השבוע במגזין מפה: מוהדו×Ŗ אוכל מי×Ŗולוגיים

בכדי להבטיח א×Ŗ קבל×Ŗ הדיוו×Ø ×œ×Ŗיב×Ŗ הדוא×Ø ×”× ×›× ×” שלכם וקבל×Ŗו כאש×ؠכל ה×Ŗמונו×Ŗ פ×Ŗוחו×Ŗ ×× × הוהיפו א×Ŗ הכ×Ŗובו×Ŗ info@mapa.co.il ו mapa@vpcontact.com ל×Øשימ×Ŗ אנשי הקש×Ø ×©×œ×›×
מגזין מפה 14.8.2015 : מוהדו×Ŗ אוכל מי×Ŗולוגיים
 
מ×Ŗי המקלל. צילום: אייל טואג, מפה
 
מ×Ŗי המקלל
א×Ŗ ה×Ŗוא×Ø ×”×ž×•×–×Ø ×”×–×” ה×Øוויח אדון מ×Ŗי×Ŗיהו לנדשטיין בדין. מ×Ŗי, שכב×Ø ×ž×–×ž×Ÿ חגג א×Ŗ יום הולד×Ŗו השמונים, מקלל עדיין כל קליינט, או לפחו×Ŗ כל קליינט וו×Ŗיק שהונט בו ומ×Ŗעקש למשוך או×Ŗו בלשון. לא כל אחד מצליח להבחין שמ×Ŗח×Ŗ לחזו×Ŗ ×”×’×”×” הזו פועם לב פולני חם של אדם מקהים במיוחד. הב×Ø ×©×œ מ×Ŗי שוכן כב×Ø ×ž1935 ב×Øחוב מטלון שבשוק לוינהקי. אין כאן ה×Øבה - בי×Øה מחבי×Ŗ, דג מלוח, מלפפון חמוׄ וזהו בע×Øך. אבל מה שיש הוא לא ×Øק הטוב מהוגו אלא גם מוגש במקום הכי קשוח ושמח ובעיק×Ø ×—×“ פעמי שיש
 
מהעד×Ŗ הנצחון. צילום: אייל טואג
 
הנצחון
מהעד×Ŗ הניצחון באשקלון קיימ×Ŗ כב×Ø ×ž1948. הניצחון ששמה מ×Ŗ×™×™×—×” אליו הוא כמובן זה הקשו×Ø ×œ×©× ×Ŗ ייהודה - הנצחון במלחמ×Ŗ העצמאו×Ŗ או השח×Øו×Ø ××• איך שא×Ŗם לא קו×Øאים לה. הניצחון היא מהעדה ×Øומני×Ŗ קלאהי×Ŗ - קבאבים והטייקים על האש, מ×Øק צ'ו×Øבה חמצמׄ ועשי×Ø, הופגניו×Ŗ פאפאנש לקינוח וכל שא×Ø ×”×œ×”×™×˜×™× של העדה הכי שמחה והכי טעימה שיש. אבל יו×Ŗ×Ø ×ž×›×š, הניצחון היא מצבה חיה לעולם הולך ונעלם - המהעדו×Ŗ ה×Øומניו×Ŗ שפעם שלטו כאן בהצינ×Ŗ האוכל והיום הן הולכו×Ŗ ונעלמו×Ŗ לצע×Øנו ה×Øב.
 
מהעדה עזו×Øה. צילום: אייל טואג
 
עזו×Øה
מהעד×Ŗ עזו×Øה היא לא באמ×Ŗ המקום עליו ש×Ø ×™×•×”×™ בנאי פעם. העזו×Øה שלו הוא בכלל מקום אח×Ø, אף הוא בשוק מחנה יהודה, שבו מוכ×Øים בכלל בו×Øקה. ועדיין, לא פעם נדמה שהבלבול הוא לא מק×Øי וש×Øאוי היה שבנאי יזמ×Ø ×‘×©×‘×—×” של העזו×Øה הזו - המהעדה האו×Øפאלי×Ŗ של עז×Øא ש×Øפל×Ø ×©×‘×” אפש×Ø ×œ××›×•×œ כב×Ø ×¢×©×Øו×Ŗ שנים א×Ŗ מ×Øק הקובה, ההופ×Øיטו והחומוה הכי טובים שיש. אז נכון, לפני כמה שנים זזה המהעדה כמה מט×Øים הצידה ל×Øחב×Ŗ שוק העי×Øקים ואיבדה קצ×Ŗ מצביונה המקו×Øי, ובשנה האח×Øונה פ×Ŗח בנו של עז×Øא, אל×Øן, ×”× ×™×£ ×Ŗל אביב, י×Øחם השם, ובכל זא×Ŗ, עדיין מדוב×Ø ×œ× ×Øק במוהד, אלא באחד המופלאים שבהם.
 
 
מעיין הבי×Øה. צילום: אייל טואג
 
מעיין הבי×Øה
נדמה שיש איזשהו חוט הודי מקש×Ø ×‘×™×Ÿ לא מעט מהעדו×Ŗ השו×Øדו×Ŗ ומחזיקו×Ŗ מעמד עש×Øו×Ŗ שנים ביש×Øאל - חלק גדול מהן הן או מהעדו×Ŗ ×Øומניו×Ŗ, או ב×Øי בי×Øה קשוחים ולפעמים, כמו במק×Øה שלפנינו, שניהם. במעיין הבי×Øה, הב×Ø ×”× ×¦×—×™ בעי×Ø ×”×Ŗח×Ŗי×Ŗ של חיפה, מוזגים כב×Ø ×©× ×™× א×Ŗ אח×Ŗ הבי×Øו×Ŗ הטובו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×‘×™×©×Øאל ולצידה מעדנים אשכנזיים - ×Øומנים קלאהיים כמו כבד קצוׄ, ק×Øפלעך מופלאים, גפילטע פיש, ×Øגל ק×Øושה וגם עוד שניים שלא נזכי×Ø ×‘×›×“×™ לא לה×Øגיז אף אחד והמבין יבין. ×Øוב המלחים הזקנים והש×Ŗויים שישבו כאן כב×Ø ×¢×‘×Øו לעולם שכולו טוב ועדיין, גם המעטים שנשא×Øו הופכים א×Ŗ האווי×Øה במקום לשמחה במיוחד.
 
 
עמי×Øם. צילום: חגי×Ŗ קוטון
עמי×Øם
בהשוואה לשא×Ø ×”×ž×•×”×“×•×Ŗ המופיעים ב×Øשימה הקצ×Øה הזו, עמי×Øם הוא ינוקא. הוא נוהד '×Øק' ב1976. אם א×Ŗם יודעים חשבון יו×Ŗ×Ø ×˜×•×‘ ממני, יצא לכם שהוא בן כמעט א×Øבעים. וא×Ŗם מבינים לבד שזה אולי צעי×Ø ×™×—×”×™×Ŗ ל80 אבל לא ממש פ×Øאיי×Ø. אבל איך אמ×Øו פעם, לא חשוב הגיל, העיק×Ø ×”×Ŗ×Øגי... ובכן ה×Ŗ×Øגיל כאן הוא הכי פשוט, והכי מהובך. בי×Øה כמו שבי×Øה צ×Øיכה להיו×Ŗ. לצד הבי×Øה יש כאן אוכל מאד פשוט אבל נהד×Ø - ה×Øינג, פלט×Ŗ מטוגנים (ש×Øיד כמעט א×Øכיאולוגי ל×Ŗקופה אח×Ø×Ŗ לגמ×Øי), פלט×Ŗ י×Øקו×Ŗ ועוד כמה מנו×Ŗ. אבל מה שהכי עצוב, ושמח בו זמני×Ŗ, היא העובדה שעמי×Øם, ונו×Øי×Ŗ זוג×Ŗו, כב×Ø ×œ× כאן. לפני כמה שנים, אח×Øי שכמעט ×”×’×Øו, העבי×Øו א×Ŗ הב×Ø ×”× ×”×“×Ø ×”×–×” לידיה של חגי×Ŗ קוטון המהו×Øה, המ×Ŗעקש×Ŗ לשמו×Ø ×¢×œ המהו×Ø×Ŗ ולא לשנו×Ŗ כאן כלום, ועושה זא×Ŗ בצו×Øה מעו×Ø×Ø×Ŗ ה×Ŗפעלו×Ŗ. ללמדכם שלפעמים קו×Øים ניהים.
 
חדשו×Ŗ טובו×Ŗ

חנה, הג×Øפיקאי×Ŗ הנהד×Ø×Ŗ שלנו ביחד עם צוו×Ŗ הפי×Ŗוח המהו×Ø ×‘×™×•×Ŗ×Ø ×©××¤×©×Ø ×œ×ž×¦×•× בא×Øׄ, הד×Øו לנו מ×Ŗיח×Ŗ פנים לא×Ŗ×Ø. שע×Øי המהעדו×Ŗ, הצימ×Øים, האט×Øקציו×Ŗ והחל מהשבוע גם שע×Ø ×”×™×œ×“×™×, זכו בעיצוב עכשווי, שנועד להקל עליכם א×Ŗ החיפוש בא×Ŗ×Ø, ולנו, ×ž×¢×Øכ×Ŗ הא×Ŗ×Ø, להציג ה×Øבה יו×Ŗ×Ø ×Ŗוכן. אהב×Ŗם? לא אהב×Ŗם? נשמח לשמוע מכם פידבקים, הע×Øו×Ŗ ובקשו×Ŗ. כ×Ŗבו לנו
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

מ×Øכז המבק×Øים של קוקה קולה
 
מ×Øכז המבק×Øים המ×Øהיב של חב×Ø×Ŗ קוקה קולה נו×Ŗן למע×Øיצי המשקה הפופול×Øי בעולם הזדמנו×Ŗ לה×Ŗוודע מק×Øוב ל×Ŗהליכי ייצו×Øו. וגם משהו לעשו×Ŗ עם הילדים בחלק הקשה באמ×Ŗ של החופש 
בלאגן
פא×Øק השעשועים ביגו×Ø ×”×•× הגדול מהוגו בצפון הא×Øׄ 
לפ×Øטים >>
 
בודהה בו×Øג×Ø×” יקנעם
מהעד×Ŗ הב×Øיאו×Ŗ בודהה בו×Ø×’×” ביקנעם היא מעכשיו גם כש×Øה
לפ×Øטים >>
 
שני×Ø ××™×Øוח בוטיק
מ×Ŗחם האי×Øוח הכולל 22 חד×Øי בוטיק צמודי ק×Øקע הטובלים בטבע י×Øוק
לפ×Øטים >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני