני