מגזין מפה: בקיׄ הזה לא נחים - מגוון פעילויו×Ŗ אקהט×Øים: ט×Øקטו×Øון מעופף, הקי חולו×Ŗ, צלילה ועוד...

25/06/2015 מגזין מפה: מנה×Øיה ועד עין גדי - ×Ŗחנו×Ŗ מומלצו×Ŗ בד×Øך
 
מ×Ŗי ×‘פעם האח×Øונה עשי×Ŗם משהו בפעם ה×Øאשונה? החופש הגדול וחודשי הקיׄ באופן כללי, מאלצים א×Ŗ ×Øובנו ×œ×§×—×Ŗ חלק פעיל במגוון פעילויו×Ŗ מהמ×Øו×Ŗ שיע×Ø ×©×”×˜×£ דו×Øש. באווי×Ø, בים או ביבשה, א×Øצנו הקטנטונ×Ŗ משופע×Ŗ בפעילויו×Ŗ אקהט×Øים ×©×™×”פכו עבו×Øכם א×Ŗ הקיׄ הזה למהעי×Ø ×‘×ž×™×•×—×“. בה×Ŗאם למקום מגו×Øכם ולנכונו×Ŗ שלכם ×œ× ×”וע ×Øחוק, ×Ŗוכלו לבחו×Ø ×‘××™×–×” אופן להקפיׄ מעלה א×Ŗ ×Øמ×Ŗ האד×Øנלין שלכם. צפון הא×Øׄ, מלבד ×”יו×Ŗו ממוזג באופן ×™×—×”×™ הוא מקום נהד×Ø ×œ×¤×¢×™×œ×•×™×•×Ŗ כמו ×Øפטינג, ×Øכיב×Ŗ אופני שטח ××§×”ט×Øים, ×”×™×Ø×Ŗ טו×Øנדו מ×Øטיטה, ואפילו ט×Øקטו×Øון מעופף. ה×Øי י×Øושלים הם מקום נפלא לעשו×Ŗ
בו הנפלינג,ואם × ×Øד ד×Øומה נגלה שה''שממה'' כב×Ø ×¤×•×Øח×Ŗ, מ×Øוב אט×Øקציו×Ŗ: טיולי ×’'יפים, הקי חולו×Ŗ (שמע×Ŗם נכון!) וכמובן בי×Ø×Ŗ הצלילה של יש×Øאל, איל×Ŗ, ובה א×Ŗ×Øי ×”צלילה היפים בא×Øׄ.
 
במגזין זה ניהינו לעשו×Ŗ הד×Ø ×•×œ×”×‘×™× לכם א×Ŗ אט×Øקציו×Ŗ האקהט×Øים הכי שוו×Ŗ ביש×Øאל, כמובן ש×Øבו×Ŗ נאלצו להישא×Ø ×‘×—×•×„, ו×Ŗפקידכם יהיה לגלו×Ŗ או×Ŗן, א×Ŗ×Ø ×ž×¤×” ישמח לעמוד לשי×Øו×Ŗכם לצו×Øך כך!
 
חופשה נעימה - צוו×Ŗ א×Ŗ×Ø ×ž×¤×”
×Øוכבים לאו×Ø ×™×Øח בחוף הש×Øון

מהעד×Ŗ עזבה
 
מחפשים חוויה שונה ומא×Ŗג×Ø×Ŗ, עבו×Øכם ועבו×Ø ×”×™×œ×“×™× בחופש הגדול? ×Øכיב×Ŗ הלילה של מועצה אזו×Øי×Ŗ חוף הש×Øון היא בדיוק האי×Øוע בשבילכם - גם מזיזים א×Ŗ הגוף וגם נחשפים ל×Ŗופעו×Ŗ טבע ליליו×Ŗ מ×Ø×Ŗקו×Ŗ
לפ×Øטים נוהפים >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

מוזיאון מגדל דוד
מוזיאון מגדל דוד משלב א×Ŗ ה×Øוח ההיהטו×Øי×Ŗ של י×Øושלים, יחד עם טכנולוגיו×Ŗ אינט×Øאקטיביו×Ŗ מהנו×Ŗ
לפ×Øטים נוהפים >>
 
לילו×Ŗ קיׄ בפא×Øק הבשו×Ø
להק×Ŗ משינה ו×Øמי פו×Øטיה בהופעה משו×Ŗפ×Ŗ, מ×Øגש×Ŗ ופ×Øועה בפא×Øק הבשו×Ø. כי לפעמים חלומו×Ŗ כן מ×Ŗגשמים!
לפ×Øטים נוהפים >>
 
ד×Øך ה×Ŗ×Øופה - חב×Ø×Ŗ טבע
בואו להכי×Ø ××Ŗ היפו×Øה של חב×Øה יש×Øאלי×Ŗ שהפכה לאימפ×Øיה עולמי×Ŗ - מ×Øכז המבק×Øים של חב×Ø×Ŗ טבע
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני