השבוע במגזין מפה: יינו×Ŗ ל×Øאש השנה

03/09/2015 מגזין מפה: יין לכל אחד - עש×Øה יינו×Ŗ טובים ל×Øאש השנה
 
יין ישמח לבב אנוש - ובחג פי שלוש

הנה הוא מגיע, החג שבו אפילו דודה ×—×”×™×” מבנימינה שו×Ŗה לפחו×Ŗ כוה אח×Ŗ, ואח×Ø ×›×š מדב×Ø×Ŗ קצ×Ŗ שטויו×Ŗ. וכמו בכל שנה אנחנו עומדים נבוכים מול המדפים המ×Ŗפקעים מבקבוקים בחנויו×Ŗ היין ואפילו במ×Øכולים. מה לקנו×Ŗ? מה טעים? מה הולך עם הגפילטע? ועם הצלי? 
החלטנו עם כן לנהו×Ŗ ולעשו×Ŗ לכם קצ×Ŗ הד×Ø ×‘×‘×œ××’×Ÿ ולצייד א×Ŗכם בכמה המלצו×Ŗ ליינו×Ŗ טובים במיוחד שישמחו א×Ŗכם בע×Øב ×Øאש השנה. אפילו הדודה ×—×”×™×” ×Ŗגיד ×Ŗודה. שנה טובה ולחיים 

יקבי ×Øמ×Ŗ הגולן - ה×Ø ×—×Øמוןן אינדיגו 2014
אינדיגו הוא הילד החדש במשפח×Ŗ ה×Ø ×—×Øמון המ×Ŗ×Øחב×Ŗ. כולכם מכי×Øים בוודאי א×Ŗ ה×Ø ×—×Øמון אדום וה×Ø ×—×Øמון לבן, שניים מהיינו×Ŗ הנמכ×Øים ביו×Ŗ×Ø ×‘×™×©×Øאל כב×Ø ×©× ×™× ×Øבו×Ŗ. האינדיגו הוא יין אדום יבש וצעי×Ø ×”×¢×©×•×™ מענבי שי×Øאז , זן צ×Øפ×Ŗי ד×Øומי קלאהי שהפך לאחד הזנים הכי מצליחים במקומו×Ŗינו בשנים האח×Øונו×Ŗ. ק×Ø×Øו או×Ŗו מעט ו×Ŗ×Ŗפלאו לגלו×Ŗ שהוא ×™×”×Ŗד×Ø ×”×™×˜×‘ גם עם מנו×Ŗ הדג ולא ×Øק הבש×Ø
 
יקבי ב×Øקן - פטי ו×Øדו הופ×Øיי×Ø 2011
יקבי ב×Øקן מצ×Øפים עוד יין להד×Ø×Ŗ הופ×Øיי×Ø, ההד×Øה היוק×Ø×Ŗי×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×©×œ×”×. הפטי ו×Øדו הוא הצלע ה×Øביעי×Ŗ בבלנד הבו×Øדולזי האדום המהולל, הכולל גם א×Ŗ ענבי הקב×Øנה הוביניון, המ×Øלו והקב×Øנה פ×Øנק (פעם היה שם גם מלבק). בצ×Øפ×Ŗ, ובעצם ב×Øוב העולם, הוא אינו עומד לבדו כמעט אף פעם. אבל מה×Ŗב×Ø ×©××¦×œ× ×• הוא לא ×Øק יכול לעשו×Ŗ זא×Ŗ אלא גם עושה זא×Ŗ היטב. יין יוק×Ø×Ŗי ויק×Ø ×©×§×¦×Ŗ חבל לפ×Ŗוח או×Ŗו עכשיו אבל אם בכל זא×Ŗ ×Ŗבח×Øו לעשו×Ŗ זא×Ŗ, ×Ŗ×Ŗ×Øשמו מן ×”×”×Ŗם לפחו×Ŗ כמונו. בש×Ø, ×Øק בש×Ø.
 
יקבי בנימינה - המיון 2014
יקבי בנימינה חווים כמה שנים לא ממש יציבו×Ŗ. ובכל זא×Ŗ, לכבוד החג לעונג לנו להמליׄ על הלבן הקליל והמקהים הזה שעושה כבוד לזן שפעם היה נפוׄ מאד במקומו×Ŗינו ומאז נעלם קצ×Ŗ וחבל. ההמיון, המככב ביינו×Ŗ הלבנים של בו×Øדו לצד ההוביניון בלאן, הוא יופי של זן. חומצי, מ×Øענן, קליל ומקהים. הגפילטע פיש יודע לכם. גם הח×Øיימה.
 
יקבי כ×Øמל - קב×Øנה הוביניון הומקה 2012
הד×Ø×Ŗ הכ×Øמים היחידניו×Ŗ (הינגל ויניא×Øדה בלעז - כלומ×Ø ×™×™×Ÿ שכל ענביו הגיעו מכ×Øם הפציפי אחד), של יקבי כ×Øמל היא פא×Ø ×”×™×¦×™×Øה של היקב הגדול ביו×Ŗ×Ø ×‘×™×©×Øאל. היינן ליאו×Ø ×œ×§×”×Ø ×ž×•×›×™×— בה כל שנה מחדש שמוקדם מדי לההפיד א×Ŗ הענק מזכ×Øון יעקב ועד לא מזמן גם מ×Øאשון לציון. הקב×Øנה החדש בהד×Øה הזו הוא מופ×Ŗ של מו×Øכבו×Ŗ, ×Ŗחכום, אלגנטיו×Ŗ וביטוי אזו×Øי מובהק. נהד×Ø. שימו ×Øוהטביף ליד ו×Ŗ×Øאו מה זה.
 
יקב קהטל - פטי קהטל 2013
יקב קהטל נחשב כב×Ø ×©× ×™× ×Øבו×Ŗ לאחד היקבים הטובים ביו×Ŗ×Ø ×‘×™×©×Øאל, אם לא למעלה מזה. עד כדי כך שלפעמים כב×Ø ×©×•×›×—×™× או×Ŗו בצד, במ×Øדף המטו×Ø×£ אח×Øי המלך החדש. אלי בן זקן ומשפח×Ŗו יוצ×Øים יינו×Ŗ לבנים בהגנון אזו×Ø ×‘×•×Øגון בצ×Øפ×Ŗ ואדומים בנוהח בו×Øדו. הפטי קהטל הוא היין הפחו×Ŗ יק×Ø ×©×œ היקב - בלנד אדום של ענבי בו×Øדו הקלאהיים - קב×Øנה הוביניון, מ×Øלו, קב×Øנה פ×Øנק ומלבק. הוא לא ×Øק פחו×Ŗ יק×Ø ×ž×”×’×Øנד וין המהולל של היקב אלא גם קצ×Ŗ יו×Ŗ×Ø × ×’×™×© גם בנעו×Øיו. יין נהד×Ø ×ž×ž×©. 
 
ה×Ø ×¢×ž×©× 2011 - יקב י×Ŗי×Ø
יקב י×Ŗי×Ø ×ž×©×—×Ø×Ø ×œ×©×•×§ לק×Øא×Ŗ החג יין חדש לגמ×Øי - ה×Ø ×¢×ž×©×, על שמו של הה×Ø ×©×¢×œ×™×• נטועים כ×Øמיו הטובים ביו×Ŗ×Ø ×©×œ היקב הד×Øומי והמצטיין הזה, הוא בלנד אדום של ענבי קב×Øנה הוביניון, מ×Øלו, שי×Øאז ופטי וו×Øדו. למ×Øו×Ŗ כוחו ה×Øב, מצליח היין העוצמ×Ŗי הזה להיו×Ŗ גם אלגנטי ונעים ולא ×Øק מבהיל בטעמי הפ×Øי המ×Ŗפ×Øצים שלו. ילך מצוין עם שוק טלה צלויה
 
יקב מונטיפיו×Øי - מונטיפיו×Øי אדום 2013
יקב מונטיפיו×Øי הוא מיזם של ק×Øובי משפח×Ŗו המקומיים של ×”×Ø ×ž×©×” מונטיפיו×Øי, הנדבן הידוע. אדם מונטיפיו×Øי, איש היין הוו×Ŗיק המכהן כיום כ'ש×Ø ×”×—×•×„', אם ×Ŗ×Øצו, של יקבי כ×Øמל, ב×Ŗו ×Øייצ'ל ויחד אי×Ŗם א×Øנון גבע, מי שהיה מנהל הייצוא של יקב קהטל מייצ×Øים יינו×Ŗ מ×Ø×Ŗקים ואלגנטיים ששווה לשים לב עליהם בשנים הק×Øובו×Ŗ. היין האדום של היקב הוא בלנד לא שג×Ø×Ŗי של ענבי מלבק, ×”×™×Øה ופטי ×”×™×Øה .
 
יקב מאיה - מא×Øה ×Øד 2014
יקב מאיה הוא בעצם מיזם חדש ומקהים של יקב טוליפ - יקב הבוטיק הוו×Ŗיק מכפ×Ø ×Ŗקווה המשלב בייצו×Ø ×™×™× ×•×Ŗיו אנשים בעלי צ×Øכים מיוחדים המ×Ŗגו×Ø×Øים בכפ×Ø. מאיה הוא מו×Ŗג חדש של היקב המביא בכנפיו א×Ŗ בשו×Ø×Ŗ הזנים הים ×Ŗיכוניים. חמושים ביועׄ כ×Øמים ויינן יועׄ יווניים, מציגים היינן דוד ב×Ø ××™×œ×Ÿ ובני משפח×Ŗ יצחקי בעלי היקב בלנד מדליק של ענבי ק×Øיניאן, ×”×™×Øה, מו×Øבד×Øה וזן הא×Øגמן המקומי. יין שכיף לק×Ø×Ø ×ž×¢×˜ ולגלו×Ŗ שהעולם הוא לא ×Øק קב×Øנה ומ×Øלו
 
חוו×Ŗ ננה - קב×Øנה הוביניון 2012
×¢×Øן ×Øז הוא כו×Øם ו×Ŗיק ומוכש×Ø ×‘×™×•×Ŗ×Ø ×©×”×§×™× לפני כמה שנים א×Ŗ חוו×Ŗ ננה - כ×Øם גדול בלב המדב×Ø, לא ×Øחוק ממצפה ×Øמון. בכ×Øם היפה שלו הוא מא×Øח א×Ŗ המטיילים לכוה יין מ×Ŗוצ×Ø×Ŗו - יין שא×Ŗ ענביו הוא מגדל ממש כאן, במדב×Ø, וא×Ŗ ייצו×Ø ×”×™×™×Ÿ מהם הוא עושה ביקב פלט×Ø ×©×‘×Øמ×Ŗ הגולן. הקב×Øנה שלו הוא יין מדב×Øי ×Øב עוצמה ונוכחו×Ŗ שמצליח בד×Øך × ×” לחמוק מהטעם ה×Øיב×Ŗי משהו המאפיין בד×Øך כלל לא מעט יינו×Ŗ מהאיזו×Ø ×”×—× הזה. נהו או×Ŗו עם צלי בש×Ø ×˜×•×‘.
 
יקב אבידן - קב×Øנה הוביניון 2013
צינה אבידן, היינני×Ŗ והמייהד×Ŗ של יקב אבידן, הלכה לעולמה לפני קצ×Ŗ יו×Ŗ×Ø ×ž×©× ×” ול×Øגע נדמה היה שזהו הופו של ההיפו×Ø ×”×™×¤×” של יקב הבוטיק הזה. אלא שבעלה שלמה חשב אח×Ø×Ŗ. הוא הע×Ŗיק א×Ŗ היקב ל×Øמו×Ŗ נפ×Ŗלי שבגליל העליון, הפקיד על מלאכ×Ŗ ייצו×Ø ×”×™×™×Ÿ א×Ŗ היינן הצעי×Ø ×¢×ž×™×Ŗ טולדו ועל השיווק א×Ŗ אנשי חב×Ø×Ŗ שקד, בעלי ×Øש×Ŗ חנויו×Ŗ ד×Øך היין. ה×Ŗוצאו×Ŗ לפניכם. מעב×Ø ×œ×©×ž×—×” המהולה בעצב, מדוב×Ø ×‘×™×•×¤×™ של יין.
 
עוד חדשו×Ŗ טובו×Ŗ

מזל טוב, נולדה לנו אפליקציה! האמ×Ŗ שלא בדיוק נולדה, שוד×Øגה, אבל ×”שמחה פה במהד×Øונו×Ŗ זהה. א×Ŗ×Ø ×ž×¤×” מו×Ŗאם לאייפון ואפליקציי×Ŗ מפה לאנד×Øואיד נהנים ×›×¢×Ŗ מעיצוב עדכני וממשק נוח וידידו×Ŗי. הוהפנו כלים שימושיים כמו חיוג והזמנ×Ŗ שולחן ×™×©×™×Øו×Ŗ מהנייד. שכללנו א×Ŗ מנוע החיפוש כך ש×Ŗוכלו לבחו×Ø ×‘×™×Ÿ חיפוש לפי מיקום ובין ×—יפוש כללי. פינקנו בהנחו×Ŗ במלונו×Ŗ ובצימ×Øים, ולא שכחנו גם שי×Ŗוף ב×Øש×Ŗו×Ŗ ×—ב×Ø×Ŗיו×Ŗ, כי אפש×Ø ×”×™×•× בלי. א×Ŗם מוזמנים להיכנה לא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” באייפון או להו×Øיד א×Ŗ ××¤×œ×™×§×¦×™×™×Ŗ מפה באנד×Øואיד, ולגלו×Ŗ מה עוד ה×Ŗחדש. כ×Øגיל, נשמח לשמוע פידבקים, בקשו×Ŗ והע×Øו×Ŗ. כ×Ŗבו לנו
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

 
אם חשב×Ŗם ש×Ŗל אביב היא בי×Ø×Ŗ ה×Ŗ×Øבו×Ŗ וה×Ŗיי×Øו×Ŗ של יש×Øאל, מן ה×Øאוי ש×Ŗבלו יו×Ŗ×Ø ×‘×™×Øושלים. בשנים האח×Øונו×Ŗ עי×Ø ×”×§×•×“×©, בעל×Ŗ אווי×Ø ×”×”×Øים הצלול כיין, הפכה ליעד אט×Øקטיבי לא ×Øק בזכו×Ŗ ההיהטו×Øיה המ×Ø×Ŗק×Ŗ אלא דווקא הודו×Ŗ להווה המהעי×Ø
חוו×Ŗ ננה
חוו×Ŗ ננה היא לא ×Øק יצ×Øני×Ŗ של יין נהד×Ø ××œ× גם מקום מקהים לבק×Ø ×‘×•
לפ×Øטים נוהפים >>
 
ניי×Ø ×—×“×Øה
מ×Øכז המבק×Øים של ניי×Ø ×—×“×Øה הוא מקום מ×Ø×Ŗק לביקו×Ø ×ž×©×¤×—×Ŗי מהנה
לפ×Øטים נוהפים >>
 
אכהניו×Ŗ מצוינו×Ŗ
האכהניו×Ŗ של אנ"א הן פ×Ŗ×Øון מצוין וזול ×™×—×”×™×Ŗ לכל המשפחה
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני