השבוע במגזין מפה: חנוכה 2015 - חנוכיו×Ŗ מאי×Øו×Ŗ בהמטאו×Ŗ הע×Øים, מועדון המטיילים ועוד

10/12/2015 חנוכיו×Ŗ מאי×Øו×Ŗ בהמטאו×Ŗ
 
ככל שעוב×Øים ימי החנוכה, דולקו×Ŗ החנוכיו×Ŗ בחלונו×Ŗ ב×Ŗי האבן, והמטאו×Ŗ העי×Ø ×”× ×•×©× ×•×Ŗ מוא×Øו×Ŗ ב×Øוך. כדי לחוו×Ŗ א×Ŗ החג בצו×Øה הולמ×Ŗ, אנחנו ממליצים להצט×Ø×£ להיו×Ø ×”×ž×•×“×Øך בבני ב×Øק, שי×Ŗקיים בנ×Ø ×”××—×Øון. מי שלא יצט×Ø×£ אלינו הפעם, יוכל לטייל באופן עצמאי בעז×Ø×Ŗ ההיו×Øים העי×Øוניים שמציע הא×Ŗ×Ø ×›×œ השנה. בחנוכה ההיו×Øים המוכ×Øים באו×Ø ×™×•× מש×Ŗנים לבלי היכ×Ø ×‘×—×©×›×”, ולאו×Øך הד×Øך שזו×Øו×Ŗ הפ×Ŗעו×Ŗ בצו×Ø×Ŗ חנוכיו×Ŗ חגיגיו×Ŗ. לע×Ŗים דולקים בהן × ×Øו×Ŗ ולע×Ŗים בוע×Ø ×‘×”×Ÿ שמן אבל כולן מפיצו×Ŗ או×Ø ×©×œ נחמה שעושה משהו טוב בלב פנימה. ×Øק לא לשכוח לקח×Ŗ הווד×Ø...ומצלמה
טיול בצפ×Ŗ הע×Ŗיקה
אווי×Ø×Ŗ הקדושה, שהי×Ŗה מנ×Ŗ חלקה של צפ×Ŗ במאו×Ŗ הקודמו×Ŗ, נשמ×Øה היטב ב×Øובע הע×Ŗיק. בין אם א×Ŗם מהיי×Øים בין ההמטאו×Ŗ הציו×Øיו×Ŗ בעצמכם או הולכים בעקבו×Ŗ המלצו×Ŗינו, ×Ŗגלו בעי×Ø ×©×›×™×•×Ŗ חמדה וטיפוהים מעניינים. בחנוכה מוא×Øים חלונו×Ŗ ב×Ŗי האבן בשלל חנוכיו×Ŗ
 
טיול בנווה צדק
צעידה ×Øגלי×Ŗ ב×Øחובו×Ŗיה של השכונה היהודי×Ŗ ה×Øאשונה מחוׄ ליפו היא חוויה מיוחד×Ŗ. בשכונה, שנחשב×Ŗ אח×Ŗ היפו×Ŗ ב×Ŗל אביב, ההיהטו×Øיה מציצה מכל עב×Ø ×•×ž×©×Ŗלב×Ŗ בה×Øמוניה עם מ×Øכזי ה×Ŗ×Øבו×Ŗ, ב×Ŗי הקפה, הגל×Øיו×Ŗ וחנויו×Ŗ המעצבים. בשעו×Ŗ הע×Øב שו×Øה על נווה צדק אווי×Øה אי×Øופי×Ŗ
 
טיול ב×Øחוב הנביאים בי×Øושלים
אחד ה×Øחובו×Ŗ היפים והמפוא×Øים בי×Øושלים היה ×Øחוב הקונהולים, שלימים הפך ל×Øחוב הנביאים. ×Øבים מנכבדי י×Øושלים ג×Øו שם, ופעלו בו קונהוליו×Ŗ לצד א×Ŗ×Øים ד×Ŗיים, שחלקם פעילים עד היום. בין הי×Ŗ×Ø ×¢×•×‘×Ø ×”×˜×™×•×œ בשוליה של שכונ×Ŗ מאה שע×Øים, ש×Ŗמיד מעניין לבק×Ø ×‘×”, וודאי בליל חנוכיו×Ŗ
 
טיול בנחלאו×Ŗ
במאה ה-19 ×Øכשו קבוצו×Ŗ של חולמים ק×Øקעו×Ŗ מחוׄ לחומו×Ŗ י×Øושלים, וקבעו א×Ŗ מקומו×Ŗ מושבם הביב חצ×Øו×Ŗ משו×Ŗפו×Ŗ. כך, נחלה אח×Ø × ×—×œ×”, קמה גם שכונ×Ŗ נחלאו×Ŗ הצ×Øה והיפה, מלא×Ŗ ההיפו×Øים, השי×Øים והבוה×Ŗנים. היו×Øי הליחו×Ŗ הם עניין נפוׄ כאן, אבל גם חג האו×Øים הוא הזדמנו×Ŗ מצוינ×Ŗ לחוו×Ŗ א×Ŗ המקום כהלכה ולה×Ŗ×Øגש  ×ž××•×Ø ×—× ×•×›×™×•×Ŗ השמן
 
היו×Ø ×‘×™×ž×™×Ÿ משה
אם יש לכם שעה או שע×Ŗיים להעבי×Ø ×‘×™×Øושלים, כדאי לכם לעשו×Ŗ זא×Ŗ בשכונ×Ŗ ימין משה בי×Øושלים. מקום ×Øומנטי, אה×Ŗטי ומעו×Ø×Ø ×”×©×Øאה, שבלילה עוצמ×Ŗי אף יו×Ŗ×Ø. ×‘שכונ×Ŗ האמנים של ימינו מעניין ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ החנוכיו×Ŗ המיוחדו×Ŗ שדולקו×Ŗ בהמטאו×Ŗ
 
היו×Ø ×‘×‘× ×™ ב×Øק
אם פהפה×Ŗם א×Ŗ היו×Øי החנוכיו×Ŗ של מועדון מטיילי מפה בחג החנוכה, ×Ŗוכלו לע×Øוך היו×Ø ×¢×¦×ž××™ באח×Ŗ הע×Øים המעניינו×Ŗ במ×Øכז הא×Øׄ. היא לא יפה כמו י×Øושלים או מה×Ŗו×Øי×Ŗ כמו צפ×Ŗ, אבל שיטוט בה הוא בהחלט חוויה אנ×Ŗ×Øופולוגי×Ŗ. "×Ŗל אביב" של העולם הח×Øדי שוקק×Ŗ חיים במיוחד בחגים אבל גם כל השנה
 
היו×Ø ×—×’ המולד בנצ×Ø×Ŗ - מועדון המטיילים של מפה

היו×Ø ×—×’ המולד בנצ×Ø×Ŗ - מועדון המטיילים של מפה
 
× ×Ŗחיל א×Ŗ היום ב×Ŗצפי×Ŗ פנו×Øמי×Ŗ מה×Ø ×”×§×¤×™×¦×” ונ×Ŗק×Øב אל העי×Ø ×”×¢×Ŗיקה שמ×Ŗקשט×Ŗ לק×Øא×Ŗ חג המולד ומציגה שוק כ×Øיהמה ההגוני. נבק×Ø ×‘×›× ×”×™×•×Ŗ החשובו×Ŗ, נשמע על ישוע הצעי×Ø ×•× ×˜×¢× ממטעמי שוק נצ×Ø×Ŗ של ימינו. במהלך ההיו×Ø × ×¤×’×•×© א×Ŗ אנשי המקום החביבים ונכי×Ø ×›×ž×” א×Ŗ×Øים שבינ×Ŗיים יישא×Øו בגד×Ø ×”×¤×Ŗעה
לפ×Øטים וה×Øשמה >>
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

חאן בא×Øו×Ŗיים
הגולש×Ŗ einatmd: "מ×Ŗחם מאוד יפה, מאו×Øגן בחוכמה ונעים למש×Ŗמש"
לפ×Øטים נוהפים >>
 
האנג×Ø ××“×ž×”
הדנאו×Ŗ מחול ולינה בהאנג×Ø, בבי×Ŗ בוׄ או באוהל בבי×Ŗ להק×Ŗ המחול במצפה ×Øמון
לפ×Øטים נוהפים >>
 
מלון B ב×Øדיצ'בהקי
mimba: "ההוויטה מעולה, הניקיון ×Øאוי לציון והיענו×Ŗ הצוו×Ŗ גם ×Ŗ×Øמה לחוויה"
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני