השבוע במגזין מפה: יום העצמאו×Ŗ 2016

26/3/2026 מגזין מפה: א×Ŗ×Øי קמפינג וטיולים לפהח
 
מח×Ø, אח×Øי שהמשואו×Ŗ יכבו, נצא לטייל בנופי הא×Øׄ,  × ×Ŗחפש לחלוצים, נמצא צל למנגל (או שנאכל במהעדה) ונחגוג א×Ŗ יום העצמאו×Ŗ ה-68 של מדינ×Ŗ יש×Øאל. בואו לגלו×Ŗ א×Ŗ המהלולים, המהעדו×Ŗ והאט×Øקציו×Ŗ לכל המשפחה שאהו×Ø ×œ×¤×”×¤×” ביום העצמאו×Ŗ 2016.
יום עצמאו×Ŗ שמח!
 
טיולים

שלושה א×Ŗ×Øים היהטו×Øיים לטיול ביום העצמאו×Ŗ 2016
מהלולי טיול משפח×Ŗיים אל א×Ŗ×Øי המו×Øש×Ŗ שהם לא ×Øק מ×Øגשים  ××œ× גם הכי יפים שיש. בח×Øנו עבו×Øכם א×Ŗ שלוש×Ŗ הא×Ŗ×Øים המומלצים ביו×Ŗ×Ø ×œ×‘×™×§×•×Ø ×‘×™×•× העצמאו×Ŗ, מהצפון ועד הד×Øום, ולא שכחנו לבדוק איפה יש צל לפ×Ŗוח א×Ŗ המנגל. קחו א×Ŗ הילדים (או העו לבד), ובואו להכי×Ø ××Ŗ היפו×Øה של מדינ×Ŗ יש×Øאל.
ק×Øא עוד >>
 
 
אט×Øקציו×Ŗ

חינם אין ×›×”×£: מה לעשו×Ŗ עם הילדים ביום העצמאו×Ŗ 2016?
×Øק לפני עש×Øה ימים ×”×”×Ŗיימה לה חופש×Ŗ הפהח וכב×Ø ××Ŗם צ×Øיכים לדאוג מה לעשו×Ŗ עם הילדים בחג העצמאו×Ŗ 2016? קיבצנו בשבילכם א×Øבעה אי×Øועים מ×Øכזיים וחינמיים המ×Ŗקיימים בצפון, בד×Øום ובמ×Øכז להנא×Ŗם הגדולה של הילדים.
ק×Øא עוד >>
 
 
אוכל

מנפנפים עצמאו×Ŗ: 5 אטליזים ומהעדו×Ŗ שלא ×Ŗ×Øצו לפהפה
טעה מי שטען שדם ואש ו×Ŗמ×Øו×Ŗ עשן זה פהח. בעצם זה הכי יום העצמאו×Ŗ. איך ×Ŗוכלו להפוך א×Ŗ ה'על האש' שלכם לבל×Ŗי נשכח? ×Øיכזנו עבו×Øכם המלצו×Ŗ לחמישה אטליזים מצטיינים בכל ×Øחבי הא×Øׄ, חלופה לחומוה ולהלטים ×Ŗעשיי×Ŗיים והצעה נועז×Ŗ למנגל טבעוני.
ק×Øא עוד >>
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

בי×Ŗ העצמאו×Ŗ
בי×Ŗ העצמאו×Ŗ הוא אמנם מקום היהטו×Øי ונוהטלגי, אבל הזמן ממש לא עצ×Ø ×‘×• מלכ×Ŗ. בואו לגלו×Ŗ א×Ŗ ×Øגעי המ×Ŗח שלפני ההכ×Øזה ההיהטו×Øי×Ŗ.
לפ×Øטים נוהפים >>
 
אכהניי×Ŗ טב×Øיה
אכהניי×Ŗ טב×Øיה נמצא×Ŗ במ×Øחק של ×Øק חמש דקו×Ŗ הליכה מהים, ולידה ×Ŗוכלו למצוא מהעדו×Ŗ וב×Øים ×Øבים. 
לפ×Øטים נוהפים >>
 
פא×Øק המים בחוף גיא
פא×Øק המים חוף גיא, בטב×Øיה, חוגג א×Ŗ יום העצמאו×Ŗ 2016, עם שלל פעילויו×Ŗ ואט×Øקציו×Ŗ לכל המשפחה.
לפ×Øטים נוהפים >>
 
חצ×Ø ×Øאשונים
מוזיאוני הט×Øקטו×Øים – המכונה, האדם ונוף עבוד×Ŗם פעילו×Ŗ נפלא לחובבי הט×Øקטו×Øים בכל הגילאים.
לפ×Øטים נוהפים >>
 
אב×Øהם הוהטל ×Ŗל אביב
האכהניה ה×Ŗל אביבי×Ŗ של אב×Øהם הוהטל ה×Ŗמקמה בנקודה אהט×Øטגי×Ŗ בלבונטין, בול במ×Øכז העניינים.
 
לפ×Øטים נוהפים >>
 
מוזיאון מכון איילון
המוזיאון מהפ×Ø ××Ŗ היפו×Øה של פ×Øשיה עלומה שה×Ŗ×Øחשה בשנים 1945-1948, בין ×Ŗום מלחמ×Ŗ העולם השנייה ועד להקמ×Ŗ מדינ×Ŗ יש×Øאל.
לפ×Øטים נוהפים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני