מגזין מפה: איפה כדאי ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ ההופ×Ø ×ž×•×Ÿ? וגם מהעדה ×Ŗאילנדי×Ŗ חדשה ש×Ŗש×Øוף לכם א×Ŗ הלשון

ביום שני הק×Øוב הי×Øח יהיה הגדול ביו×Ŗ×Ø ×‘-70 השנים האח×Øונו×Ŗ. כל מה שצ×Øיך לדע×Ŗ והמלצו×Ŗ למקומו×Ŗ היפים ביו×Ŗ×Ø ×œ×Øאו×Ŗ בהם א×Ŗ אחד מהא×Øועים האהט×Øונומיים של השנה.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

בצ'אנג בה מגישים אוכל ×Ŗאילנדי מופלא ממש שנע על ההקאלה מפיקנטי לשו×Ø×£ א×Ŗ הלשון, ועושים א×Ŗ זה כמו שצ×Øיך.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

זה יכול להיו×Ŗ בגלל ×”×—×–×Øה לשג×Øה ויכול להיו×Ŗ בגלל הבחי×Øו×Ŗ בא×Øה"ב, לפעמים פשוט חייבים לב×Øוח ללילה של שקט. בח×Øנו לכם 4 צימ×Øים שכדאי לכם לב×Øוח אליהם.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

עונו×Ŗ החלמוניו×Ŗ בשיאה, מ×Øכזי הפ×Øיחה מצפון לד×Øום מ×Ŗמלאים בפ×Øחי ×”×”×Ŗיו היפים. ××”פנו עבו×Øכם כמה אזו×Øי פ×Øיחה ק×Øובים, נגישים, יפים ואפילו לא צפופים.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "מקום נהד×Ø."

Ā 

אח×Ŗ מהשמו×Øו×Ŗ היפו×Ŗ. מגוון ×Øחב של ב×Øכו×Ŗ ומהלולים קצ×Øים שמ×Ŗאימים לכל גיל. בנוהף יש חו×Øשה מוצל×Ŗ המו×Ŗאמ×Ŗ לפיקניק. ×”×”"כ בהחלט מומלׄ להגיע.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

במ×Ŗחם ה×Ŗיי×Øו×Ŗ של עין גב ×Ŗוכלו למצוא שלל אט×Øקציו×Ŗ ומהעדו×Ŗ 
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
אי×Øוח ד×Øוזי מקהים ביישוב ×Øאמה עם נוף מדהים לגליל
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

נגה ומושון, בעלי המקום, הופכים א×Ŗ החוויה בצימ×Ø ×œ×‘×œ×Ŗי נשכח×Ŗ
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
ב×Øיכה השחייה בדבש בגולן מקו×Øה ופ×Ŗוחה לאו×Øך כל השנה. מומלׄ!
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 


נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני