מגזין מפה: ×Ŗבואו ×Øעבים! איפה נמצאים ההנדוויצ'ים הכי טובים במ×Øכז? וגם טיולי מעיינו×Ŗ שיק×Ø×Øו לכם א×Ŗ אוגוהט!

למי יש כח להכנה למטבח ולט×Øוח על ×”×”×™×Øים? ××‘ל הנדוויׄ' הוא פ×Ŗ×Øון גאוני: א×Øוחה קלילה, ז×Øיזה ובלי ה×Ŗחייבויו×Ŗ. אז איפה מוצאים הנדוויׄ' טוב?
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

ה×Øבה מים ק×Øים וכמה שפחו×Ŗ הליכה ב×Øגל. כנהו וגלו א×Ŗ טיולי המעיינו×Ŗ שיק×Ø×Øו לכם א×Ŗ אוגוהט.
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

בשביל ה×Øבה אנשים לצא×Ŗ לחופש זו הוצאה גדולה מדי. אז איך אפש×Ø ×œ×¦××Ŗ לחופשה, לשמוע א×Ŗ ציוׄ הציפו×Øים בבוק×Ø ×•×œ× לשלם על כל זה אפילו שקל אחד.
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "גן עדן קטן"

Ā 

למעשה היינו כמעט לבד ולא נאלצנו להיאבק עם חום כבד. ההליכה קלה, נוחה ונעימה. ×Øוב הד×Øך המים מגיעים לק×Øהוליים ולב×Øכיים, ומע×Ŗ לע×Ŗ הנחל נפ×Ŗח לב×Øיכה א×Øוכה ובה המים מגיעים עד גבה החזה. להיכום, בעונה זו של השנה המהלול מ×Ŗאים לכל המשפחה.
 
ד×Øגו עכשיו והפ×Øו חוויו×Ŗ! 
Ā ×§×Øא עודĀ 

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

מ×Ŗחם האי×Øוח המקהים באמי×Øים עטוף בחפצי אמנו×Ŗ ונופים מדהימים.  ההוויטו×Ŗ, שונו×Ŗ בגודלן, אבל דומו×Ŗ באיכו×Ŗן וביופיין וההגנון העיצובי מקש×Ø ×‘×™× ×™×”×Ÿ כחוט השני.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
טעמ×Ŗם פעם אוכל גיאו×Øגי? אם לא, א×Ŗם פשוט חייבים א×Ŗ זה לעצמכם. הבצק, הגבינו×Ŗ, הטעמים החדשים והמיוחדים של האוכל הגיאו×Øגי ימלאו או×Ŗכם.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

הדהע×Ø ×‘×ž×Ŗחם ×Øובע הבשמים במצפה ×Øמון הוא בי×Ŗ ל×Ŗוצ×Ø×Ŗ המדב×Ø. במקום ×Ŗמצאו גל×Øיה מקומי×Ŗ לאומנו×Ŗ מדב×Øי×Ŗ, חנו×Ŗ בגדים ומ×Ŗחם אוכל או×Øגני עם בי×Ŗ קפה וגינה יפה.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
בכל יום ×Øביעי, בין השעו×Ŗ 18:00-21:30, חוויה מהה×Øטים לילדים בפא×Øק ×Øמ×Ŗ הנדיב! הדנאו×Ŗ יציאה, משחקי ק×Øקה ובובו×Ŗ ענק, מופעים מוזיקליים ועוד.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני