השבוע במגזין מפה: טיולים לכל מזג אווי×Ø, היו×Ø ×˜×¢×™×ž×•×Ŗ בואדי ניהנאה ועוד המלצו×Ŗ טובו×Ŗ

8/10/2015 מגזין מפה: טיולים לכל מזג אווי×Ø
 
טיולי ×Øכב בכל הא×Øׄ

×”×Ŗיו היא עונה הפכפכה מכל מיני בחינו×Ŗ, ובוודאי מבחינ×Ŗ מזג האווי×Ø. בגשמים המקומיים הצפויים לנו בהוף השבוע, ובחום המעיק שאמו×Ø ×œ×”×’×™×¢ אח×Ø ×›×š, כנ×Øאה שכדי ל×Øאו×Ŗ קצ×Ŗ טבע צ×Øיך להיכנה למכוני×Ŗ. מוגנים ממצבי ה×Øוח של החזאים, אפש×Ø ×œ×Øאו×Ŗ ה×Øבה דב×Øים יפים, אפילו אם נשא×Øים בכבישים ה×Øאשיים. ל×Øוב הטיולים הנפלאים שלפניכם לא צ×Øיך להביא מפ×Ŗ טיולים אלא אפש×Ø ×œ×”×”×Ŗפק במפה של כבישי הא×Øׄ, ×Øק אל ×Ŗשכחו להביט מדי פעם מבעד לחלון
אצבע הגליל - מעין זי×Ŗים למשגב עם
טיול עם נופים ד×Øמטיים לאצבע של הגליל, על ה×Ø×›×” המשקיף על הכל. כביש הלול בין עי×Øוני, שהוא למעשה ד×Øך נוף, חוצה א×Ŗ ×Ø×›×” ה×Øי נפ×Ŗלי עד למשגב עם ויו×Øד לק×Øיי×Ŗ שמונה
 
עצי קטלב בצפון ה×Øחוק - מנטועה למ×Ŗ×Ŗ
קצ×Ŗ אבהו×Øד, אבל גבול לבנון אינו נשמע מאיים כל כך בימים אלה כשהצ×Øו×Ŗ באו×Ŗ מבפנים. ק×Øוב לגבול גדלים להם באין מפ×Øיע עצי קטלב בצו×Øו×Ŗ ובמימדים ח×Øיגים, טיול קצ×Ø ×œ××•×”×‘×™ טבע ומחבקי עצים
 
כ×Øמי זי×Ŗים בגליל - מצומ×Ŗ חוהן ל×Øאמה
×”× ×”×™×¢×” המפעימה הזו מו×Øידה א×Ŗ יושבי המכוני×Ŗ ממ×Øום הגליל העליון אל בקע×Ŗ בי×Ŗ הכ×Øם. בד×Øך עוב×Øים בפקיעין ובפא×Øק ההלעים של ×›×™×”×Øא-הומייע ומהיימים ב×Øאמה  
 
עמק הי×Øדן - מכפ×Ø ×Ŗבו×Ø ×œ×›×™× ×Ø×Ŗ
בי×Øידה מכפ×Ø ×Ŗבו×Ø ××œ הכינ×Ø×Ŗ נזכ×Øים כמה יפים המ×Øחבים של בקע×Ŗ יבניאל וכמה יפה היא הכינ×Ø×Ŗ, שאפילו שיודעים שהיא ×Ŗופיע, כשזה קו×Øה נלווי×Ŗ להופע×Ŗה ק×Øיא×Ŗ ה×Ŗפעלו×Ŗ. בד×Øך כפ×Ø ×”×™×”×˜×•×Øי שיש שכדאי להשקיע בו זמן ביקו×Ø, כפ×Ø ×¦'×Øקהי ומעיין חמוד
 
הכ×Øמל - מנש×Ø ×œ×¢×Ŗלי×Ŗ
עולים במד×Øון המז×Øחי של הכ×Øמל בחו×Øש הצפוף באזו×Ø × ×©×Ø, ויו×Øדים בצד המע×Øבי. עדיין עקבו×Ŗ הש×Øיפה ניכ×Øים, וכדאי לבק×Ø ×‘×× ×“×Øטה. למ×Øו×Ŗ כל אלה הכביש נשא×Ø ××—×“ מד×Øכי הנוף היפים בא×Øׄ
 
פא×Øק ×Øמו×Ŗ מנשה
אזו×Ø ×¤××Øק ×Øמו×Ŗ מנשה הוא דו־קיום של חקלאו×Ŗ ופיקניקים, יע×Øו×Ŗ ושדו×Ŗ, נחלים ויישובים. ×ž×”לול הטיול מ×Ŗחיל בחלק ההואן של הפא×Øק אבל נבלע בהמשך בד×Øכי עפ×Ø ×”×Øבה פחו×Ŗ מפו×Øהמו×Ŗ
 
השפלה וה×Øי י×Øושלים - מצומ×Ŗ אש×Ŗאול להטף
אם להיכנה לי×Øושלים אינו בא בחשבון מבחינ×Ŗכם אין זה אומ×Ø ×©××™ אפש×Ø ×œ×˜×™×™×œ מחוצה לה. הלא י×Øושלים, ה×Øים הביב לה. הכביש הצ×Ø ×”×¢×•×œ×” מאש×Ŗאול בשפלה להטף בה×Øי י×Øושלים עוב×Ø ×‘× ×•×£ הה×Ø×Øי מענג, עולה ויו×Øד בלי אזה×Øה מוקדמ×Ŗ ואפילו מצטמצם לכדי × ×Ŗיב אחד במקטע × ×”×™×¢×” שאין שני לו
 
מדב×Ø ×™×”×•×“×” - טיול ×Ŗצפיו×Ŗ לאו×Øך נחל צאלים
מע×Øד יוצא כביש ללא מוצא, הא×Øוך בא×Øׄ, ומגיע אל הגב של מצדה. הנופים הנשקפים במהלך ×”× ×”×™×¢×” הם המיטב שיש למדב×Ø ×™×”×•×“×” להציע, כולל פיהה של ים המלח. כדי ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ ×¢×Øוצו המ×Øשים של נחל צאלים צ×Øיך לפ×Øוש קצ×Ŗ לד×Øכים מעניינו×Ŗ יו×Ŗ×Ø
 
שףבאלשוק ואדי ניהנאה - מועדון המטיילים של מפה

שףבאלשוק ואדי ניהנאה - מועדון המטיילים של מפה
 
מבטא צ×Øפ×Ŗי יש לו ואהב×Ŗ אוכל ואדם גם, הוא מכי×Ø ××Ŗ כל המקומו×Ŗ הקטנים ומהפ×Ø ×¢×œ האנשים והמאכלים של השוק. שףבאלשוק ואדי ניהנאה ואחנו מצט×Øפים
לפ×Øטים נוהפים >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

×Ŗ×Øבו×Ŗ הפלש×Ŗים
הפלש×Ŗים זה ה×Øבה יו×Ŗ×Ø ×ž×’×•×œ×™×™×Ŗ. באשדוד מציגים א×Ŗ ×Ŗ×Øבו×Ŗם החומ×Øי×Ŗ הענפה
לפ×Øטים נוהפים >>
 
וילה בכפ×Ø ×™×—×–×§××œ
הוכו×Ŗ זה פאהה, עכשיו מ×Ŗאים יו×Ŗ×Ø ×œ× ×¤×•×© בוילה מ×Ŗוק×Ŗק×Ŗ. בכפ×Ø ×™×—×–×§××œ מחכים לכם
לפ×Øטים נוהפים >>
 
בי×Ŗ החצ'אפו×Øי
מהעדה גיאו×Øגי×Ŗ מבי×Ŗ היוצ×Ø ×©×œ דדה מצליחה להביא א×Ŗ הבשו×Øה לב×Ŗ ים
לפ×Øטים נוהפים >>
 
חד×Øי גולן
כיף לשכב בע×Øהל ולבהו×Ŗ בכינ×Ø×Ŗ. בחד×Øי גולן במושב ×Øמו×Ŗ זה אפש×Øי
לפ×Øטים נוהפים >>
 
ד×Øך העׄ
×Ŗח×Ŗ עצי הפאולוניה מ×Ŗ×Øכזים הילדים במ×Ŗקני שעשועים מעׄ ומשחקי חשיבה
לפ×Øטים נוהפים >>
 
הוף שבוע בעין גב
×Ŗ×Ŗפלאו כמה דב×Øים אפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ בהביב×Ŗ קיבוׄ עין גב והנמל שלו על חוף הכינ×Ø×Ŗ
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני