מגזין מפה: שביל אלי כהן, מועדון המטיילים ועוד

11/6/2015 מגזין מפה: שביל אלי כהן
 
לפני כשבועיים היי×Ŗה  ×œ× ×• הזכו×Ŗ להש×Ŗ×Ŗ×£ בהיו×Ø ×ž×Øגש ב×Øמ×Ŗ הגולן, שבו צוין היום הכש×Ø×Ŗ שביל אלי כהן. השביל מנציח א×Ŗ פועלו של המ×Øגל מדמשק, ב×Øצף ×Ŗחנו×Ŗ ההב×Ø ×•×–×™×›×Øון שהוקמו במקומו×Ŗ שבהם עב×Ø ×‘×ž×”×œ×š שי×Øו×Ŗו בהו×Øיה. הפו×Øום שהש×Ŗ×Ŗ×£ בהיו×Ø ×”×™×” מצומצם ביו×Ŗ×Ø ×•×›×œ×œ מלבדנו א×Ŗ אלמנ×Ŗו של אלי כהן ז"ל, נדיה כהן, אחיינו, ××“×™ כהן, וא×Ŗ מו×Øה הד×Øך גיל ב×Ø× ×Ø, שחק×Ø ××Ŗ היפו×Øו של המ×Øגל מדמשק, יזם א×Ŗ הקמ×Ŗ השביל וגם היה אח×Øאי על הביצוע. ×‘מהלך ההיו×Ø, שנע×Øך במהג×Ø×Ŗ ציון 50 שנה ל×Ŗליי×Ŗו של אלי כהן ז"ל בכיכ×Ø ××œ×ž×Øג'ה בדמשק, גמענו בשקיקה קילומט×Øים והיפו×Øים בכביש 98 ב×Øמ×Ŗ הגולן, בין חמ×Ŗ גד×Ø ×œ×§×•× ×™×˜×Øה הישנה, לאו×Øך הגבול עם הו×Øיה. ביום קצ×Ø ××—×“ ניהינו ל×Ŗפוה משהו משלוש וחצי שנים של ד×Øמה, מ×Ŗח, הצלחה וח×Øדה, בין 1962 ל-1965 בקו ב×Ŗ ים-דמשק. זה היה יום מ×Øגש מאוד, מפעים ומטלטל.
 
שביל אלי כהן על כל ×Ŗחנו×Ŗיו, עלה במלואו לא×Ŗ×Ø ×ž×¤×” כמהלול טיול ב×Øכב. מ×Ŗוכו בח×Øנו לש×Ŗ×£ א×Ŗכם, הגולשים, בכמה ×Ŗחנו×Ŗ שבהן ה×Ŗ×Øגשנו במיוחד. לפני שא×Ŗם יוצאים לד×Øך אנו ממליצים להיכנה לא×Ŗ×Ø ×”×”× ×¦×—×” לזכ×Øו של אלי כהן, ולק×Øוא קצ×Ŗ על האיש ופועלו. הד×Øך ×Ŗהיה מ×Øגש×Ŗ ה×Øבה יו×Ŗ×Ø. לזכ×Øו. 
מבח×Ø ×Ŗחנו×Ŗ השביל

 
×Ŗחנה מהפ×Ø 2 ā€“ בי×Ŗ המכה הצ×Øפ×Ŗי
לא יאמן, אבל מבנה בי×Ŗ המכה שנבנה ב×Ŗחיל×Ŗ המאה ה-20, שהוצב בגבול המנדט הב×Øיטי והצ×Øפ×Ŗי ומאוח×Ø ×™×•×Ŗ×Ø ×”×™×” בשימוש הצבא ההו×Øי, עומד על ×Ŗלו בכביש היו×Øד לחמ×Ŗ גד×Ø, הלוא היא אל-חמה בפי הע×Øבים. אלי כהן, בשם כאמל אמין ×Ŗ'אב×Ŗ, עב×Ø ×›××Ÿ אח×Øי שהשיג אישו×Ø ×ž×™×•×—×“ שה×Ŗי×Ø ×œ×• להיכנה לשטח צבאי הגו×Ø, בד×Øכו למעיינו×Ŗ החמים באל-חמה, לשם ×Øק קצינים הו×Øשו להגיע. כיצד הצליח איש שמעמדו אינו אפילו של אז×Øח להיכנה לשטח צבאי הגו×Ø ×‘×Ŗוך שטח צבאי הגו×Ø? בזכו×Ŗ קהם אישי, כיש×Øון חב×Ø×Ŗי יוצא דופן, אינטליגנציה ×Øבה, וכנ×Øאה גם יכול×Ŗ משחק מצוינ×Ŗ. במהג×Ø×Ŗ הכש×Ø×Ŗ המקום כ×Ŗחנה בשביל אלי כהן, הוגדל האישו×Ø ×•× ×Ŗלה על לוח מ×Ŗכ×Ŗ בבי×Ŗ המכה
 
 
×Ŗחנה מהפ×Ø 3 - מחהום הטנקים בכביש קוניט×Øה-אל-חמה
ה×Øבה דב×Øים הש×Ŗנו מאז שנו×Ŗ השישים. ביש×Øאל, בהו×Øיה, באמצעי הצבא ובמחילו×Ŗ המודיעין. כנ×Øאה שחמישים שנה מ×Øגישים ה×Øבה יו×Ŗ×Ø ×–×ž×Ÿ ממה שהם ולכן מצאנו א×Ŗ עצמנו מופ×Ŗעים ונ×Øגשים ל×Øאו×Ŗ בעיניים מקומו×Ŗ ומבנים שנשא×Øו כשהיו. כזה הוא מחהום הטנקים שהקימו הצ×Øפ×Ŗים בזמנו, ואמצו ההו×Øים, לאו×Øך כביש קוניט×Øה- אל-חמה, כיום כביש 98. ×œ×™×“ בולד×Øים ענקיים ממע×Øב לכביש, שחהמו מעב×Ø, הוצב שלט ו×Ŗחנ×Ŗ מידע קולי×Ŗ. ה×Ŗחנה מ×Ŗמקד×Ŗ בכישו×Øיו המודיעיניים של אלי כהן. ×ž×¤×¢×™×œ×• במוהד מהפ×Ø ×¢×œ זיכ×Øון פנומנלי. במהלך שהו×Ŗו בהו×Øיה עב×Ø ××œ×™ בכביש לאל- חמה שלוש פעמים, הלוך ושוב. בזמן המעב×Ø ×‘×›×‘×™×© צילם ב×Øאשו א×Ŗ פ×Ø×™×”×Ŗ הכוחו×Ŗ ההו×Øים בגולן, וידע להעבי×Ø ×œ×¦×‘× היש×Øאלי א×Ŗ מיקומן המדויק כמו א×Ŗ מיקומו של מחהום הטנקים שלפנינו. א×Ŗ ×¤×”ל הבזל×Ŗ בן א×Øבע הפ×Øצופים יצ×Ø ×‘×”×Ŗנדבו×Ŗ יובל לופן. הפהל עם הפנים לא×Øבע מדינו×Ŗ: יש×Øאל, הו×Øיה, לבנון וי×Øדן. הפהל מהמל א×Ŗ אלי שהיו לו עיניים בגב, ואולי היה מ×Øובה פ×Øצופים, כמו מלאך. מהמקום נשקף נוף בקע×Ŗ נה×Ø ×”×™×Øמוך, ולכיוון מע×Øב ×Øמ×Ŗ פו×Øיה, בקע×Ŗ יבנאל ואף ה×Ø ×Ŗבו×Ø.  
 
 
×Ŗחנה מהפ×Ø 4 - ×Ŗצפי×Ŗ מועדון הקצינים במחנה פיק
בקצה קיבוׄ אפיק מגיעים למקום שמ×Øאהו מבחוׄ כב×Ø ×ž×Øמז שמה×Ŗ×Ŗ×Ø ×”×™×¤×•×Ø ×ž××—×•×Øיו. ידוע שאלי כהן ביק×Ø ×‘×ž×—× ×” וככל הנ×Øאה הובא לכאן, למועדון הקצינים, ל×Ŗצפ×Ŗ על הכינ×Ø×Ŗ ועל יש×Øאל. יוזם השביל ק×Øא ל×Ŗחנה "מ×Øפה×Ŗ ה×Ø × ×‘×•" לאמו×Ø ×©×›××Ÿ משקיף אלי כהן על א×Øצו, כל כך ק×Øובה מצד אחד אך כל כך ×Øחוקה ואינה נגישה מצד שני. הגבעה הבולט×Ŗ היא הוהי×Ŗא הע×Ŗיקה, העי×Ø ×‘×’×“×” השנייה של הכינ×Ø×Ŗ היא טב×Øיה. מועדון הקצינים של המחנה הצבאי פיק נבנה כנ×Øאה בשנו×Ŗ ה-50 על ידי מהנדהים ×Øוהים. זהו ביטוי פיזי להיוע וגיבוי א×Øוך שנים של ×Øוהיה בהו×Øיה. היו שטענו כי אלי כהן היה בשליחו×Ŗ גם מטעם א×Øצו×Ŗ הב×Øי×Ŗ, ולמען ה-CIA אהף ידיעו×Ŗ על המעו×Øבו×Ŗ ה×Øוהי×Ŗ בהו×Øיה.
 
 
×Ŗחנה מהפ×Ø 5 - מחנו×Ŗ אל-עאל
×Ŗחנה זו מוקדש×Ŗ לגז×Ø ×”×“×™×Ÿ ויש בה עמד×Ŗ הד×Øכה קולי×Ŗ. בינוא×Ø 1965 כחודשיים אח×Øי ביקו×Øו האח×Øון והטעון בא×Øׄ, אלי כהן × ×Ŗפה משד×Ø ×‘×‘×™×Ŗו שבדמשק. בחודשים שקדמו ל×Ŗפיהה ה×Ŗהדקה הטבע×Ŗ הביבו וכנ×Øאה שכל הנוגעים בדב×Ø, כולל אלי עצמו, ה×Øגישו בכך. חודש אח×Øי שנ×Ŗפה ה×Ŗחיל משפט בזק בדל×Ŗיים הגו×Øו×Ŗ שא×Øך חודשיים וחצי. ה×Ŗקשו×Ø×Ŗ ההו×Øי×Ŗ היא היחידה שהו×Øש×Ŗה להיכנה ול×Ŗעד א×Ŗ המשפט. חמש×Ŗ השופטים היו חב×Øיו ומכ×Øיו של אלי והיה להם אינט×Ø×” להיים מה×Ø ×¢× המשפט כדי שלא יחק×Øו וי×Ŗעכבו על כל המידע שהדליפו אליו. במהלך החקי×Øה עונה אלי קשו×Ŗ ולמ×Øו×Ŗ זא×Ŗ שמ×Ø ×Ŗמיד על הופעה מכובד×Ŗ אל מול המצלמו×Ŗ, לא הלשין על חב×Øיו, וכנ×Øאה לא חשף מידע ×Øגיש שיכל להכן א×Ŗ מדינ×Ŗ יש×Øאל. זה היה בי×Ŗ דין צבאי והעיף האישום ה×Ŗמקד בשהיי×Ŗו של אלי כאז×Øח מדינ×Ŗ אויב בשטח הצבאי ההגו×Ø ×©×œ מחנו×Ŗ אל-עאל (המחנו×Ŗ הגבוהים בע×Øבי×Ŗ), שהיו ממש כאן בחו×Øשה ההמוכה, והעב×Ø×Ŗ מידע לאויב לגבי השטח הצבאי. גז×Ø ×”×“×™×Ÿ האכז×Øי היה מוו×Ŗ ב×Ŗלייה. ב-18/5/1965 × ×Ŗלה אלי כהן בכיכ×Ø ×”×ž×Øכזי×Ŗ בדמשק ועליו שלט שעליו כ×Ŗוב מעשה הבגידה לכאו×Øה בעם ההו×Øי.
 
 
×Ŗחנה מהפ×Ø 7 - המפקדה ההו×Øי×Ŗ בקוניט×Øה
כאן היינו בשוק. מפקדה הו×Øי×Ŗ שלמה שפיקדה על כל הגולן עומד×Ŗ כפי שהיא, נטושה ובל×Ŗי נגועה כמעט כפי שנעזבה על ידי המפקדים והחיילים ההו×Øיים במהלך מלחמ×Ŗ שש×Ŗ הימים. ציטוטים מהפ×Ø ×ž×©×œ×™ ו×Ŗהלים בענייני ×Ŗחבולו×Ŗ, הוד ומודיעין, מוטבעים על אבן הבזל×Ŗ. גם המל המוהד היש×Øאלי מוטבע כאן, מעל האבן מנעול מפוהל שד×Øכו × ×Øאה מבנה המפקדה העצום. המנעול מהמל א×Ŗ עבוד×Ŗ המודיעין שמט×Ø×Ŗה פ×Øיצ×Ŗ המנעול של מוהדו×Ŗ אח×Øים אך שפ×Ŗי העוהקים במלאכה זו ח×Ŗומים ונעולים. אלי כהן עב×Ø ×‘×ž×¤×§×“×” זו כמה פעמים מפני שהוא היה זקוק לח×Ŗימ×Ŗ קצין המודיעין של המפקדה על מנ×Ŗ להמשיך ל×Ŗוך השטח הצבאי ההגו×Ø, הנמ×Ŗח מכאן, קוניט×Øה, וד×Øומה עד אל-חמה. כדאי מאוד להיכנה בעקבו×Ŗיו ל×Ŗוך מבנה המפקדה, אך בגלל שלא נעשו כאן חיזוקים והמבנה לא הוכש×Ø ×œ×ž×‘×§×Øים, ×”×›× ×™×”×” היא על אח×Øאיו×Ŗ המטייל. ×”ולכים במהד×Øונו×Ŗ הא×Øוכים לכיוון חד×Ø ×”×§×™×¦×•× ×™ בפינה הצפון-מז×Øחי×Ŗ של המבנה שצו×Ø×Ŗו האו×Ŗ כ'. מקובל שכאן ישב קצין המודיעין ולכן כאן × ×Ŗלו על הקי×Ø ×œ×•×—×•×Ŗ ההנצחה והגדלה נוהפ×Ŗ של האישו×Ø ×”×—×Ŗום על ידי קצין המודיעין. מהחלון נשקפ×Ŗ קוניט×Øה הישנה, שההו×Øים דאגו להשאי×Øה על חו×Øבו×Ŗיה.
 
 
×Ŗחנה מהפ×Ø 8 - פהל נדיה והמשפחה
כשהגענו ל×Ŗחנה ההופי×Ŗ הזו הה×Ŗ×Øגשו×Ŗ הי×Ŗה ×Øבה. גיל ב×Ø× ×Ø ×˜×¤×˜×£ לאו×Øך כל המהלול שכאן יהיה השיא מבחינה ×Øגשי×Ŗ. א×Ŗ הפהל הציבו הפהל יובל לופן וב×Ø× ×Ø ×¢×¦×ž×• באו×Ŗו בוק×Ø, ממש כך. נדיה ×Øואה או×Ŗו בפעם ה×Øאשונה. הפהל הוא של נדיה הצעי×Øה ושלוש×Ŗ ילדיה בחיקה, הילדים שלה ושל אלי. כולם מביטים צפון מז×Øחה ל×Ŗוך הו×Øיה , לכיוון דמשק ש×Øחוקה מכאן בהך הכל 75 קילומט×Øים. המבט הוא מבט של צפייה, ציפייה להחז×Ø×Ŗ עצמו×Ŗיו של אלי כהן ליש×Øאל. נדיה, שה×Ŗאפקה במהלך כל היום, מחבק×Ŗ ומנשק×Ŗ א×Ŗ גיל ב×Ø× ×Ø. היא, כמעט ב×Ŗ 80, שהבלה כל כך ה×Øבה לאו×Øך השנים אך ×Ŗמיד שמ×Øה על איפוק ואצילו×Ŗ ב×Øיאיונו×Ŗ ובכ×Ŗבו×Ŗ ה×Ŗ×Øגשה כאן מאוד. נדיה עדיין לא נחה, ונאבק×Ŗ יחד עם כל המשפחה על השב×Ŗו של בעלה המנוח הבי×Ŗה. היא גם פועל×Ŗ שנים ×Øבו×Ŗ להקמ×Ŗ מוזיאון לזכ×Øו, ומנהה למצוא א×Ŗ הד×Øך להנצחה ×Øאויה שלו. הנצחה לטעמה. הנצחה חינוכי×Ŗ ו×Øגישה, מעניינ×Ŗ ונגישה, כמו שנעש×Ŗה כאן בשביל לדע×Ŗ כולם. נפ×Øדנו × ×Øגשים, וידענו שזו היי×Ŗה חוויה חד פעמי×Ŗ שלא ×Ŗחזו×Ø.
 
היו×Ø ×ž×•×ž×—×– בש×Øונה - מועדון המטיילים של מפה

אנחנו מזמינים א×Ŗכם להצט×Ø×£ אלינו לשע×Ŗיים מצחיקו×Ŗ שבהן נהקו×Ø ×™×—×“ א×Ŗ הד×Øמו×Ŗ שה×Ŗ×Øחשו במושבה הטמפל×Øי×Ŗ ש×Øונה ב-150 השנים האח×Øונו×Ŗ, ×Ŗוך כדי מפגש מפ×Ŗיע עם דמויו×Ŗ מהעב×Ø ×©×œ המושבה. נשמע מפי אנשי המושבה מה עשו בא×Øׄ יש×Øאל הטמפל×Øים הג×Øמנים, במה ×Ŗ×Øמו ליישוב וכיצד הש×Ŗלבו בחיים במז×Øח ה×Ŗיכון. במהלך ההיו×Ø × ×Øאה מבח×Ø ×‘×Ŗים, נקפוׄ ליקב, וניכנה לבי×Ŗ הבד.
לפ×Øטים וה×Øשמה >>
 
עוד המלצו×Ŗ מא×Ŗ×Ø ×ž×¤×”

ב×Øווזים בכפ×Ø
היו×Ø ×‘×Ÿ שעה פלוה משלב הביצה ועד שלב הבקיעה. חוויה לקטנים ולגדולים
לפ×Øטים נוהפים >>
 
נמל עין גב
שלל אט×Øקציו×Ŗ וגם נוף משגע לכנ×Ø×Ŗ אח×Øי עונ×Ŗ גשמים ב×Øוכה
לפ×Øטים נוהפים >>
חד×Øי גולן
הדי×Øוגים משבחים: "חבילה מנצח×Ŗ. ×”מ×Ŗחם י×Øוק, נקי ומ×Ŗוק×Ŗק. נוף מדהים"
חד×Øי גולן>>
 
נמל אשדוד
היו×Ø ×ž×•×©×§×¢, אינט×Øאקטיבי ומעניין והצצה נדי×Øה לעולם ×”×”×—×Ø ×‘×™×©×Øאל
מ×Øכז המבק×Øים נמל אשדוד >>
 
מעוף הציפו×Ø
המד×Øגים מהללים: "חופשה מושלמ×Ŗ מ×Ŗחיל×Ŗה ועד הופה. × ×“יבו×Ŗ ×—×”×Ø×Ŗ פש×Øו×Ŗ"
מעוף הציפו×Ø >>
 
    Send to friend  FacebookShare 
לה×Ŗ×Øאו×Ŗ בשבוע הבא!
Ā Ā FacebookĀ  ā€‹Ā Ā TwitterĀ  ā€‹Ā Ā InstagramĀ  ā€‹

נשלח באמצעו×Ŗ V.I.Plus דיוו×Ø ××œ×§×˜×Øוני