מגזין מפה: טיולי המעיינו×Ŗ השווים ביו×Ŗ×Ø ×œ×§×™×„

ה×Øבה מים וכמה שפחו×Ŗ הליכה. קבלו א×Ŗ הלהיט לקיׄ הק×Øוב: טבל×Ŗ-× ×”×¢×Ŗ, מהלולי טיול ב×Øכב בין המעיינו×Ŗ השווים ביו×Ŗ×Ø ×‘×™×©×Øאל שאפש×Ø ×œ×”×’×™×¢ אליהם (כמעט) עם ה×Øכב.

Ā 

טוב שההופ"ש כב×Ø ×¢×•×“ ×Øגע כאן. ×Ŗח×Ŗכו א×Ŗ האבטיח והמלון, קחו א×Ŗ ק×Øם ההגנה ובואו לגלו×Ŗ א×Ŗ חמש ב×Øיכו×Ŗ השחייה המיוחדו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×‘×™×©×Øאל.

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "כיף לילדים ולמבוג×Øים"

Ā 

פעילו×Ŗ חביבה מאוד שמ×Ŗחילה בההב×Øים של ×Øמי על המקום. אחכ לוקחים הלים והולכים לקטוף. קצ×Ŗ קוטפים קצ×Ŗ מקלקלים והכי הכי שמחים בעבוד×Ŗ האדמה. לא לשכוח לשטוף א×Ŗ הפי×Øו×Ŗ והי×Øקו×Ŗ..

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

אחוז×Ŗ דו×Ø ×‘×ž×•×©×‘ יבנאל מ×Ŗהד×Ø×Ŗ באזו×Ø ×”×”×•×‘×‘ או×Ŗה, אזו×Ø ×›×¤×Øי המעניק חווי×Ŗ אי×Øוח ייחודי×Ŗ לכל המשפחה.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
פא×Øק הא×Ŗג×Øים אד×Øנלין המקום להוציא אנ×Øגיה ובכיף, בפא×Øק ×Øחב ידיים שמש×Ŗ×Ø×¢ על שטח ענק בלב גוש דן.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

על שטחי המושבה ×Øאש פינה שהוקמה במאה ה-19 שוכן הצימ×Ø ×¤×™× ×” בלב עם מגוון הוויטו×Ŗ מפנקו×Ŗ וייחודיו×Ŗ.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
הצימ×Øים של שני שמים וא×Øׄ במושב אמי×Øים מעניקים שלווה ו×Øוגע אל מול נופי הכנ×Ø×Ŗ.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

ה×Øובה של נפוליאון ומהמכים משנו×Ŗ ה-40 הינם חלק קטן מהחפצים המיוחדים וההיפו×Øים המ×Ø×Ŗקים ש×Ŗשמעו במחהן של הבא.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
הצנ×Ŗ הקולינ×Øיה בחיפה מ×Ŗפ×Ŗח×Ŗ והאלוט לוקח×Ŗ בה חלק × ×Øחב, ומציע להועדיה מגוון מנו×Ŗ מצוינו×Ŗ מהמטבח האיטלקי.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני