השבוע במגזין מפה - חידושים בעכו, מועדון המטיילים של מפה ועוד המלצו×Ŗ טובו×Ŗ

מפה ישו - ביקו×Ø ×”××¤×™×¤×™×•×Ø ×‘×™×©×Øאל
 
לבלו×Ŗ בעכו
משהו טוב קו×Øה בעכו. מלבד ×Ŗנופה הוציו-אקונומי×Ŗ מדהימה, העי×Ø ×ž×ž×©×™×›×” לה×Ŗפ×Ŗח ולהש×Ŗנו×Ŗ גם בענף ה×Ŗיי×Øו×Ŗ, ויכולה בקלו×Ŗ למלא לוח זמנים של הופשבוע משפח×Ŗי שלם. בשנה האח×Øונה הוקמו פא×Øק הפו×Øט א×Ŗג×Øי מפוא×Ø ×•×¤××Øק בוטאני, אולמו×Ŗ האבי×Øים שוד×Øגו בשפע מיצגים חדשים וחנויו×Ŗ חדשו×Ŗ, וכן נחנכה טייל×Ŗ שמשי×Ŗ לאו×Øך החוף המע×Øבי של העי×Ø, ובעכו זה לא כל כך ב×Øו×Ø ×©×”×—×•×£ הוא במע×Øב...
 
 
לאכול בעכו
כב×Ø ×©× ×™× יודעים חובבי האוכל שעכו היא ה×Øבה יו×Ŗ×Ø ×ž××©×Ø ×ž×¢×¦×ž×Ŗ חומוהיו×Ŗ, טובו×Ŗ ככל ש×Ŗהיינה. אל מהעד×Ŗ הגו×Øמה ב×Ŗ שנו×Ŗ הדו×Ø ××•×Øי בו×Øי, הצט×Øפו בשנים האח×Øונו×Ŗ שלל מהעדו×Ŗ מ×Ø×Ŗקו×Ŗ ההופכו×Ŗ א×Ŗ הביקו×Ø ×‘×¢×™×Ø ×œ×ž×¢× ×’ במיוחד לשוח×Øי ה×Øפ×Ŗקאו×Ŗ קולינ×Øיו×Ŗ
 
מהעדו×Ŗ מומלצו×Ŗ בעכו
 
לטייל בעכו
היו×Ø ×‘×”×ž×˜××•×Ŗיה שוקקו×Ŗ החיים של עכו מהפ×Ø ×¢×œ עי×Ø ×©×™×“×¢×” בא×Øבע×Ŗ אלפי שנו×Ŗיה אינהפו×Ø ×¢×œ×™×•×Ŗ ומו×Øדו×Ŗ, ובין הי×Ŗ×Ø ×”×™×™×Ŗה בי×Ø×Ŗ הממלכה הצלבני×Ŗ השנייה ועמדה בעוז בפני ה×Ŗקפו×Ŗיו של נפוליאון. טפהו על החומו×Ŗ הע×Ŗיקו×Ŗ, בק×Øו באולמו×Ŗ הצלבניים, בחמאם ה×Ŗו×Øכי, בח'אן הייחודי, בשוק הצבעוני ובנמל הפעיל, וה×Øי לכם ד×Øך, אח×Ŗ מני ×Øבו×Ŗ, להכי×Ø ××Ŗ עכו
 
מועדון המטיילים של מפה - ליקוט והדנ×Ŗ בישול בגליל

 
ב-19.2 מועדון המטיילים של מפה יוצא להיו×Ø ×œ×™×§×•×˜ מ×Ø×Ŗק והדנ×Ŗ בישול מקו×Øי×Ŗ בגליל המע×Øבי. בהד×Øכ×Ŗ עופ×Ø ×•××™×Ø×™×” אבל, שלומדים מזה שנים א×Ŗ ×Øזי הצמחים והגולו×Ŗיהם, נלמד לזהו×Ŗ וללקט, ונשמע על איכויו×Ŗ צמחי הב×Ø. × ×™×”×¢ למ×Ŗחם האי×Øוח במצפה הילה נכין ונאכל א×Øוח×Ŗ גו×Øמה צמחוני×Ŗ
לפ×Øטים וה×Øשמה >>
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

מילה הוויטו×Ŗ נופש
לנד×Ø: "מ×Ŗחם יפהפה ומטופח, נוח מאוד, מפנק ונקי מאוד. חד×Øים גדולים, נוחים ונקיים"
לפ×Øטים >>
 
מהעד×Ŗ הלע הנוט×Øים
אוכל ×¢×Øבי נפלא בבי×Ŗ משפחה מקהימה, והיו×Ø ×‘×ž×˜×¢ זי×Ŗים ב×Ŗום הא×Øוחה  
לפ×Øטים >>
 
פ×Øובנה של בלהה
idan123: "המקום מושקע ו×Øואים שחשבו שם על כל פ×Øט. מפנק ושווה כל אגו×Øה"  
לפ×Øטים >>
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹
 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
הודעה זו נשלחה ×¢"י א×Ŗ×Ø ×ž×¤×”. הנך ×Øשאי/×Ŗ, בכל ×¢×Ŗ להודיע על ×”×™×Øובך לקבל ×“יוו×Ø ×–×” ×¢"י לחיצה על ×”×”×Øה כאן

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני