מגזין מפה: מהלולים מומלצים כשהשמש יוצא×Ŗ באמצע דצמב×Ø

השמש אומנם קצ×Ŗ שק×Øני×Ŗ, אבל השב×Ŗ הק×Øובה ×Ŗהיה מושלמ×Ŗ לטיולים בין גשם לגשם. ×‘×—×Øנו לכם 4 מהלולי טיול מומלצים לשב×Ŗ.

Ā 

העי×Ø ×©×‘×ž×©×š שנים היי×Ŗה יעד קולינ×Øי מנומנם מ×Ŗחילה לה×Ŗעו×Ø×Ø. ×ž×”עדו×Ŗ חדשו×Ŗ ומהק×Øנו×Ŗ נפ×Ŗחו×Ŗ, ומהעדו×Ŗ וו×Ŗיקו×Ŗ ומוע×Øכו×Ŗ זוכו×Ŗ לעדנה. אבל אילו מהעדו×Ŗ שוו×Ŗ ביקו×Ø?

Ā 

גם אם א×Ŗם אוהבי ב×Øיכו×Ŗ לא חייבים לחכו×Ŗ לקיׄ לחופשה הבאה שלכם. יש משהו קהום בלצא×Ŗ לחופשה בחו×Ø×£. 
בח×Øנו לכם צימ×Øים עם ב×Øיכה מחוממ×Ŗ שכדאי להכי×Ø. 

Ā 

חנוכה בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

חופש×Ŗ החנוכה מ×Ŗק×Øב×Ŗ וכמו בכל שנה היא מציעה שלל אי×Øועים ופעילויו×Ŗ לילדים. לא ×Øוצים ללכ×Ŗ לפהטיגל? אהפנו עבו×Øכם א×Ŗ כל הפעילויו×Ŗ והאי×Øועים המיוחדים לילדים בחנוכה.

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "פ×Øדה חנה כ×Øכו×Ø ×¢×œ המפה!"

Ā 

שבילים ×Øחבים נוחים להליכה עם נוף ה×Øי י×Øושלים מש×Ŗ×Ø×¢ לכל הכיוונים, משובׄ בב×Øיכו×Ŗ ומעיינו×Ŗ. באזו×Ø ×‘×™×Ŗ החולים עוב×Ø "שביל הדהה" ואפש×Ø ×œ×”××–×™×Ÿ להד×Øכה בנקודו×Ŗ מהויימו×Ŗ. הטיפוה לעין קובי מעייף אך מש×Ŗלם עם הבוה×Ŗן היפהפה שמגיעים אליו.

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

ההמבו×Øג×Ø ×”×˜×•×‘ ביו×Ŗ×Ø ×‘×›×œ×œ לא נמצא ב×Ŗל אביב.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
מבצע דצמב×Ø ×‘×ž×œ×•× ×™×Ŗ הבוה×Ŗן: ×Øק 499 ש"ח ללילה.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

מ×Ŗכוננים לחופש×Ŗ הקי בח×Øמון? זה המקום בשבילכם.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
מושלם לחנוכה: היו×Ø ×ž×Ø×Ŗק להו×Øים ולילדים בחינם.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני