השבוע במגזין מפה: מחלבו×Ŗ מומלצו×Ŗ לשבועו×Ŗ ולכל השנה ועוד

מגזין מפה 14.5.2015 : מחלבו×Ŗ מומלצו×Ŗ לשבועו×Ŗ
 
מחלב×Ŗ חלב עם ה×Øוח
 
מחלב×Ŗ חלב עם ה×Øוח
מחלב×Ŗ חלב עם ×”×Øוח הוו×Ŗיקה של דליה ואמנון זלדשטיין בה×Ø ×”×©××‘×™ היא אחד המקומו×Ŗ היו×Ŗ×Ø ×–×Øוקים ×•×§×”ומים בנוף המחלבו×Ŗ המקומי. אבל אל ×Ŗ×Ŗנו לחזו×Ŗ האינדיאני×Ŗ משהו של בעלי הבי×Ŗ ×œ×”טעו×Ŗ א×Ŗכם. מדוב×Ø ×‘×©× ×™×™× מיצ×Øני הגבינה הטובים ביו×Ŗ×Ø ×‘×ž×§×•×ž×•×Ŗינו. גבינ×Ŗ העיזים ×”×Øכה העטופה בעלי גפן העונה לשם שב×Øייה היא מהטובו×Ŗ מהוגה וכך גם הגבינה העטופה בפחם ששמה אפילו מצחיק עוד יו×Ŗ×Ø – פחימה. החלב המשמש להכנ×Ŗ הגבינו×Ŗ הוא או×Øגני ×•×ž×’×™×¢ כמובן מהעד×Ø ×©×œ בני הזוג. ואם כל זה לא מהפיק, אפש×Ø ×œ×™×”× ×•×Ŗ כאן מא×Øוחה של ×ž×ž×© עם הלטים, לחם שאו×Ø ×•×œ×™×ž×•× ×“×”, ובהזמנה מ×Øאש אפילו מא×Øוחה בש×Øי×Ŗ הכולל×Ŗ ×’ם בש×Ø ×’×“×™ 
 
מחלב×Ŗ הנוקד
 
מחלב×Ŗ הנוקד
אביבה ודני ×”ם  ×ž×ž×§×™×ž×™ הישוב גילון. דני הוא מוו×Ŗיקי ×”נוקדים – ×Øועי הצאן, והיה אח×Øאי על ×¢× ×£ הצאן בבי×Ŗ ההפ×Ø ×›×“×•×Øי. ב-1997 ה×Ŗמחה ×‘גבינו×Ŗ בצ×Øפ×Ŗ ומאז הוא כאן במחלבה שלו המ×Ŗמחה בעיק×Ø ×‘×’×‘×™× ×•×Ŗ צאן קשו×Ŗ ו×Øכו×Ŗ מחלב ×¢×–ים אבל גם כבשים, מה שקצ×Ŗ פחו×Ŗ קל להשיג במקומו×Ŗינו. כך ×Ŗוכלו למצוא כאן גבינו×Ŗ ×‘×”גנון הפקו×Øינו האיטלקי×Ŗ, מנצ'גו הפ×Øדי×Ŗ, ×Ŗום ביין ועוד ואפילו הבון מחלב כבשים

 
גן לאומי חוף פלמחים
 
מחלב×Ŗ שי זלצ×Ø
שי זלצ×Ø, האב ×”×Øוחני של יצ×Øני גבינו×Ŗ הבוטיק בא×Øׄ ואחד ה×Øאשונים שבהם, הוא טיפוה ציו×Øי ובל×Ŗי צפוי ×œ×ž×“×™. המחלבה שלו שוכנ×Ŗ כב×Ø ×œ×ž×¢×œ×” משלושים שנה במו×Øדו×Ŗ ההטף והיא אח×Ŗ היחידו×Ŗ ×©×ž×¦×“יקה לגמ×Øי א×Ŗ ההגעה דווקא אליה משום שא×Ŗ הגבינו×Ŗ של זלצ×Ø ××™ אפש×Ø ×œ×”×©×™×’ כמעט בשום ×ž×§×•× אח×Ø. כשהוא יוצא מהמע×Øה הקטנה שלו עטוף כולו בלבן ואוחז בידו גוש קטן של ×’בינ×Ŗ עזים קשה עטופה בגפ×Ŗ של ענבים או בעלי גפן, א×Ŗה ×™×•×“×¢ שנשא×Øו חלוצים בא×Øׄ, גם אם צ×Øיך לפ×Ŗוח פק"מ בשביל ×Ŗוצ×Ø×Ŗם. ×—בל שאנשי מנהל מק×Øקעי יש×Øאל לא ×Øואה זא×Ŗ כך
 
 
מחלב×Ŗ קו×Øנמל
כב×Ø 13 שנים ×ž×¤×Øיחים ×¢× ×Ŗ ודניאל קו×Øנמל א×Ŗ שממ×Ŗ הנגב עם גבינו×Ŗ העזים המופלאו×Ŗ שלהם. ×ž×™ שידה×Ø ×ž×”×ؠמדי על כביש 40 בואך שדה בוק×Ø ×™×•×›×œ לפהפה בקלו×Ŗ א×Ŗ הפנייה אל המחלבה קטנה ×•×”×”ימפטי×Ŗ הזו שהיא לא ×Øק אח×Ŗ הטובו×Ŗ בא×Øׄ אלא גם אח×Ŗ הנחמדו×Ŗ שבהן. ×œ××—×Øונה ×”והיפו בני הזוג גם מהעדה חלבי×Ŗ קטנה למחלבה. נהו א×Ŗ גבינ×Ŗ ה'כ×Ŗם' הנהד×Ø×Ŗ או ×”'עדי' החדשה והקשה. אפש×Ø ×œ×§× ×•×Ŗ כאן גם בקבוק יין מיקבי ההביבה ולע×Øוך א×Ŗו פיקניק ×›×”לכ×Ŗו
 
 
חוו×Ŗ נאו×Ŗ
בצידו השני של ×›×‘יש 40, לא ה×Øחק ממחלב×Ŗ קו×Øנמל, שוכנ×Ŗ חוו×Ŗ נאו×Ŗ המציעה שילוב לא שג×Ø×Ŗי של מחלב×Ŗ ×’בינו×Ŗ עזים ומהעד×Ŗ... בש×Øים. משפח×Ŗ נחימוב מציעה לאו×Øחיה גבינה בהגנון קממב×Ø ×‘×©× × ×•×¢×, גבינ×Ŗ ×Ŗום קשה, גבינה בולג×Øי×Ŗ, צפ×Ŗי×Ŗ וכמובן גם לבנה ויוגו×Øט כמקובל ×‘×Ŗחום
 
פא×Øק עדולם
 
מחלב×Ŗ עיזים בחו×Øש
עוד מחלבה × ×”ד×Ø×Ŗ שהמינהל מאיים עליה כב×Ø ×©× ×™×, ולא × ×™×›× ×” כאן להבך ההוגיו×Ŗ המשפטיו×Ŗ, היא ×ž×—לב×Ŗ עזים בחו×Øש השוכנ×Ŗ כמו ששמה מעיד עליה - בלב החו×Øש ההמוך למע×Ø×Ŗ הנטיפים. בני ×”זוג ב×Ø ×•××‘×©×œ×•× יע×Øן מגדלים כאן א×Ŗ העד×Ø ×©×œ×”×, וגם עד×Ø ×§×˜×Ÿ של ילדים. הגבינו×Ŗ ×”×Øכו×Ŗ שלהם הן מופ×Ŗ של עדינו×Ŗ וטעם, והנוף מ×Øחיב הלב הוא ×Ŗוהפ×Ŗ נפלאה לגבינו×Ŗ

 
 
מחלב×Ŗ ה×Ø ×”×Øוח
דליה וחיים ×”ימלפא×Øב מייצ×Øים כב×Ø ×©× ×™× א×Ŗ הגבינו×Ŗ שלהם בלב יע×Ø ×§×“×•×©×™ פולניה היפה ליד הישוב × ×˜×£ שמעל אבו גוש. גם להם לא ממש קל לה×Ŗמודד עם מדינ×Ŗ יש×Øאל ולכן המהעדה הקטנה ×©×™×©×‘×” בצ×Øיף העׄ שבנו כב×Ø ××™× × ×”. בינ×Ŗיים אפש×Ø ×¢×“×™×™×Ÿ לקנו×Ŗ בשב×Ŗו×Ŗ א×Ŗ הגבינו×Ŗ שלהם ×”נמכ×Øו×Ŗ כמו בימיה ה×Øאשונים של המחלבה באוהל קטן וצנוע. אם ×Ŗ×Øצו ×Ŗוכלו להוהיף ×œ×’בינו×Ŗ גם ×¢×Øכ×Ŗ פיקניק מוכנה קטנה. אח×Øי ש×Ŗגמ×Øו לנפוש על הפהלי הק×Øן הקיימ×Ŗ ×”×”מוכים, עשו היבוב קטן בדי×Ø ×”×©×›×Ÿ. ×Øק בשקט, משפח×Ŗ הימלפא×Øב ג×Øה ממש מעליו
 
מחלב×Ŗ חלב אדי×Ø
במחלב×Ŗ חלב אדי×Ø ×‘××–×•×Ø ×”×Ŗעשייה דל×Ŗון ×ž×©×œ×‘ים ש×Ŗיים מהנאו×Ŗ החיים הגדולו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø, גבינו×Ŗ ויין. אל המחלבה צמוד יקב משובח ×•×›×š אפש×Ø ×œ×™×”× ×•×Ŗ כאן, במ×Øכז המבק×Øים המ×Øווח והמוד×Øני או בלא מעט א×Ŗ×Øי פיקניק ×™×Øוקים בהביבה, מפיקניק מושלם. נהו א×Ŗ השי×Øאז המצוין של היקב יחד עם גבינ×Ŗ ×Ŗום או ××Ŗ הקב×Øנה הוביניון עם גבינ×Ŗ אדמון, ש×Ŗיהן מחלב עיזים 

מועדון המטיילים - עוד על דגים ודייגים

בעקבו×Ŗ ההצלחה המהח×Ø×Ø×Ŗ בהוף השבוע שעב×Ø, ביום שישי הק×Øוב יוצא לד×Øך היו×Ø "דגים ודייגים" השני. יש לנו ×Ŗוכני×Ŗ היו×Øים מ×Ø×Ŗק×Ŗ בשבילכם עבו×Ø ×›×œ השנה. להיו×Øים הבאים היכנהו לעמוד מועדון המטיילים של מפה
ק×Øא עוד
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

בי×Ŗ אלכהנד×Øה
 
בי×Ŗ ההא×Øחה הנעים נמצא בעי×Ø ×”×¢×Ŗיקה נצ×Ø×Ŗ, במ×Øחק הליכה מהשוק ומהכנהיו×Ŗ. בשלוש×Ŗ החד×Øים היפים, המשלבים ×Øיהוט חדש וקי×Øו×Ŗ אבן ×¢×Ŗיקים, יש פינ×Ŗ קפה, מק×Ø×Ø ×•×—×“×Ø ×Øחצה
חאן שקדי
הגולש shaulb: "המקום מהוד×Ø ×•× ×§×™. מטבח מאובז×Ø, שי×Øו×Ŗים ומקלחו×Ŗ נקיים, אווי×Øה נעימה מאוד"
לפ×Øטים >>
 
שבועו×Ŗ בחמ×Ŗ גד×Ø
פא×Øק הנופש מציין א×Ŗ חג שבועו×Ŗ בפהטיבל הכולל שחקנים, ×Øקדנים, הפעלו×Ŗ ופינו×Ŗ יצי×Øה לכל המשפחה
לפ×Øטים >>
 
מוזיאון אשדוד לאמנו×Ŗ
הגולש ofir.feld:"אם א×Ŗם אוהבים אמנו×Ŗ ו×Øוצים משהו שונה ממוזיאוני המ×Øכז, מוזיאון אשדוד לאמנו×Ŗ זה המקום"
לפ×Øטים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני