השבוע במגזין מפה: אביב הגיע

10.3.2016 - המגזין השבועי: אביב הגיע
 
אי אפש×Ø ×œ×”×Ŗכחש לכאן: האביב כב×Ø ×›××Ÿ! הפ×Øחים ×”נכונים כב×Ø ×‘×“×•× מ×Ŗוח, מזג האווי×Ø × ×¢×™× להפליא ואנחנו ליקטנו עבו×Øכם א×Ŗ מיטב ×”מהלולים האביביים ושידכנו להם א×Ŗ מקומו×Ŗ הלינה שאנחנו הכי אוהבים. אז כולם ×ž×Ŗבקשים לפ×Ŗוח יומנים ולה×Ŗחיל ל×Ŗכנן א×Ŗ חופש×Ŗ הפהח. שלא ×Ŗגידו שלא אמ×Øנו לכם. ×¢×›×©×™×• זה הזמן.
שפלה

בא×Øוד
די×Ø×Ŗ אי×Øוח צבעוני×Ŗ ושוב×Ŗ לב שממוקמ×Ŗ בגד×Øה. כן, בגד×Øה! משמעו×Ŗ השם ×‘א×Øוד ב×Ŗימני×Ŗ הוא ×Øענן, וזה היה גם כינוי החיבה של פנינה, בעל×Ŗ הבי×Ŗ הלבבי×Ŗ. ×”יחידה מ×Ŗאימה לאי×Øוח של עד שש נפשו×Ŗ, וב×Ŗשלום ×Ŗזכו גם לא×Øוח×Ŗ בוק×Ø ×ž×§×”×™×ž×”. בעלי ×”בי×Ŗ העמידו ל×Øשו×Ŗ האו×Øחים שני זוגו×Ŗ אופני ה×Øים, כולל קהדו×Ŗ, אבל ממש בק×Øב×Ŗ מקום, ×‘קיבוׄ ×Øבדים, יש מי שידאג לכם לא ×Øק לאופניים, אלא גם למהלולים נהד×Øים.
 
עידן אופן
מגוון אפש×Øויו×Ŗ לטיולים על גלגלים בשטח קיבוׄ ×Øבדים ובהביב×Ŗו: אופני שטח, אופניים חשמליים ואפילו ×Øכבי גולף. גם ×—ובבי אקהט×Øים ימצאו א×Ŗ מבוקשם עם מהלול א×Ŗג×Øי של 30 ק"מ.
 
צפון

חניון לילה גני חוגה
אחד המקומו×Ŗ המומלצים להגיע אליהם עם פ×Ŗיח×Ŗ עונ×Ŗ הקמפינג, כשהטמפ×Øטו×Øה × ×¢×™×ž×” והי×Ŗושים עוד ×Øגועים ×™×—×”×™×Ŗ. אפש×Ø ×œ×œ×•×Ÿ באזו×Ø ×”×§×ž×¤×™× ×’ או לה×Ŗפנק באחד משש×Ŗ ×”אוהלים המונגוליים המצוידים במז×Øונים ומחצלו×Ŗ, ×ž×–גן ו×Ŗאו×Øה.
מעל ב×Øיכו×Ŗ המים של גני חוגה ישנה מדשאה ×Øחב×Ŗ ידיים, המשופע×Ŗ בעצים ובשולחנו×Ŗ ×¤×™×§× ×™×§.
 
ד×Øך נוף ×Øמו×Ŗ יששכ×Ø
חלופה מצוינ×Ŗ לכביש 71 היא ד×Øך × ×•×£ ×Øמו×Ŗ יששכ×Ø. ד×Øך העפ×Ø ×”× ×•×—×” שעוב×Ø×Ŗ מד×Øום לנחל יששכ×Ø, מגלה שדו×Ŗ מלוא העין,
חניונים קטנים ואינטימיים, ובעיק×Ø ××™×–×• ×Øוח של מהו×Ø×Ŗ חלוצי×Ŗ ×Ŗמימה. אין הפק ×©×Ŗ×Ŗאהבו בנופי הגלבוע ועמק ח×Øוד.
 
ד×Øום

חניון לילה בא×Øו×Ŗ
חניון בא×Øו×Ŗ נמצא בלב מכ×Ŗש ×Øמון ומציע אפש×Øו×Ŗ לינה ×¦× ×•×¢×” בשטח, ב×Ŗקציב נמוך. ה×Ŗנאים בה×Ŗאם, אבל אם מגיעים לא בעונו×Ŗ הבוע×Øו×Ŗ של חגי ×™×©×Øאל, ההיכויים טובים יו×Ŗ×Ø ×œ×™×”× ×•×Ŗ ממה שיש למקום להציע. אפש×Ø ×œ×”×’×™×¢ עם אוהל מהבי×Ŗ
או לה×Ŗמקם באוהל בדואי גדול עם שקי שינה או ×œ×”×Ŗפנק באחד מא×Øבע×Ŗ חד×Øי המגו×Øים הבהיהיים. קחו ×‘חשבון שבלילה עדיין מאוד ק×Ø ×‘×¢×•× ×” הנוכחי×Ŗ.
 
טיול אופניים בלב מכ×Ŗש ×Øמון
טיול קצ×Ø ×•×§×•×œ×¢ במהלול המיועד גם למשפחו×Ŗ מדוושים. בלבו של מכ×Ŗש ×Øמון מגיעים ×œ×¤×™× ×•×Ŗ היפו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×©×œ המכ×Ŗש: מעיין מים פ×Øאי, ח'אן ד×Øכים וד×Øך בשמים, מצוקי גי×Ø, ×”×Ø ×©×œ חול ומחד×Øי הלע צבעוניים.
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

בשבילים
טיולי ×Ŗוכן ממונעים באווי×Øה אישי×Ŗ ואינטימי×Ŗ לאו×Øך הי×Øדן הד×Øומי
לפ×Øטים נוהפים >>
 
חוו×Ŗ כ×Øמי ה×Ø ×”× ×’×‘
חווה חקלאי×Ŗ ו×Ŗיי×Øו×Ŗי×Ŗ המציעה צימ×Øים ומאהלי אי×Øוח בהגנון מ×Øוקאי
לפ×Øטים נוהפים >>
 
מלוני×Ŗ הבוה×Ŗן
מלון בי×Ŗי לאי×Øוח במיטב המהו×Ø×Ŗ הד×Øוזי×Ŗ המשקיף על הכנ×Ø×Ŗ
לפ×Øטים נוהפים >>
 
פינה בלב
מ×Ŗחם צימ×Øים יפהפה השוכן בבניין משוחז×Ø ×‘×Øאש פינה הוו×Ŗיקה
לפ×Øטים נוהפים >>
 
שבט אחים
מ×Ŗחם אי×Øוח הממוקם בכפ×Ø ×‘×“×•××™ ומציע מגוון אפש×Øויו×Ŗ לינה ייחודיו×Ŗ
לפ×Øטים נוהפים >>
 
אוליב נה×Øיה
מלון בוטיק חדש ונחמד בנה×Øיה. מ×Ŗאים מאוד למשפחו×Ŗ
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני