הוכו×Ŗ 2016 במפה: איפה מהלולי הטיול השווים ביו×Ŗ×Ø ×•×›×œ האי×Øועים והפעילויו×Ŗ לילדים!

הוכו×Ŗ 2016 בצפון
מ×Ŗכננים לטייל בהוכו×Ŗ? כל הטיולים בצפון לחול המועד הוכו×Ŗ 2016 - טיולי משפחו×Ŗ, מהלולים קצ×Øים, טיולי מים, מהלולים א×Øוכים, טיולים שמ×Ŗאימים לילדים ועוד.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

חול המועד הוכו×Ŗ בפ×Ŗח, וכמו בכל שנה הוא מציע שלל אי×Øועים ופעילויו×Ŗ לילדים. אהפנו עבו×Øכם א×Ŗ האי×Øועים השווים בצפון בחול המועד הוכו×Ŗ 2016. 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

הוכו×Ŗ 2016 במ×Øכז וי×Øושלים

Ā 

הכינו א×Ŗ נעלי ההליכה, הוכו×Ŗ זה ה-זמן לטייל ואם ה×Øי י×Øושלים הם על הכוונ×Ŗ שלכם, הנה כמה המלצו×Ŗ למהלולי טיול שאנחנו אוהבים במיוחד באזו×Ø. 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

חול המועד הוכו×Ŗ עומד להגיע ואי×Ŗו הצו×Øך לשעשע א×Ŗ הילדים 24 שעו×Ŗ ביממה. ×Øגע לפני שהם מ×Ŗחילים להש×Ŗעמם בואו למצוא א×Ŗ כל הפעילויו×Ŗ המומלצו×Ŗ והאי×Øועים השווים לילדים במהלך החג.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

הוכו×Ŗ 2016 בד×Øום

Ā 

הוף אוקטוב×Ø ×‘× ×’×‘ זה מזג האווי×Ø ×”×ž×•×©×œ× לטיול מדב×Øי, ×Øגע לפני שהחו×Ø×£ מגיע. מי שיבח×Ø ×œ×‘×•× בה×Ŗיו למדב×Ø ×™×”×™×” השנה בהחלט מאוש×Ø.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

עוד לא עשי×Ŗם ×Ŗוכניו×Ŗ לחול המועד הוכו×Ŗ? זה ממש הזמן ל×Ŗכנן. הנה כמה המלצו×Ŗ שוו×Ŗ על אי×Øועים המ×Ŗקיימים בד×Øום בחול המועד הוכו×Ŗ. שלא ×Ŗגידו שלא אמ×Øנו לכם.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

מהעדו×Ŗ מומלצו×Ŗ לחול המועד הוכו×Ŗ

Ā 

לא בכל מהעדה אפש×Ø ×œ××›×•×œ עם ילדים, אין הו×Øה שלא יודע א×Ŗ זה. אבל יש כמה שממש מחבבו×Ŗ ילדים ושווה לקח×Ŗ או×Ŗן בחשבון כשחושבים איפה לאכול עם הילדים בחול המועד הוכו×Ŗ.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

די×Øוג השבוע בא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” - "טעים ובי×Ŗי"

Ā 

גילינו א×Ŗ המהעדה במק×Øה לפני כחודש. מאז הפכנו או×Ŗה למהעד×Ŗ הבי×Ŗ שלנו ב×Øעננה. אוכל טעים, עם ה×Øבה מנו×Ŗ צמחוניו×Ŗ. שי×Øו×Ŗ אדיב מאוד שנו×Ŗן ה×Øגשה בי×Ŗי×Ŗ. המהעדה מלאה בהפ×Øי בישול ופ×Øיטים שונים משנו×Ŗ השישים של המאה הקודמ×Ŗ. ממש נוהטלגיה. מחי×Øים הבי×Øים כל מה שאפש×Ø ×œ×‘×§×©.
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

Ā 

בי×Ŗ מידו×Ŗ לאי×Øוח במיטב המהו×Ø×Ŗ הד×Øוזי×Ŗ, המוקף בוה×Ŗן עצי פ×Øי ומשקיף לכנ×Ø×Ŗ. מקום פשוט, צנוע והגון.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
יחיד×Ŗ אי×Øוח השייכ×Ŗ לחוו×Ŗ אלה, חוו×Ŗ בודדים משפח×Ŗי×Ŗ, בה מייצ×Øים גבינו×Ŗ עזים או×Øגניו×Ŗ נפלאו×Ŗ. יופי של מקום למבקשים קצ×Ŗ שקט.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 

מ×Øכז המבק×Øים של ידיעו×Ŗ אח×Øונו×Ŗ ממחיש לנו מק×Øוב איך נולד עי×Ŗון, משלב הכ×Ŗיבה ועד לשלב הדפוה. הנחה למנויי ידיעו×Ŗ אח×Øונו×Ŗ
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 
פעילו×Ŗ חינמי×Ŗ לחול המועד הוכו×Ŗ - כ×Ŗב חידה מ×Ø×Ŗק לאו×Øך שביל המעיין ב×Øמ×Ŗ הנדיב. חוויה משפח×Ŗי×Ŗ מעשי×Øה בלב הפא×Øק המו×Øיק.
Ā 
Ā ×§×Øאו עודĀ 

Ā 


נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני